Friday, March 31, 2017

Kính mời nghe các You tube thời sự

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

 
Đồ Không Có Tổ Quốc

Huỳnh Quốc Bình Tiêu đề bài viết này do tôi lấy từ câu truyện của người khác. Truyện kể về người bạn này mắng ôn...

                                                                                                                                                                      
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link