Sunday, December 10, 2017

Danh dự VNCH được phục hồi

 


Danh dự VNCH được phục hồi

https://baomai.blogspot.com/

Sự thật đã xác minh là Quân lực VNCH không thua trận trên chiến trường  Việt Nam mà tan hàng do chính Đồng Minh phản bội tại chính trường phản chiến Hoa Kỳ , như lời tuyên bố bất hủ của Thống Tướng Westmoreland trước ba quân thiên hạ :

https://baomai.blogspot.com/
“ thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của quân lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn .”

https://baomai.blogspot.com/

Và mới đây,  tuy hơi muộn , tại thành phố biển Đà Nẵng nơi mà trước đây là bãi chiến trường còn  loang lỗ dấu tích bom đạn chiến tranh , nay là nơi mà chính Tổng Thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đã long trọng vinh danh và phục hồi danh dự,  trả lại công bằng cho những cựu chiến binh Việt Mỹ còn sống cũng như vong linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng các anh hùng tử sĩ “ Vị quốc Vong Thân “ 

https://baomai.blogspot.com/

Vì lý tưởng Tự Do tại chiến trường Việt Nam bằng sắc lệnh tưởng nhớ ngày “ Cựu chiến binh “ hợp hiến nhân mùa  lễ Tạ ơn 2017.

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/

Sự thật đã được khai quang.  Quân lực VNCH đã được phục hồi danh dự là một lực lượng võ trang tinh nhuệ hùng mạnh nhất nhì của thế giới Tự Do.

https://baomai.blogspot.com/

Đó là sự thật của sự thật đã được minh thị.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

https://baomai.blogspot.com/


2017-12-09 0:14 GMT-06:00 Hoaiviet Nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link