Tuesday, August 18, 2015

Thưa các bạn của tôi trên khắp thế giới....."ông Hồ Chí Minh chẵng có tư tưỡng gì cả.Toàn là những cái thứ cóp nhặt vay mượn đây đó....."

Từ: Phi Tran <>
Ngày: 09:17 Ngày 17 tháng 08 năm 2015
Chủ đề: Fwd: Tuyet voi !
Đến:
Begin forwarded message:
From: diem tran <>
Date: August 16, 2015 at 11:42:58 AM EDT
To: congtybachhoa <c>
Subject: Fwd: Tuyet voi !
Forward....den Quy AC
Than men,
Diem
Sent from my iPhone

Begin forwarded message:
From: muoi Duong <>
Date: August 16, 2015 at 8:06:58 AM PDT
To: Le Tri <
Subject: Fw: Tuyet voi !
Reply-To: muoi Duong <

Moi nghe..
Xin chuyen rong rai...cam on
 =========
Subject:  Thưa các bạn của tôi trên khắp thế giới.....

 

Ở giữa lòng Hà-Nội (nhà thờ Thái Hà),một Linh Mục tuyên bố công khai trên tòa giảng:"ông Hồ Chí Minh chẵng có tư tưỡng gì cả.Toàn là những cái thứ cóp nhặt vay mượn đây đó....." Ngon lành không ?.
Mỗi Chúa Nhật cuối tháng,ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà-Nội và Saigon,đều có một buổi lễ như vậy.Đẩy là buổi mới nhất .Mới post lên cách đây vài ngày...
Mời các Bạn nghe.Hết khoảng 20 phút. Hoặc nghe tới câu đó rồi thôi....
Thân mến,
Trương Minh Tịnh

Attachments area__._,_.___

Posted by: Khai Vo 

Popular Posts

Popular Posts

My Link