Sunday, March 26, 2017

42 năm nhạc vàng, ai thắng ai?


 
42 năm nhạc vàng, ai thắng ai?
Babui
Image result for 42 năm nhạc vàng, ai thắng ai?


Image result for 42 năm nhạc vàng, ai thắng ai?


Kính thưa thầy, đây bài Chính tả của con:
Bài chính tả viết về nước Mỹ 
Con viết hai lần sai chữ America
Con viết hai lần sai chữ Communist
Con viết hai lần sai chữ Liberty.
Làm sao được (twice) bởi anh con vừa chết.

Kính thưa thầy, đây bài luận Triết của con:
Một căn nhà và một trái phá
Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma
Một nếp sống tàn bên cạnh người no ấm
Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau.
Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau.

Kính thưa thầy đây là bài Toán của con:
Những đường cong, đường thẳng đều có gài mìn
Đường vào thành phố có bar, có Mỹ, có con gái học trò
Đường vào làng có hầm hố cá nhân
Đường vào đời có đao kiếm căm hờn.
Con đã chứng minh nhiều lần:
Đường ngằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn
Nhưng không thể nối liền Sài gòn - Hà Nội
Nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê.
Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt
Con không đậu tú tài để làm bác sĩ kỹ sư.

Kính thưa thầy đây bài Thuộc lòng của con:
Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến
Một trăm năm Pháp thuộc, hai mươi năm đọa đày
Làm sao con thuộc được truyện Kiều Nguyễn Du
Những bài thơ mùa Thu Nguyễn Khuyến.
Kính thưa thầy đây là quyển vở của con:
Suốt một năm không hề có chữ
Con để dành ép khô những dòng nước mắt
Của cha con, của mẹ con, của chị con
Và của chính con.

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay"

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link