Saturday, April 29, 2017

MỐI HẬN LỚN NHẤT TRUYỀN LẠI CHO HẬU DUỆ: CHÍNH CƠ CHẾ CSVN LÀM ĐẤT NƯỚC CHẬM TIẾNMỐI HẬN LỚN NHẤT TRUYỀN LẠI CHO HẬU DUỆ:
CHÍNH CƠ CHẾ CSVN LÀM ĐẤT NƯỚC CHẬM TIẾN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.04.2016. Cập nhật, 27.04.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen
Cập nhật, 27.04.2017:

Đúng ngày 28.04.2016, chúng tôi viết Bài này và ngày hôm nay 27.04.2017, nghĩa là đúng một năm, chúng tôi cập nhật để phổ biến trước 30 THÁNG TƯ, NGÀY QUỐC HẬN.

Chúng tôi lấy ra MỐI HẬN LỊCH SỬ NGUYỄN TRÃI do Cha là NGUYỄN PHI KHANH truyền lại cho con.

Cái MỐI HẬN quan trọng nhất không phải chỉ là ngày 30/4 CSVN cưỡng chiếm Miền Nam khiến những người lớn tuổi còn giữ mãi trong lòng đến ngày nay, nhưng đó chính là MỐI HẬN trong lòng tuổi trẻ lúc này về cái Chế độ CỘNG SẢN mà Hồ Chí Minh đã lấy từ Liên Xô để chụp lên đầu dân tộc Việt Nam khiến Đất Nước chúng ta phải chịu cảnh Xã hội thoái hóa và Kinh tế tụt hậu lúc này kém cả hai nước láng giềng Lào và Cao Mên chẳng hạn.

Nguyễn Phi Khanh đã truyền MỐI HẬN cho con mình là NGUYỄN TRÃI. Những bậc lớn tuổi cũng truyền cho tuổi trẻ hậu duệ cái MỐI HẬN LỚN NHẤT là hận cái đảng CSVN và Hồ Chí Minh đã nhập cảng Chế độ Mác-Lê và dùng võ lực giết người bắt Dân Tộc phải chấp nhận trong suốt những chục năm trường cho đến ngày nay.

Hậu duệ phải từ MỐI HẬN này mà đứng lên đạp đổ, chôn vùi cái đảng CSVN để thăng tiến Xã Hội và phát triển Kinh tế Việt Nam.
Nguyễn Phúc Liên
MỐI HẬN là nền tảng nuôi dưỡng quyết tâm dứt bỏ cái gốc đã gây ra tội ác cho đời mình và là sức mạnh nổi dậy diệt những cản đường để đời mình tiến lên thực hiệu điều tốt hơn cho tương lai.

NGUYỄN TRÃI là Quân sư của Bình Định Vương LÊ LỢI, đã mang trong lòng MỐI HẬN truyền lại từ cha của Ông là Nguyễn Phi Khanh. Đây là MỐI HẬN truyền từ Cha sang Con mà mục đích là diệt quân Tầu xâm lăng. NGUYỄN TRÃI đã thực hiện được mục đích MỐI THÙ TRUYỂN KIẾP này. Người ta thấy rõ tính cách DI TRUYỀN trong MỐI THÙ trong lòng NGUYỄN TRÃI.

Chúng tôi muốn viết những suy nghĩ về MỐI HẬN quân thù trong lòng Nguyễn Trãi được Nguyễn Phi Khanh truyền cho ở cửa ải Nam Quan dưới những khía cạnh sau đây :

=> Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi  MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

=> Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi csvn và đuổi Tầu xâm lăngCha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi 
MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

Những cuộc chiến đấu của Dân tộc Việt rất anh dũng như thời Triều Lý với LÝ THƯỜNG KIỆT và Tôn Đản, thời Trần với TRẦN HƯNG ĐẠO và những Tướng khác thuộc Hoàng tộc. Dưới các thời này, những vị anh hùng chống Tầu xâm lăng đã có cả một triều đình hậu thuẫn. Cuộc nổi dậy đuổi Tầu xâm lăng của LÊ LỢI, ngược lại, khởi công do một nông dân chưa có quyền hành gì cả, không có một Triều đình hậu thuẫn.

Khi Trương Phụ va Mộc Thạnh đánh xong những đợt Kháng chiến của Hồ Quý Ly và của nhà Hậu Trần, hai Tướng này của Tầu đã đem bản đồ nước ta về dâng cho vua Minh, coi như một đất mới chiếm được thuộc hẳn về lãnh thổ Tầu. Nhà Minh đã đặt ách cai trị tận đến hang cùng ngõ hẻm của dân chúng bản xứ. Sử gia Trần Trọng Kim đã viết về thời cai trị khắc nghiệt này như sau:

“Phàm những chỗ nào có mỏ vang mỏ bạc thì đặt quan  ra đề đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi, thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê; ở chỗ gần bể, thì bắt dân phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ sản như : hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, rắn, chim, vượn cái gì cũng vơ vet đem về Tầu”

(Theo Việt Nam Sử Lược, quyển 1, Trần Trọng Kim, trang 215)


Ở dưới một chế độ cai trị  tận đến hang cùng ngõ hẻm người dân như vậy mà người anh hùng áo vải chốn Lam Sơn, LÊ LỢI, chỉ với MỐI HẬN chống Tầu mà đã đứng lên được để kiên nhẫn đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Đó là sự anh hùng và tài giỏi của Bình Định Vương LÊ LỢI.

