Monday, September 7, 2015

Đúng 5 năm nữa hôm nay,“Biên-Bản Thành-Đô” đến ngày,Nước Việt rồi tên bị xóa,Dân Việt sống kiếp đọa-đày.


Thái-Dương Thành, SEP-04-15

Đúng 5 năm nữa hôm nay,
“Biên-Bản Thành-Đô” đến ngày,
Nước Việt rồi tên bị xóa,
Dân Việt sống kiếp đọa-đày.
NP

NGÀY NÀY 5 NĂM SAU

Đúng 5 năm nữa bữa hôm nay,
“Biên-Bản Thành-Đô” hiệu-lực ngày.
Nước “Bắc thuộc” rồi theo ký-kết,
Hỏi công-dân Việt tính sau đây ?

Xin nhớ, 1.000 năm nô-lệ Tàu,
Tiền nhân giống Lạc khổ nhường bao.
Muôn căm vạn oán hoen trang sử,
Dẫu đã bao lần rửa hận sâu.

Đuổi quân Nam-Hán : Nhị Trưng-vương.
Bà Triệu-Thị-Chinh chống giặc Đường.
Nào đức Phùng-Hưng, Mai-Hắc-Đế ...
Ngô-Quyền khởi sự dựng biên-cương.

Tôn-Đản, Lý-Thường-Kiệt Bắc chinh,
Đánh thôi Tống đế cầu hòa xin.
Quân Mông gặp đức Trần-Hưng-Đạo,
Đã phải bao lần nhục bại binh.

Nào ngài Lê-Lợi chống kình Minh.
Khởi-nghĩa điều quân đất Chí-Linh.
Lao-khổ mười năm giành tự-chủ,
Nam phương cương-thổ một triều-đình.

Đừng quên Đại-đế đức Quang-Trung,
Bình-Định, Qui-Nhơn ... lắm nữ hùng.
Nguyên-soái, Tiên-phuông, Đô-đốc tướng ...
Đánh thôi Mãn cẩu lạy xin dung.

Đó ! Đó ! Tiền-nhân dũng tột cùng.
Mà nay Việt-Cộng lũ trong bưng.
Được thời cai-trị chưa cho vững,
Hèn-hạ lạy Tàu đem nước dưng.

Tổ-quốc nguy vong họa đến rồi.
Cả kêu quần-chúng khắp muôn nơi.
Đứng lên diệt Cộng thiêu cờ cỏ,
Xin cứu núi sông, cứu giống nòi.

Nhiệm-vụ thiêng-liêng hãy đáp lời.
Cùng đi viết sử đồng-bào ơi !
Nhân-Quyền, Dân-Chủ ... thề đòi lại,
Thượng lá cờ vàng sọc đỏ tươi.

TDT, SEP-04-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

__._,_.___
https://radiotoandancuunuocdotorg.wordpress.com/author/toandancuunuocradioTrân Trọng Kính Mời Theo Dõi

image

Denhattangthong_HTthichtinhkhiet HT Thích Tnh Khiết
Preview by Yahoo
image

Denhattangthong_HTthichtinhkhiet HT Thích Tnh Khiết
Preview by Yahoo
image

Hình: Nguyn Cương Hơn 200 đng hương Pht t có mt ti cuc hp báo ti Houston.  Hi trường cht kín người và không đ ghế nên nhiu quan khách phđng th...
Preview by Yahoo HỘI LUẬN

  Cùng với:
Ts Nguyễn Bá Long, Sử Gia Phạm Trần Anh 
Trung Tá Trần Anh Kim, Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình 
Nhà Dân Chủ Phạm Văn Trội 
Chủ Ðề:Kính Mời Qúy Vị
 vào những Link Dưới Đây 
Theo Dõi
RADIO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC


Hoặc bấm vào Hình bên dưới 
TOANDANCUUNUOCVIETNAM
Thông Tin Đầy Đủ 
Kính  Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo Thêm Trên Các Trang Mạng:


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link