Wednesday, November 5, 2014

Những gì đã thấy trong Hội Luận với Điếu Cầy trên đài SBTN

 
Thái-Dương Thành, NOV-04-14

- Chúng ta từng khinh Việt-Cộng hèn với giặc (lũ Tàu).
- Còn một số đồng-bào hải-ngoại (vùng nam Cali) thì hèn với Cộng (Qua vài hình ảnh gần đây, “đón rước” tên Điếu-Cày, thằng Đại-sứ Mồm. Nơi nào có nó thì nơi đó không được quyền thượng cờ vàng 3 sọc đỏ như hằng 40 năm nay).
*** Vậy so-sánh VC với số đồng-bào (nêu trên) đi nghe Khuyển Hải Điếu-Cày tru sủa thì ai nhục hơn ai ?

THỰC-TẾ PHŨ-PHÀNG MÀ PHẢI NÓI

Nghị-Quyết 36 được thời.
Cờ vàng 3 sọc đỏ nhiều nơi.
Hết treo rực sắc cùng đoàn thể.
Thôi phất rợp trời với biển người.
Vì ống Điếu Cày huyền-hoặc khói ?
Hay mồm Khuyển Hải dẻo-dai hơi ?
Cộng-đồng khắp chốn trông càng thoái,
Hãy thức tỉnh mau hải-ngoại ơi !

TDT, NOV-04-14
Ngô-Phủ 

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

===========================================================================================================================================================================

From: mailto
Subject: [HuongGiang] Fw: [KVVNNCVC] Những gì đã thấy trong Hội Luận với Điếu Cầy trên đài SBTN

 
Trong scandale này khó đổ lối do ai, do niềm vui thái quá, hy vọng đã vươn lên trong lòng nhiều người, như nghênh đón một Boris Pasternak hay một Alexander Solzhenitsyn vừa bung ra hải ngoại. Ðoàn người ai nấy muốn có một kỷ niệm nào đó chăng <?>, clip cho thấy cảnh nườm nượp đổ túa ra vui mừng khi anh Ðiếu xuất hiện như tiếp đón ông MacArthur trở về từ mặt trận chiến thắng năm nào. Có lẽ từ nay bà con ta sẽ dè dặt hơn với những "Douglas MacArthur" như vầy.


On Monday, November 3, 2014 4:36 PM, "Tran Khac Huyen 
 
Thưa quý anh chị,
Qua clips video trong buổi Hội Luận này chúng ta đã thấy:
- Điếu Cầy tuyên bố thẳng thừng đã không nhận cờ vàng 3 sọc đỏ khi có
người trao cho tại phi trường Los Angeles.
- Chỉ nhận biểu tương cờ khi 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng đó.
- Hội trường hội luận của đài SBTN không có treo cờ vàng 3 sọc đỏ.
- Không chào cờ VNCH trước khi buổi hội luận.
- Tham dự hội luận có cả các chức sắc của Cộng Đồng.
Trước những sự kiện thách thức này, Cộng Đồng chúng ta nhắm mắt bỏ qua?
Chống Cộng là chống ngay cái bọn ở trước mắt mình quý anh chị ơi!
T.K.Huyên 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------- Forwarded Message --------
Subject:
Fwd: Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày trên đài SBTN - 31/10/2014.
Date:
Sun, 2 Nov 2014 18:05:00 -0500

Hội Luận Truyền Thông với Blogger Điếu Cày trên đài SBTN - 31/10/2014.
   Xin chuyển ...Videos về hội luận với Điếu Cày.
__._,_.___


Posted by: <ngophu7

Popular Posts

Popular Posts

My Link