Lê Lợi không viết những Binh Thư như Trần Hưng Đạo để lại cho hậu thế. Ông là một người nông dân nhà quê và chỉ áp dụng một nguyên tắc: CÓ ÍT QUÂN THÌ ĐÁNH NHỎ, CÓ NHIỀU QUÂN THÌ ĐÁNH LỚN. Áp dụng nguyên tắc đơn giản ấy, Lê Lợi đã chia 10 Kháng chiến của ông ra làm ba giai đoạn:

=>       Giai đoạn 1: đánh những đồn lẻ làng xóm để cướp lương thực và binh khí

=>       Giai đoạn 2: khi quân số tăng, đánh những quận huyện

=>        Giai đoạn 3: quân số tăng lên cỡ ngàn binh, thì đi đánh tỉnh lỵ , rồi những mặt trận lớn và vây chiếm Thủ đô.

Hoàn cảnh của Ông dưới sự cai trị khắt khe ngặt nghèo của nhà Minh cũng giống như việc cai trị khắt khe của CSVN ngày nay. Nếu có ai trong chúng ta hỏi ý kiến Lê Lợi lúc này, ông cũng trả lời đơn sơ như sau: “Điều quan trọng là phải bắt đầu hành động. Có hai người thì vây đánh một thằng công an trong xóm. Kiếm thêm được mươi người thì đi vây đánh trụ sở công an phường. Phải bắt đầu đánh công an thì người ta mới tin tưởng và theo mình cho đông hơn… Cho đến khi được mấy trăm người thì đi đánh quận…và được mấy vạn người thì đi vây đánh Thủ đô bắt tên Trọng Lú…!”

Chính trong cái thời toàn trị này của nhà Minh mà Nguyễn Phi Khanh truyền lại MỐI HẬN chống Tầu cho người con trai là NGUYỄN TRÃI.

Nguyễn Trãi nguyên quán làng Chi Ngại, huyện Phương Sơn (Hải Dương), sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (Hà Đông), con của ông Bảng nhãn Nguyễn Ứng Long, hiệu Phi Khanh. Nguyễn Trãi còn là cháu ngoại của ông Trần Nguyên Đán, vì vậy có anh em bà con với Tướng Trần Nguyên Hãn cùng thời.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, đỗ Thái học sinh năm 21 tuổi. Khi cha là Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh xâm lăng bắt về Tầu, ông theo cha đến tận ải quan, khóc lóc muốn đi hầu cha già. Ông Nguyễn Phi Khanh quay lại dậy con và truyền cho MỐI HẬN đã phát sinh và sống truyền kiếp trong lòng dân Lạc Việt từ thời Hai Bà Trưng đến nay:

“Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ theo đi khóc lóc mà lam gì !?”

Khi nghe biết có cuộc Khởi nghĩa của Lê Lợi ở vùng Lam Sơn, Nguyễn Trãi phấn khởi và nuôi ngày đểm ý chí đuổi xâm lăng Tầu để phục thù như lời Cha dặn. Lê Lợi khởi nghĩa năm 1418, bắt đầu đợt nhất của cuộc đuổi xâm lăng bằng tấn công các đồn lẻ. Năm 1420, Lê Lợi đóng quân ở Ba Lậm và Lỗi Giang (tên một khúc sông Mã vùng Cẩm Thủy). Chính ở đây, Nguyễn Trãi từ Hà Đông vào gặp Bình Định Vương LÊ LỢI  để xin phục vụ nhằm thực hiện MỐI HẬN mà cha là Nguyễn Phi Khanh đã truyền lại cho. Nguyễn Trãi trình bầy với Lê Lợi kế hoạch bình Ngô và được Lê Lợi trọng dụng, chỉ định ông làm chức Quân sư. Suốt những năm Kháng chiến, Nguyễn Trãi luôn luôn đi sát cạnh Lê Lợi, tổ chức mọi việc về quân sự và chính trị. Mọi giấy tờ giao dịch với nhà Minh và các hịch văn ra ngoài dân chúng đều do Nguyễn Trãi thảo ra cả. Ông đã viết Bài “Bình Ngô Đại Cáo”.

Đời vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi xin cáo quan năm 1439, tri sĩ ở núi Thái Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thi hành được MỐI HẬN do cha truyền lại, nhưng trong thời gian trí sĩ, Nguyễn Trãi đã gặp một nỗi oan, đó là nỗi oan Thị Lộ mà mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông mới giải oan cho ông được.

Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn danh tiếng thời ấy với những tác phẩm Hán văn và Quốc âm. Ông Phạm Quý Thích đã ca ngợi Nguyễn Trãi với hai câu thơ:

                        Sự nghiệp văn chương khai quốc thủ,
                        Kỳ thường đối lệ cố gia thanh

nghĩa là sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trãi đứng đầu thời khai quốc của nhà Lê, và công trạng ghi chép còn lưu lại tiếng tăm của một cô gia.Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ
MỐI HẬN chôn vùi CSVN và đuổi Tầu xâm lăng

Chỉ còn ít ngày nữa là người Việt Nam, nhất là tại Hải ngoại, Tưởng niệm NGÀY QUỐC HẬN 30/4, năm thứ 42. Quốc Hận 30/4 là ngày giỗ những người đã chết dưới đáy biển hay trong rừng sâu khi từ bỏ và ra đi để thoát ách CSVN, một đảng cướp phản bội Dân Tộc, đã làm đầy tớ phục vụ cho Đế quốc Cộng sản, dùng vũ khí ngoại lai, giết lát người Việt để đặt Ý thức hệ nước ngoài trên toàn dân tộc. Ngày 30/4/1975 là ngày xâm lăng của ngoại lai mà CSVN là tay đẫm máu giết chính đồng bào cùng nòi giống.

ởng niệm ngày QUỐC HẬN 30/4 mỗi năm cũng là ôn lại, làm sống lên mạnh mẽ MỐI HẬN mà nòi giống Lạc Việt đã được thừa hưởng từ Tổ Tiên, được truyền lại cho qua các giai đoạn Lịch sử chống xâm lăng Tầu.

Năm nay, Tưởng niệm QUỐC HẬN 30/4, chúng ta lại gặp đúng lúc CSVN, phản bội Tổ quốc, đã bán vùng Vũng Áng Hà Tĩnh cho ngoại lại để đám người nước ngoài tổ chức tại đây một Thùng Rác quốc tế để Tập đoàn FORMOSA mang những chất thải kỹ nghệ, nhất là chất thủy ngân, từ mọi nơi đến Vũng Áng để dùng ống dẫn đổ ra Biển. Chất độc hại Thủy ngân này đang làm chết gần 70 tấn cá biển, đồng thời giết luôn những đàn chim ăn những cá chết này.

Theo gương Tổ Tiên trong Lịch sử, nhất là gương gần nhất của Nguyễn Phi Khanh, chúng ta ngày nay phải tích cực TRUYỀN LẠI MỐI HẬN diệt kẻ bán nước, đuổi quân xâm lăng Tầu ra khỏi bờ cõi, cho Hậu Duệ, cho các Thế hệ tiếp nối. Cái MỐI HẬN này ngày nay được tóm t ắt trong Ý CHÍ QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH gồm những điểm sau đây:

1)         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

2)         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

3)         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT, BIỂN

4)         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

LÒNG HẬN đối với tội ác CSVN gậy ra cho Dân Tộc suốt bao chục năm trường cho chúng ta sức mạnh thực hiện những điểm trên đây của Ý CHI ĐẤU TRANH mà Tổ Tiên đang đòi hỏi mỗi người con dân Việt phải làm!

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.04.2016. Cập nhật,  27.04.2017
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
                       https://www.facebook.com/viettudan /__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN 

Nhớ ngày 30.04.75: Thiên Đường hạ giới

----- Forwarded Message -----
From: Ta, Van-Khanh <>
Sent: Friday, April 28, 2017 10:42:14 AM EDT
Subject: Nhớ ngày 30.04.75: Thiên Đường hạ giới

Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc: Phan Huy đã viết môt bài thơ có tựa đề là “Cảm Tạ miền Nam” rất cảm động. Ngay trong phần mở đầu ông viết:
“Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.”
Sau cái gọi giải phóng và thống nhất, ông Huy đã có dịp vào miền Nam và ông đã nhận ra miền Nam không tồi tệ như bác và đảng đã tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu ông và khi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ông Huy đã bật khóc:
VC01
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
“Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ, tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng, giận đoàn bao năm phỉnh gạt.”

30thang475
Phan Huy cũng không quên mô tả cuộc sống ở miền Bắc cs, nơi ông đã sinh ra và lớn lên, vô cùng tồi tệ. Đời sống của nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cầy thay trâu và nhân phẩm của nhân dân miền Bắc bị xô đẩy xuống tới mức ngang hàng với bèo dâu:
010 Hanoi1954Xedap
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
“Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng "kính yêu"
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt
Mở miệng ra là: "Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.”
Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng, ngày 30-04-1975 thật sự không phải là ngày cộng sản miền Bắc “giải phóng” miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, mà ngược lại là ngày miền Nam đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối, đã khai sáng cho nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ và ông đã không tiếc lời cảm tạ nhân dân miền Nam:
VC04
Giải phóng tháng tư đen
 
“Cảm tạ miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.

