Friday, June 30, 2017

Hai sự kiện, một mục tiêu Hai cách làm phối hợp---------- Forwarded message ----------
From: chuong ngoc van dam >
Date: 2017-06-30 6:11 GMT+10:00
Subject: [tudo-ngonluan] Một mục tiêu
To: "TuDo-NgonLuan>

NHỮNG SUY TƯ THỜI CUỘC ĐÁNG SUY TƯ
XIN TRÂN TRỌNG PHỔ BIẾN
HỒ TẤN VINH
 
   
Hai s kin, mt mc tiêu
Hai cách làm ph
i hp

Ðng Quang Chính

Có hai s kin thi s chính tr xy ra gn đây đáng đ chúng ta lưu ý. Mt xy ra ti Venezuela và ti Vit Nam.

T
i Venezuela, sau nhiu ln biu tình, có lúc đến c 100.000 người, đang có du hiu tiến đến mt cuc bu c mi. Ðó là điu mà chính quyn hin ti nước này, lâu nay không mun thc hin; bi nếu vic đó xy ra cũng đng nghĩa vi s ra đi ca chính quyn hin ti.

Lý do: đ
t nước có ngun tài nguyên du m mà kinh tế c ba năm qua suy sp. Người dân cn s thay đi qua mt cuc bu c...nhưng chính quyn không dám thc hin điu đó.

Di
n tiến: *c hàng trăm ngàn người tham gia biu tình *người thng lĩnh biu tình vn chưa b bt -gn đây, người biu tình có c mt n chng hơi cay *hình nh trên đài truyn hình Euronews cho thy có người biu tình va mang mt n, va cm trong tay mt qu lu đn.

K
ết qu: mt s bài đăng trang mng VN (ti hi ngoi) cho rng cuc CM đã thành công (có th là đang hoc sp thành công). Bn tin hôm nay trên đài truyn hình Euronews cho thy, chính quyn Venezuela đã bãi chc 4 v tướng lãnh quân đi. Có th nhóm lãnh đo s mt cuc đo chánh trong quân đi, nhm ng h biu tình. Cuc Cách Mng chưa hoàn toàn kết thúc!

T
i Vit Nam:

*dân oan khi
ếu kin c hàng chc năm nay
*Sau khi Tàu đ
ưa giàn khoan đến bin Ðông, s áp chế ngư dân VN càng lúc càng gay gt hơn
*v
Formosa kéo dài c hơn năm ri
* các cu
c biu tình xy ra.

Di
n tiến
* cá nhân:
- Ð
n công an Vĩnh Long ct c anh Nguyn Hu Tn 04.05.2017
- B
t Hoàng Ðc Bình 15.05 ti Ngh An
- B
t Vương Văn Th, giáo phái PG Hòa Ho, 18.05
- Ðe d
a Lm. Nguyn Ðình Thc, giáo x Song Ngc
* T
p th
- Dân Ð
ng Tâm bt 38 cnh sát cơ đng. Nguyn Ðc Chung, đi din chính quyn, ngày 22.04.17, cam kết không truy t hình s nhng người liên quan đến vic bt gi đó.
- Dân Qu
ng Bình, ngày 16.06.2017, bao vây UBND xã Qung Lc, yêu cu làm rõ vic bi thường Formosa.
- Giáo x
Song Ngc b hàng trăm côn đ cm gy gc, mã tu và gch đá bao vây.

K
ết qu:
- T
nhng v vic cá nhân cho đến tp th ln ca người dân, tt c đã b bn cm quyn, qua vic dùng lc lượng cơ đng CA, đến c bn côn đ không mc sc phc, đàn áp ti đa. Nhng tp th còn b chúng tr mt, không tôn trng lut pháp, li ha (Nguyn Ðc Chung)..nói chi nhng cá nhân trong tay chúng, nm đơn đc trong nhà tù (nhiu trường hp người thân ca người b bt không được biết người nhà b chúng giam đâu)
- B
n cm quyn không dùng lut do chúng ban b mà dùng "lut rng" áp dng trong vic đi phó vi người dân.
- B
n cm quyn còn chun b d lut bt buc lut sư phi t cáo thân ch khi nghi h có ti đi kháng vi nhà nước.

