Vietnam

089c71f6-51e1-468b-81f3-d98d92d12060.gif

CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016

=== =====

Saturday, February 23, 2013

Võ Nguyên Giáp chết "thật: hay "Chết giả"


Võ Nguyên Giáp mà có chết "thật: hay "Chết giả" thì cũng như nhau hết chả có ai còn tiếc gì đên 1 Tướng "thân bại oanh-liệt" nằm trên giường ngay đơ!!!!!!!

On Thu, Feb 21, 2013 at 2:05 PM, Thuy Huong wrote:

 
fw