Cảm tạ miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung cộng và Liên sô đại vĩ

Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành danh.”
Trong một bài thơ khác có nhan đề là “Tâm sự một đảng viên” ông Phan Huy đắng cay bộc lộ rằng, sở dĩ ông theo đảng cộng sản là vì ông quá tin nghe theo lời hồ già dạy bảo:
VC05
“Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.”
Và sở dĩ ông đã xung phong đi cứu miền Nam ruột thịt là vì ông tin vào lời tuyên truyền của hồ già và đảng cs:
Giaiphong4
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
“Rằng tại miền Nam, ngụy quyền bách hại
Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
Đang rên siết kêu than cần giải phóng”
Khi dự tính vào miền Nam thăm viếng một người bà con họ hàng, vì tin vào lời tuyên truyền của bác và đảng là người dân miền Nam đói khổ, nên ông đã chẳng quản đường xa diệu vợi mang theo một mớ gạo mà ông đã phải, dành dụm trong nhiều ngày mới có được, để biếu người bà con đói khổ:
“Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
Biếu người bà con trong nầy túng thiếu”
“Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
Khi điêu ngoa, dối trá hiện nguyên hình
Trước thành phố tự do và nhân bản.”
Khi đến và đứng trước nhà người bà con, ông Phan Huy mới nhận ra rằng, mớ gạo mà ông nâng niu mang từ miền Bắc thiên đường cộng sản, với hảo ý để biếu người bà con miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói khó là một điều điều “lăng mạ” người bà con này:
Mộng miền Nam
“Tôi tìm đến người bà con trong xóm
Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
Ký gạo đem theo nay đã mốc xì
Tôi vội vã dấu vào trong túi xách.
Anh bà con tôi- một người công chức ngụy
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
Không người lái, Sei-ko, hai cửa sổ.
Rồi anh nói: "Ngày mai đi cải tạo
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
Một chút tình người bà con Nam bộ."
Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của toàn dân miền Nam và sự gian trá, phỉnh gạt của hồ già và đảng cs, ông Huy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc:
V07PhanHuy
Tác giả Phan Huy
“Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và đất nước”


__._,_.___

Posted by: Thoai Lien 

Friday, April 28, 2017

Ai thật sự cai trị nước Pháp ?


....Nỗi ám ảnh này lại còn được tiếp tục bồi dưởng bỡi truyền thông đều nằm trong tay do thái . Tội ác tày trời của cộng sản ít khi được báo chí nhắc tới bởi nếu nhắc tới thì tội ác cộng sản sẽ làm cho người ta kinh tởm mà quên đi tội ác của Đức Quốc xã .
Nhưng làm Ông Tổng thống, Ông Macron sẽ cai trị nước Pháp như thế nào ? Hay nước Pháp sẽ bị cuốn theo một hệ thống quyền lực khác mà ông chỉ là người chấp hành thuần túy ? Một thứ chong chóng, gió không phải là ông . Cử tri Tả và Hữu bỏ
phiếu cho ông sẽ bị cấm sừng (Jean d’Ormesson, Hàn Lâm Viện Học sĩ Pháp)
Rời Thanh tra Tài chánh, ông làm ngân hàng do thái Rotchschild, bỏ túi, ngoài lương, bổng được hơn 3 triệu € . Không khai vì xài hết rồi . Từ đây, ông được tài phiệt do thái ủng hộ .
Khi Macron đắc cử Tổng thống thì chánh phủ Macron sẽ là chánh phủ Hollande không có Hollande .

 
Ai thật sự cai trị nước Pháp ?
Tổng thống đắc cử hay một hệ thống quyền lực khác ?

Nguyễn thị Cỏ May


Trong bài trước, Cỏ May nêu câu hỏi « Ai sẽ làm Đệ Nhứt Phu nhơn Pháp ? » thì nay, qua kết quả bầu cử vòng I, bà con ta có thể biết người đó chắc chắn sẽ là Bà Brigitte Macron . Bởi theo kinh nghiệm chánh trị Pháp thì trong vòng chung kết, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đảng « Mặt trận Dân tộc » chủ trương « Nước Pháp của người Pháp » sẽ bị loại . Nếu đó là cực tả, cộng sản Staline hay Strotsky hay Mao Trạch-đông, còn hi vọng thắng cử . Pháp và  âu châu chưa cởi bỏ được nổi ám ảnh Quốc xã Đức . Nỗi ám ảnh này lại còn được tiếp tục bồi dưởng bỡi truyền thông đều nằm trong tay do thái . Tội ác tày trời của cộng sản ít khi được báo chí nhắc tới bởi nếu nhắc tới thì tội ác cộng sản sẽ làm cho người ta kinh tởm mà quên đi tội ác của Đức Quốc xã .

