Monday, March 14, 2016

Iran bắn 2 hỏa tiển, trên hỏa tiển có dòng chữ: Israel phải bị xóa sạch


A Qadr H long-range ballistic surface-to-surface missile is fired by Iran's Revolutionary Guard during a maneuver in Iran, Wednesday, March 9, 2016. (AP Photo/Fars News Agency, Omid Vahabzadeh) 
Iran bắn 2 hỏa tiển, trên hỏa tiển có dòng chữ:
Israel phải bị xóa sạch
=
------ Forwarded Message ------
=
Miệng lưỡi của cộng phỉ: tráo trở, lật lọng, bịp bợm, lưu manh

01: Đừng nghe những gì cộng phỉ nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng phỉ làm
02: Hồ tặc xuống tầu làm bồi cho Tây, cộng phỉ gọi là “tìm đường cứu nước
03: Giật mìn, pháo kích, khủng bố, cộng phỉ gọi là “hoạt động cách mạng
04: Dùng vũ lực súng đạn giết dân, cộng phỉ gọi là “giải phóng nhân dân
05: Cướp đất của các điền chủ, cộng phỉ gọi là “cải cách ruộng đất
06: Cướp đất toàn dân, cộng phỉ gọi là “khu quy hoạch
07: Đập phá nhà dân oan, cộng phỉ gọi là “giải phóng mặt bằng
08: Cướp tài sản của các thương gia, cộng phỉ gọi là “đánh tư sản
09: Cấm người dân buôn bán, cộng phỉ gọi là “cải tạo thương nghiệp
10: Bỏ tù quân nhân, công chức của VNCH, cộng phỉ gọi là “học tập cải tạo
11: Vượt biên bị bắt, cộng phỉ gọi là “thằng phạm, con phạm
12: Vượt biên thành công, cộng phỉ bợ đở gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm
13: Để sống sót cộng phỉ trở lại với nền kinh tế tư bản, cộng phỉ gọi là “đổi mới
14: Độc tài, bóc lột, cộng phỉ gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
15: Bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, cộng phỉ gọi họ là “phản động
16: Sách báo Dân chủ, cộng phỉ gọi là “tài liệu phản động, công cụ khủng bố
17: Chống Chệt, cộng phỉ nói: “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị
18: Biểu lộ lòng yêu nước, cộng phỉ nói: “gây hận thù các dân tộc anh em’’
19: Ra trát đòi người nào đó để điều tra, giam cầm, cộng phỉ gọi là “giấy mời
20: Quốc-Hội cộng phỉ: là lũ hèn hạ, chỉ biết gật gù, cúi đầu, dạ-dạ, vâng-vâng.
21: Cộng phỉ gọi "quần chúng tự phát" là các hoạt động trong bóng tối như:
 . . . Ném chất dơ vào nhà dân, khiêu khích gây chuyện tại nhà thờ, chùa chiền.
 . . . Phương tiện thủ tiêu bằng nạn lưu thông, ngộ độc, thuốc quá liều, tự sát.
22: Công-An cộng phỉ: là bầy chó trung thành, dùng để cướp bóc, khủng bố
23: Đánh nguời, khổ hình, cộng phỉ gọi là “điều tra
24: Hối lộ, cộng phỉ gọi là “trao, nhận quà trên mức tình cảm
25: Kinh tế thê thảm, cộng phỉ gọi là “quá độ lên XHCN
26: Thời chiến, các bà đần độn nuôi phiến loạn, cộng phỉ tâng bốc là “mẹ chiến sĩ
 . . . Bây giờ, cộng phỉ cướp ruộng của mẹ chiến sĩ, mẹ chiến sĩ sáng mắt chưa?
27: Cộng phỉ Trường Chinh đấu tố mẹ
 . . . “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau"
 . . . Tổng-bí-thư Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu sinh 9/2/1907 tại
 . . . làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, chết 1988 tại Hà Nội
28: Xâm lăng Kampuchea, cộng phỉ gọi là “nghĩa vụ quốc tế
=
------ Forwarded Message ------
=
=
__._,_.___

Posted by: Vo phi long V

Popular Posts

Popular Posts

My Link