Tóm l
i, "đng nghe nhng gì CS nói mà hãy nhìn nhng gì CS làm" là câu nói không nhng vn còn ng dng cho đến gi phút này...mà cho đến khi chính quyn CS sp đ.

T
nhng cuc đu tranh gay go ch mi đem li kết qa chng mc đó, chúng ta có th thy được nhng gì?
- M
c tiêu ca người dân Venezuela rt rõ rt: kinh tế suy yếu, phi có cuc bu c đ có chính quyn mi kh dĩ đem li mt nn kinh tế kh quan hơn.
M
c tiêu ca chúng ta không RÕ RT (người dân có nhìn thy là chính th này, do bu c gian trá, không thc s đi din cho h...?). Hay tính cách không đi din tht s đó ch là cái nhìn ca người Vit hi ngoi...Ðây không phi là câu hi bâng quơ!
- Mc tiêu b phân tán trong khi kh năng vn đng qun chúng không ln. Trước mt, các giáo x có kh năng đó, nhưng kh năng này còn b cp cao mc Tng Giám Mc hn chế. Vì thế, không tình c bn chính quyn đã c người qua Roma, mi khi có mt s kin liên quan đến nhng cuc vn đng ca các Linh mc Như v vn đng ca Lm. Trn Ðình Lai (2/10/2016), khi cùng vi giáo dân kéo đến Formosa. Bn cnh sát cơ đng đã b chy. Ðoàn người biu tình sau đó đã kéo ra v, không to mt s đt, phá nào đi vi nhà máy đó c. Ðó là cuc biu dương khí thế to nhiu phn khi cho đng bào trong nước. Có người gi đó là cuc din tp; có l ng ý là, giáo x ngoài đó, nhng nơi khác, khi cn, có th có nhng cuc vn đng tương t. nước ngoài, nhiu người trông mong vào vic, có lúc, trong tương lai, nhà máy này s b người dân "bng" ra khi Hà Tĩnh.

Ng
ười ta hy vng li kêu gi ca Lm. Nguyn văn Lý và nhng cuc biu tình ti các giáo x, quanh đa gii Formosa là mt cuc phi hp có tính toán. Nhưng, thc tế cho thy không phi như vy!

Nh
ng mong mun đó khó thành s tht. Thi gian đã tr li. Lm.Ðng Hu Nam b chúng da giết. Dân Ðng Tâm b chúng khi t hình s!...

- Tình th
ế có cn thiết đ nhng lãnh đo các cuc biu tình phi chp nhn b bt?!... Chng hn v Hoàng Ðc Bình. Bn "lãnh đo" nhóm "nm vùng" ti VN, trước 1975, đu giu mt. Có trường hp mãi sau năm 1975 rt lâu mi được báo chí ca chúng nêu tên tui.

Trong Youtube c
a Người Buôn Gió, 16.05.2017, đã cho thy mt s vng v (c ý...?!) ca tp th đng bào Din Châu. H kéo đến tr s CA đòi th anh Bình.

Trong Youtube đó (ho
c nhng Youtube liên quan), người xem, nếu tinh ý, thy rng, cuc biu tình đã đươc t chc khá chu đáo. Người hô khu hiu ngn gn, rt d cho người dân hô to tr li mt cách đng lot. S đng lot to khí thế rt mnh. Còn đang phân vân, không biết tình hình đó hoàn toàn do người dân t phát, người xem thy mt cô gái, hô khu hiu bng loa phóng thanh cm tay.

Cô gái nhu
m tóc vàng, đeo thánh giá trước ngc, hô khu hiu rt nhp nhàng. Bn phn tuyên truyn ca CS tng cho rng, tt c nhng gì người dân phn n là do "thế lc din biến hòa bình" nước ngoài git dây!

V
i nhng du hiu đó, mt vài chn chnh sau may ra làm tình thế trong tương lai có th khác đi.
- Câu h
i là chính quyn CS hin nay ti VN có cái gì chính danh không? Người dân trong nước biết rõ điu đó chưa? Ðó KHÔNG phi là câu hi bâng quơ.

Ch
ưa nhìn vào tình hình trong nước. C xem trên trang mng ca người Vit nước ngoài, chúng ta có ngay nhn đnh đó. Phn nhiu bài viết, do tráo tr trong ni dung, khiến người đc có cm tưởng chính quyn trước năm 75, trong Nam, là bù nhìn ca M. Phn nhiu bài viết khai thác him khích tôn giáo, nht là gia Pht và Công giáo, vi nhng s kin quá kh, không cn thiết cho s đoàn kết hin nay.