Ông Emmanuel Macron sẽ làm Tổng thống Pháp . Một trường hợp đắc cử ly kỳ, có một không hai trên chánh trường Pháp từ ngày có phổ thông bầu cử . Nhưng làm Ông Tổng thống, Ông Macron sẽ cai trị nước Pháp như thế nào ? Hay nước Pháp sẽ bị cuốn theo một hệ thống quyền lực khác mà ông chỉ là người chấp hành thuần túy ? Một thứ chong chóng, gió không phải là ông Cử tri Tả và Hữu bỏ phiếu cho ông sẽ bị cấm sừng (Jean d’Ormesson, Hàn Lâm Viện Học sĩ Pháp) .

Chánh trị là phức tạp . Tạm thời, ta đi tìm biết vài nét về Bà Brigitte Macron . Và đôi uyên ương này thành hình như thế nào ? Tưởng cũng nên nhơn cơ hôi này nhắc lại vài nét chánh trước khi nói lại lần nữa chuyện chẳng vui gì, chuyện chánh trị xứ Tây !

Vợ già, chồng trẻ là duyên ba đời

Bà Brigitte Macron sanh trưởng trong một gia đình tư sản làm nghề sản xuất sô-cô-la có tiếng ở Amiens, nhứt là bánh macaron nổi tiếng ở Amiens, thành phố miền Bắc nước Pháp . Tên thiệt của bà là Brigitte Trogneux, lớn hơn Ông Emmanuel Macron 24 tuổi, có 3 người con với chồng trước nay đã trưởng thành, và 6 cháu nội ngoại .

Sự quan hệ của họ tuy chánh thức nhưng được rất ít người biết . Hai người xuất hiện bên nhau lần đầu tiên ngày 2 tháng 6 năm 2015 trong bửa quốc yến khoản đải vua Tây-ban-nha lúc Macron làm Tổng trưởng Kinh tế . Hôm Ông Macron dẩn đầu vòng I, cặp này mới xuất hiện công khai để chia sẻ vinh quang !

Chuyện tình của Emmanuel và Brigitte, khi được tiết lộ, đã làm say đắm không biết bao nhiêu người . Nàng dạy văn chương pháp và cổ ngữ la-tinh ở Trung học tư, công giáo, La Providence, Amiens . Chàng là học sinh lớp Đệ Nhứt ( Première – tương đương Đệ Nhị hay Lớp 11 việt nam) . Chính nàng đã truyền lại cho chàng cái thú đam mê văn chương và kịch nghệ . Sau cùng hai người, cô giáo và học trò, đã yêu nhau . Cô giáo thấy kỳ, và phía cha mẹ của cậu học trò cũng can thiệp, nên cô giáo xô đẩy cậu học trò dang ra, thì cô giáo lại sa chặc vào vòng tay của học trò . Emmanuel quyết liệt « Bà có làm gì mặc kệ, tôi cưới bà ! » . Thế là sau cùng họ cưới nhau tại ngôi nhà nghỉ mát của họ trên bờ biển La Mnche năm 2007 sau thời gian dài kín đáo hạnh phúc bên nhau .

Emmanuel không có con, rất gần gủi với các con của vợ . Ngày cưới, ông có vài lời rât cảm động cảm ơn các con của vợ « Tôi cảm ơn các bạn đã chấp nhận chúng tôi, đã thương yêu chúng tôi như chúng ta đã đối đải nhau trước giờ » .

Nhiều người để ý lấy làm lạ Ông Emmanuel Macron mang 2 chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái và tay mặt tuy ông chỉ làm đám cưới có một lần và với Bà Brigitte Trogneux . Điều này từ vài tháng nay trở thành đề tài để nhiều người bàn ra tán vào . Phải chăng cuộc đời của ông có hai mặt ? Ông vừa chánh thức sống với Bà Brigitte Trogneux, đồng thời kín đáo liên hệ ái ân với một người đàn ông nữa tên Mathieu Gallet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Radio France . Tin xầm-xì hành lang này đã được đương sự cực lực đính chánh nhiều lần « Tôi không có đời sống hai mặt . Tôi thiết tha với đời sống gia đình của tôi và đời sống vợ chồng chúng tôi » . Trong một cuộc mít-tin hồi tháng 2 vừa qua, Ông Macron nhắc lại lời đính chánh lần nữa vừa ngụ ý châm biếm ứng cử viên cực tả Mélenchon « Nếu có ai bảo tôi đi với Ông Mathieu Gallet thì đó là cái bóng của tôi chớ không phải tôi » (Ông Mélencho dùng kỷ thuật 3 chiều chiếu trên màn ảnh để dân chúng ở ba nơi khác nhau đều thấy như mình đối diện với ứng cử viên) .

Khi được báo chí hỏi về 2 chiếc nhẫn, Macron trả lời « 2 chiếc nhẫn cho cùng 1 bà vợ !» .

Ông Macron sẽ làm Tổng thống

Sau bầu cử vòng chung kết ngày 7 tháng 5 tới, chắc chắn Ông Emmanuel Macron sẽ đắc cử để làm Ông Tổng thống thứ 8 của Đệ V Cộng hòa và thứ 25 kể từ Tổng thống đầu tiên năm 1848 Louis-Napoléon Bonaparte . Và Ông Tổng thống trẻ nhứt từ trước tới giờ . Với nhiều thế lực ủng hộ .

