Monday, August 17, 2015

Hàn Huyên - Trao Đổi cùng GS. HUỲNH CHIẾU ĐẲNG (attach) ngày 14.8.2015
                                                         

                                                    JUKEBOX alt
* * * *
Hàn Huyên - Trao Đổi
cùng GS. HUỲNH CHIẾU ĐẲNG (attach) 
ngày 14.8.2015
~~~~~~~~~~~~
Kính thưa quí bạn
Hôm nay lại đến cùng các bạn vài chuyện khào:
1. Những video hướng dẫn về computer của hcd bị bò quên chăng?
2. Hỏi về SSD và làm partition hard disk.
3. Góp ý về  Kho audiobook của Quán Ven Đường.
4. Nghĩ ra quả hcd tôi sai, bị phê bình sát ván luôn.
HCD (14-Aug-2015)

======================
Ghi hờ: Nếu vì bất cứ lý do nào quí bạn không thể, không muốn nhận email từ tôi xin cho biết để lấy bớt tên ra. Hoặc Bạn nào nhận được hai lần email nầy xin cho hay dể tôi lấy bớt một address ra khỏi list (trùng).
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác.
Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc) 
~~~~~~~~~~~~~
Mời quí bạn xem bài viết để tại attachment. Cám ơn.
~~~~~~~~~~~~~    
 - Nhng Mu Chuyn Vui Bui Sáng - Morning Tea Cup (MTC)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Posted by: Tran Van Long

Popular Posts

Popular Posts

My Link