Chuy
n hin gi, trước mt, làng CS phi b đào thi" (có lý lun bun cười được các bài viết đăng ti trên mng là, chúng nó còn có tên là CS đâu!...). Dù tên gì (đc tài toàn tr, đc tài lai căng gia cái chúng gi là XHCN và cái "đuôi" theo kinh tế tư bn..v..v..) h chúng còn bán tài nguyên quc gia, còn làm giàu trên xương máu ca người dân, còn nhượng lãnh đa, lãnh hi cho Tàu...là chúng ta còn tranh đu chng li chúng đến cùng!
- Ð
ng trông mong hoàn toàn vào Internet. Dân thành ph đã được cài đt h thng này, nhưng bao nhiêu phn trăm theo dõi các tin tc thi s liên quan đến tình hình nước nhà ??!...
H
ơn na, chúng ta có mng lưới Internet, chúng cũng có ch có thua gì chúng ta. Mng ca chúng còn tt hơn ca chúng ta. Bi, c xem trang Yahoo, ch mt trang cha được khong gii lm 40(50) bài viết thì chc có đến 35(45) bài viết được khai thác v các đ tài "nhm nhí" đã nêu trên. Và, trong 35(45) bài đó, tht ra có khi ch đ cp đến 4(5) ch đ; ngoài ra, đu có cùng ni dung (nhưng được gi lên mng nhiu ln!)
- Ði v
i ma mà mc áo cà sa, không chết cũng b thương.
B
n ma vi đc trưng: tàn ác + láo khoét+ gian xo mà chúng ta đi x vi chúng theo li thy tu vi bn bt lương (không đo giáo) thì s ra sao?. Cũng được. Nếu ta có thi gian đ lâu đ cm hóa chúng được. Nhưng, tình thế hin nay, theo Mt ước Thành đô, ch còn vài ba năm na. Du di thi gian này cũng gii lm là 5 năm na (!)...mà thôi.

Ai cũng mu
n tình hình hin nay đi khác. Càng sm càng tt!. Nhưng, nếu đã nhanh được...thi gian 42 năm qua cũng đ đ thc hin điu mong mun đó. Bây gi, ai cũng mun xy ra ln na vic Lm. Ðng Hu Nam cùng giáo dân, kéo đến Formosa đ th uy...và "bng" chúng khi chúng còn mun lì. Ai cũng mun v Ðng Tâm khác xy ra ti nhng nơi mà chúng còn lng hành, uy hiếp cướp đt ca dân...Nhưng, điu cn là thc lc!.

Không nói chuy
n ln lao như thế, ta c du kích đánh hoài như sau, tình thế chc chn s thay đi.
- r
i báo "rơi" ti các đa đim trong thành ph ln. Dĩ nhiên, có được trang mng mang tính chiến đu hn hoi (thanh lc nhng bài v không phù hp) có th đưa tin tranh đu tht cp nht càng tt.
- B
n "ác ôn" phi có ngay bài hc. Chng hn, bn CA đã ct c Nguyn Hu Tn. Chưa làm được thế, c quăng phân, nước thi, du nht và nhng li cnh cáo vào trước nhà ca tên ác ôn đó.

Cách làm du kích, do nhi
u người góp ý, s còn nhiu hơn thế. C làm như thế đi. Nếu đánh ln mà thành công thì đương nhiên thôi dùng du kích. Nhưng, đánh du kích dng dai mà c luôn thành công thì có ngày ta s đánh ln chc thng!. Du kích s là đon kiếm ca chúng ta.

Tóm l
i, đi vi ma mc áo giy. Chúng dùng mã tu và dao găm đ giết ta. Ta s dùng trường thương và đon kiếm đ đu vi chúng. Nếu ta phi hp được hai cách đánh đó, ta s thng. Ly câu chuyn sau đ kết lun bài viết này là: ai biết dùng Song Th H Bác s là k vô đch trong thiên h! (***)


Ðng Quang Chính

21.062017
14:43


__._,_.___

Posted by: VINH HO 

Popular Posts

Popular Posts

My Link