Qua vòng I, ông nhận được 23, 7% phiếu, người thứ nhì, Bà Marine Le Pen, nhận được 21, 7% ( Theo Ipsos) . Trường hợp của Ông Macron sẽ đắc cử Tổng thống hoàn toàn lạ lùng . Chỉ trong vòng 2 năm rưởi, từ trong bóng tối, ông xuất hiện với Phong trào vận động ứng cử “ Tiến bước ” (En Marche), tập hợp được khá đông đảo cử tri hai cánh lớn của Pháp Tả và Hữu. Tâm trạng chung dân chúng đều chán ngán tận cổ những biểu văn vận động ứng cử quá cổ xưa với những lời hứa xạo, những chánh trị gia chuyên nghiệp sơ cứng, tách ra khỏi thành tích thảm hại của Ông Tổng thống Xã hội François Hollande qua 5 năm cầm quyền và nhứt là biết khéo léo khai thác tánh “chịu chơi” qua chuyện tình “ Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời” của ông .

Tuổi trẻ, có tài ăn nói thuyết phục, đem lại sự lạc quan cho quần chúng . Ông còn biết khai thác thời cơ thuận lợi hiếm hoi cho sự vận động ứng cử : Ông Tổng thống cánh tả Hollande sáng suốt từ chối tái ứng cử, Ông Thủ tướng Valls bị loại ở vòng sơ bộ, Ông François Fillon bị báo chí tấn công vì thuê vợ con làm trợ lý “ kiểng ” cho Dân biểu làm cho cánh Hữu bất mản, tách ra không ủng hộ gà nhà nữa trong lúc đó trên đường tới Elysée, Ông Fillon có nhiều triển vọng đắc cử hơn hết . Chính điều này đã làm cho đối phương đều lo sợ, nhứt là đảng xã hội, nên ông bị “thế lực thù địch” ngầm ám hại ông . Hơn nữa, thay vì kết nạp rộng rải phe ta, ông lại giới hạn lực lượng vận động trong vòng thân tín mà thôi nên khi gặp khó khăn, ông bị cô đơn và mất sức .

Sức mạnh đàng sauHơn phân nửa ứng cử viên, trong thời gian vận động tranh cử, đều lập đi lập lại điệp khúc “Tôi chủ trương chống lại hệ thống” (anti-système) nhưng mỗi người quan niệm “ hệ thống ” đều không giống nhau . Chống lại hệ thống ở đây, nói chung, có nghĩa là “chống lại thế lực tiền bạc thao túng, các đảng phái chánh trị già nua, sự chi phối của  u châu làm mất tính độc lập quốc gia, sự toàn cầu hóa, di dân ồ ạc hưởng trợ cấp quá cao, ….” . Riêng Ông Macron quan niệm “Chống hệ thống” là chống lại đảng phái già nua và Tả/Hữu, chủ trương “tự do và tự do tới bến” (libéral-libertaire) nhưng giới hạn chừng mực nào đó trong đời sống xã hội Nhưng ông lại xuất thân từ Quốc Gia Hành chánh nơi đào tạo quan lại (Đốc Phủ sứ), cố vấn Tổng thống, Tổng trưởng Kinh tế, chưa từng nắm chức vụ dân cử .

Lộ trình vào Dinh Elysée của ông dường như được xắp đặt hay do “định mệnh” an bài . Rời Thanh tra Tài chánh, ông làm ngân hàng do thái Rotchschild, bỏ túi, ngoài lương, bổng được hơn 3 triệu € . Không khai vì xài hết rồi . Từ đây, ông được tài phiệt do thái ủng hộ . Nhà tỷ phú Pierre Bergé, đảng xã hội, chủ báo Le Monde và tuần báo Le Nouvel Observateur của đảng xã hội, chi tiền cho Mitterrand trước đây, cho bà bồ của Hollande, Ségolène Royal, và giờ đây ủng hộ Macron . Ông Patrick Drahi, gốc do thái, quôc tịch do thái và pháp, chủ nhóm kinh tài Altice, TV, điện thoại numéricable, nhựt báo Libération, tuần báo L’Express, tiền bạc để ở ngoại quốc, cư ngụ ở Thụy sĩ, cũng nhiệt tình ủng hộ Macron . Nhờ vậy mà báo chí, TV, đồng loạt tấn công hạ bệ Ông Fillon để đưa Ông Macron trở thành ứng cử viên duy nhứt sáng giá

Tuyên bố “chống hệ thống ”, Ông Macron lại kẹt sâu vào hệ thống . Ngoài thế lực tài phiệt và truyền thông đứng sau kín đáo ủng hộ hết mình, ông còn là lãnh tụ Thanh niên Thợ Hồ . Do đó, ông được Thợ Hồ vận động ủng hộ . Bảy lãnh tụ Thợ Hồ, tạm thời để qua một bên những dị biệc, cùng ký một thỏa hiệp để ủng hộ ứng cử viên nào chủ trương tôn trọng “những giá trị cộng hòa và nhơn bản” (Sophie Coignard, 14/04/2017, Le Point) trong lúc đó Ông Fillon chủ trương phục hồi những giá trị văn hóa truyền thống của nước Pháp và ông lại là người công giáo thuần thành nên tự nhiên không được Thợ Hồ ủng hộ . Xưa nay, Thợ Hồ chống Vatican và bị Giáo hội lên án là những kẻ “ xơi tái ” các Cha xứ (les bouffeurs des Curés) .

