Tuesday, May 23, 2017

Viết sự thật .... đừng sợ những gì cs làm,hãy làm những gì cs sợ


Viết s tht ....

Viết ...viết ..viết ..viết đi viết na
Đi ...đi ...đi ...đi đ
ến đích ca ta
Cu
c đi đy nhng phong ba
Cu
c đi đy nhng hoan ca tiếng cười

Các b
n hi ..hãy cùng tôi viết
B
n trường ca tranh đu dân ta
Ta đi ti
ếp ni ông cha
Ta đi đ
lũ em ta lên đường

Cu
c chiến đu mãi luôn tiếp din
b
i bn tham ác thu tri xanh
Cu
c đi ca ch ca anh
H
còn tn ti còn tranh đu hoài

Ta s
viết li trang s cũ
đ
cháu con khc nh trong lòng
D
ng nước là chuyn cha ông
Gi
nước là chuyn con dân ta làm

Ta s
làm nên trang s mi
b
i sc người lp bin di sông
Ch
ng cn có súng thn công
Ch
cn đoàn kết mt lòng vi nhau

Nh
ưng cuc chiến còn đy th thách
b
i bn gian nào chu dng tay
Công an m
t v đêm ngày
Theo dõi b
t gi chng cn lnh ai

Này b
n hi tính cho tht k
S
tht kia phi tht sáng ngi
S
tht như ánh mt tri
Bóng đêm tàn l
i ma vương chy dài

Cu
c chiến đu đy nhng phong ba
S
chiến thng đy nhng hoan ca
Vi
ết đi các bn ca ta
Vi
ết đi ri s cùng nhau lên đường.


Đng Quang Chính
10 tháng mười 2012    

     


 

..(trich)...đừng sợ những gì cs làm,hãy làm những gì cs sợ

__._,_.___


Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link