Friday, March 4, 2016

GoiDan] CHÚNG LÀ AI ?

 
Tôi sống tại San Jose, tôi biết ông cựu LS Lê Duy San. Bạn bè của ông tại SJ biết ông, cựu học sinh CVA biết ông...bầu cho ông là Hội trưởng, vậy mà có những người chữi rủa, nhục mạ ông, trong khi ông chẳng động chạm chi đến những người đó. Ông chỉ chống cộng theo quan niệm và theo cách của ông. Ông nguyền rủa, cầu nguyện cũng là cách của ông, cá nhân tôi không thấy có chi làm phiền ai, chỉ làm cho bọn gian sợ thôi. Tôi binh vực cho việc ông làm (I may disagree with what you say, but I shall defend, to the death, your right to say it." (Voltaire). 

Đây là lời cầu nguyện của ông:
=======================================================================
  Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản là lòai qủy dữ bán nước, hại dân.
“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.  (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)”
    Vì vậy là Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta không những phải cầu nguyện mà còn phải nguyền rủa cho:
*1/ Bọn Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
*2/ Bọn Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản),  chết hết và chết một cách thảm thương.
*3/ Và bọn VGCS  tức những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để  làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, hoặc chủ trương hoà hợp hoà giải với bọn Việt cộng cũng chết hết và chết một cách thảm hại như con chó ghẻ bị xe cáng chết trên xa lộ.

====================================================
Ban đầu khi nhận đươc những lời  nầy qua emails tôi buồn cười lắm, nghĩ rằng ông San nói cho vui, nói cho đỡ tức...nhưng qua những diễn tiến trên các nhóm emails groups gần đây...tôi thấy lời cầu nguyện + nguyền rủa của ông cựu LS Lê Duy San ứng nghiệm thật.


Lê Bình

2016-03-03 7:04 GMT-08:00 'San Le D.'  [GoiDan] <>:
 

KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

Thưa ông Đặng Bảo.
Lời cầu nguyện của tôi nguyên thủy như sau:

    Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản là lòai qủy dữ bán nước, hại dân.
“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.  (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)”
    Vì vậy là Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta không những phải cầu nguyện mà còn phải nguyền rủa cho:
*1/ Bọn Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
*2/ Bọn Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản),  chết hết và chết một cách thảm thương.
*3/ Và bọn VGCS  tức những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để  làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, hoặc chủ trương hoà hợp hoà giải với bọn Việt cộng cũng chết hết và chết một cách thảm hại như con chó ghẻ bị xe cáng chết trên xa lộ.
   
    Ông thấy đó, tôi có nguyền rủa đích danh một cá nhân nào không?
    Chính một dộc giả trên diễn đàn là ông Tao hay Tào gì đó cũng đã phải công nhận rằng: "Ông Lê Duy San mà cầu nguyện như vầy thì dân tộc Việt Nam mừng rên lên thành tiếng vì sẽ hết đau khổ bởi bọn quỷ đỏ vô thần, thằng nào, con nào không đồng ý thì mặc kệ chúng bay mà tai hỏi chúng bay : mắc mớ gì chúng bay không đồng, bộ đụng chạm đến mả cha chúng mày à?, tao đồng ý hoàn toàn lời cầu nguyện cuả ông Lê Duy San" .

    Vậy mà có kẻ động lòng và thốt ra những lời bất kính đối với tôi, nếu không muốn nói là nhục mạ tôi như thằng già mất dạy lêduysan., hoặc "Chính những kẻ tự-gọi-mình là "chống cộng" (như Ngô Kỷ, Ngô Minh Hằng, Dzoãn Thường, Lê Duy San, Nguyễn Đạt...) đã thi hành Nghị Quyết 36 làm dùm cho Việt-cộng với lý do PHẢI GIẾT VIỆT GIAN KHI NÓ CÒN TRONG TRỨNG NƯỚC "  hoặc " Thằng Lê Duy San lại Vu Khống trở lại, trong khi trong bài viết tôi chỉ nêu ra cái quá khích của những kẻ Núp Bóng trong chiêu bài chống cộng như Lê Duy San !!!  Thằng này có Óc Heo nên không hiểu lời của chị Đỗ Thuấn đâu !... Lê Duy San chỉ biết chửi, một cách NGU Xuẩn, không màng đến lẽ phải, còn tệ hơn Kẻ Thất Học và Vô Giáo Dục ngoài đường phố !!!." v.v...
   
    Vậy chúng là ai nêu không phải là Việt Cộng thì cũng là những tên thân cộng hay Việt gian cộng sản. Vi thế tôi buộc lòng phải ghi tên chúng vào bảng phong thần như sau:

Con giòi Việt Gian Cộng Sản  Thuan Do dothuan@sbcglobal.net, Tường Giang và Veronique thuy huong tức huongsaigon69@gmail.com  này đã lấp ló trong đống phân VC chui ra, chui vô  nhiều lần. Nay lại ngoi đầu chui ra không khác gì mấy tên du kích Việt Cộng.

Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản là lòai qủy dữ bán nước, hại dân.
“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”.  (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)”
Vì vậy là Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta không những phải cầu nguyện mà còn phải nguyền rủa cho:
*1/ Bọn Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
*2/ Bọn Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản),  chết hết và chết một cách thảm thương.
*3/ Và bọn VGCS  tức những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để  làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, hoặc chủ trương hoà hợp hoà giải với bọn Việt cộng cũng chết hết và chết một cách thảm hại như con chó ghẻ bị xe cáng chết trên xa lộ  trong đó có các tên Tường Giang,  Thuan Do dothuan@sbcglobal.net và Veronique thuy huong tức huongsaigon69@gmail.com.
--

Tạp Chí Nàng Thế Kỷ 21
__._,_.___

Posted by: Nang Magazine 

Popular Posts

Popular Posts

My Link