Ông Hollande cũng là người được Thợ Hồ ủng hộ thắng cử năm 2012 vì Ông Sarkozy, năm 2007 vừa đắc cử, qua Vatican, đọc một bài diển văn trong đó ông cho rằng, ở trong làng xã, giá trị của công giáo ( Ca sứ) cao hơn giá trị của chánh quyền (Thị xã) đã bị Thợ Hồ kịch liệt công kích . Trái lại, Ông Hollande không tiếp xúc Vatican, còn tới Trụ sở Thợ Hồ ở Paris (Grand Orient de France, bộ phận lớn và quan trọng bậc nhứt Pháp) đọc diển văn và ông là vị Tổng thống đầu tiên được Thợ Hồ mời độc diển văn . Trong chánh phủ của ông còn có 11 Tổng Bộ trưởng là Thợ Hồ .

Ông Hollande làm Tổng thống dở nhứt của Đệ V Cộng hòa nhưng có tiếng là người bất ngờ có những suy tính tài tình . Ông thừa biết đảng xã hội của ông nay đã hết thời, tới đây là hết, Ông Benoit Hamon được đảng đề cử làm ứng viên chỉ lấy có 6% phiếu, vừa đủ khỏi đền tiền, nên ông chọn Macron làm con gà ruột . Khi Macron đắc cử Tổng thống thì chánh phủ Macron sẽ là chánh phủ Hollande không có Hollande
Giờ đây, Ông Macron kiếm người lập chánh phủ . Ông chọn mời một số người phe Hữu nhưng chưa được trả lời, tuy đã có vài người “ chuyên nghiệp ” như Estrosi, Le Maire đã sẳn sàng. Cựu thủ tướng Manuel Valls, đảng xã hội, đã chìa tay ra từ lâu nhưng vẫn chưa được chiếu cố . Vấn đề gay gốc hơn, chính là có đa số trong Quốc hội nếu không sẽ gặp cảnh đồng sàng dị mộng khó tránh đưa đất nước chao đảo .

Nhưng nếu hội đủ điều kiện để dễ cầm quyền, liệu Ông Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đưa nước Pháp theo hướng nào, trong đó người Pháp biết thương nước Pháp của mình có làm chủ thật sự đất nước của mình hay không ?
Cử tri gốc Việt thắm thía hơn ai hết vì đất nước của họ không do đảng cộng sản “ lãnh đạo toàn diện và triệt để ” mà do Bắc kinh !


