Friday, March 3, 2017

Khai Dân Trí 72 - Quân đội nên bảo vệ người dân ngày 5/3

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

On Wednesday, March 1, 2017 11:25 PM, Binh Huynh <binhquochuynh@aol.com> wrote:

Xin vui lòng giúp chuyển tiếp đến nhiều người khác và trên các diễn đàn. Xin cảm ơn quý vị

Chúng tôi trân trọng giới thiệu 3 chương trình hội luận đặc biệt, thật gay cấn, liên quan đến Linh Mục Nguyễn Văn Lý và lời kêu gọi Tổng Biểu Tình tại Việt Nam. Các diễn giả đã nói thẳng, nói thật, nói mà không sợ bọn VC giả dạng người Quốc Gia chống cộng chụp mũ...

1. Ủng hộ lời kêu gọi của “Tập Hợp Quốc Dân Việt” về cuộc tổng biểu tình tại Việt Nam (51 phút)
Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Bất cứ ai nhận mình là người Quốc Gia chống cộng mà không đồng ý tinh thần đấu tranh chống cộng qua lời kêu gọi này. Chúng tôi (Huỳnh Quốc Bình) sẵn sàng mời những vị đó lên làn sóng phát thanh do chúng tôi điều hợp để quý vị phản bác hay trình bày quan điểm của mình.

Xin liên lạc Huỳnh Quốc Bình (503) 949-8752
Email: huynhquocbinh@yahoo.com


2. Tình Hình Chính Trị Tại VN và Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Của LM Nguyễn Văn Lý (46 phút)


Diễn giả: Ông Đỗ Văn Phúc
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

3. Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước (48 phút)


Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Những âm thanh của các chương trình đặc biệt sẽ được lưu trử tại:

Các chương trình được thực hiện hằng tuần trên đài "Tiếng Nước Tôi- Atlanta" và qua mạng lưới toàn cầu cho toàn thế giới.

END

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link