Nguyễn thị Cỏ May

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay

Tuesday, April 25, 2017

Tháng 4 của những xót xa


Image result for 30 Tháng 4 của những xót xa


FYI
Nmh

---------------

Tác giả: Đặng Chí Hùng

Tháng 4 của những xót xa

Giá như không có tháng 4 đau xót ấy, có lẽ đã chẳng có một nước Việt buồn như ngày hôm nay. Giá như mà không có cái gọi là “bên thắng cuộc” ấy thì có lẽ hàng triệu người dân Việt đã không biết đến chia ly, tù đày, chết chóc và cả đau thương vô tận.
Tháng tư ấy chẳng phải chỉ gieo những xót xa vào những người dân Miền Nam. Nó còn là những đau thương mà người dân Miền Bắc cũng phải gánh chịu từ chết chóc, thương tật của cái gọi là “sinh bắc tử nam”.
Chẳng có người dân thường hai miền Nam – Bắc nào vui trong tháng 4 của những xót xa. Chỉ có những chiếc ngai vàng ở tận Bắc Kinh xa xôi rung lên điệu cười hoan hỉ vì chúng biết rằng, giấc mộng thâu tóm toàn bộ đất nước Việt Nam đã sắp thành hiện thực bởi vì đàn em của chúng đã giúp chúng thực thi cái công việc gọi là “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”.
Tháng 4 ấy, cũng làm cho những bộ răng hô, những gương mặt quỷ ám từ Ba Đình cười lên những tiếng cười man rợ bởi vì chúng đã cướp được cả một Miền Nam trù phú, giàu có để về làm của riêng cho chúng.
Cũng trong cái tháng tư ấy, lá cờ Vàng mang theo bao nhiêu truyền thống của dân tộc Việt Nam đã chẳng thể công khai tung bay trong gió, chí ít là trên một nửa phía nam của đất nước hình chữ S. Nó đã bị “sỉ nhục” bởi những quyển sách lịch sử láo khoét, của những cái lưỡi gỗ không hề biết sĩ diện là gì. Đảng CSVN lấy tư cách là “kẻ thắng cuộc” để cố tình lấp liếm đi cái sự thật thực sự về một lá cờ mang hồn thiêng dân tộc. Thay vì lá cờ ấy, đảng CSVN bắt người dân phải tôn thờ một lá cờ mang từ Phúc Kiến bên Tàu về, đảng nhồi nhét vào đầu người dân những sự gian dối đến từ cái đầu đầy mưu mô ác hiểm của một bầy quỷ cướp. Từ đó, tháng 4 lại thêm phần xót xa.
Từ tháng 4 xót xa ấy, những mảnh đất của quê hương mang trong đó biết bao xương máu của Cha Ông đã dần được cái gọi là “đảng quang vinh” đem dâng lên thiên triều cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 4 ấy, nước Việt thật sự chỉ còn cái tên mà thôi. Bởi vì nó đã không còn được độc lập như người dân thường lầm tưởng.
Từ trong gió thoảng, tháng 4 ấy mang theo những con sóng cồn của biển Đông đang ào ạt xô những con thuyền tị nạn nhỏ bé hay những cái rét cắt da thịt của núi rừng Tây Bắc nơi những người tù không biết ngày nào trông thấy ánh nắng Miền Nam. Tháng 4 ấy, mang theo cả những mùi tanh của máu người dân Việt Nam đổ xuống bởi loài quỷ đỏ như lời của bài hát “Đêm Việt Nam” của Hà Thúc Sinh trong “Đại Học Máu”:
“Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên đất nước tôi gọi Việt Nam
Đêm bát ngát những khu trại giam
Đời thênh thang thu hẹp dần dần
Đêm em bé lên mười cũng gần
Anh chiến sĩ gốc biệt động quân
Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu
Ngồi kề vai gái giang hồ lo
Đêm đấu tố, và thủ tiêu
Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu
Người chết nhanh, người phát điên
Đêm cáo chung tự do nhân quyền
Đêm nhức buốt phang bằng chầy vồ
Vang tiếng thét sau cùng "Tự do"
Đêm có tiếng súng sau trại giam
Người tù binh chết bên bìa rừng
Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên miếng đất đã thừa lầm than
Đêm trút xuống hố sâu diệt vong
Là Việt Nam nước tôi buồn tênh.”
Thế nhưng, đã có rất nhiều người quên ngày tháng 4 ấy. Họ đã phản bội lại lời thề của những người tị nạn. Họ lại quay về để vui trong những niềm vui được vinh danh, được ăn chơi trong quay cuồng xác thịt, rượu bia nơi xứ sở của những con quỷ đỏ đang ngồi cười rung đùi thu USD vào túi. Đó là những điều làm cho tháng 4 của chúng ta lại thêm phần đau xót.
Cứ mỗi tháng 4, chúng ta nhớ về dân tộc, nhớ về những tháng ngày xót xa. Cứ mỗi tháng 4 chúng ta lại kính cẩn chào lá cờ Vàng dân tộc. Nhưng rồi sau đó, một sự xót đau lại đến trong lòng khi bọn thái thú Ba Đình vẫn đang chễm trệ trên ngôi cao để đàn áp người dân thường và dâng dần đất đai tổ tiên cho giặc Trung Cộng.
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần phải đứng dậy thật thẳng người và làm việc thật sự để xoa dịu đi những nỗi đau trong tháng 4 rỉ máu. Chỉ chào cờ và tưởng niệm là chúng ta không đủ để thể hiện về tình yêu quê hương dân tộc Việt Nam. Hãy bắt tay vào làm việc thật sự có hiệu quả chứ không phải chỉ làm việc để kiếm danh lợi cho cá nhân, tổ chức mà thôi. Hãy bóp chết nền kinh tế của cộng sản để trả thù cho những tháng 4 rỉ máu bằng cách thôi gửi tiền đầu tư làm ăn, thôi về Việt Naam ăn chơi của một số người. Chỉ có thế, nỗi đau của tháng 4 rỉ máu mới dần được nguôi ngoai...
Tháng 4, khi mùa xuân đến đáng lẽ là lúc mọi người sẽ hạnh phúc hơn trong ngày xuân nắng ấm thì trên thế gian này, có một dân tộc lại bắt đầu những tháng ngày đau khổ và xót xa. Dân tộc đó chính là là dân tộc của chúng ta – Việt Nam.
Tháng 4 của những xót xa lại đến, xin cùng chung tay, chung lòng xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam để nỗi đau sẽ lui dần trong lòng người dân. Hãy biến những đau thương của tháng 4 xót xa thành những sức mạnh thật sự để xóa bỏ bạo tàn cộng sản.
Tháng 4, cả dân tộc Việt Nam cúi đầu trước những xót xa !
Đặng Chí Hùng
24/04/2017__._,_.___

Posted by: Nmh54