Thursday, March 24, 2016

Đầu thai


Đầu thai
(đọc được trên Internet)

Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Mỹ, được ăn học ở Mỹ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, nha sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước của CHXHCN Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng. Mỗi năm con sẽ tổ chức quyên tiền cho thiệt nhiều, đem về làm “công tác phước thiện” giùm cho Bác và Đảng, để qua đó nhân dân biết ơn khúc ruột ngoài ngàn dặm do Bác và Đảng bỏ công xây dựng. Con cũng sẽ rủ rê, chiêu dụ khách hàng, bạn bè, thân nhân những đứa ham vui, ham danh, nhẹ lòng nhẹ dạ đổ tiền vô du lịch ào ào để Bác và Đảng có tiền rủng rỉnh mà xây thêm nhà tù, mướn thêm công an đàn áp nhân dân và các phong trào chống bắc xâm.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì mi vẫn là chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Vi-b=C3=A1o_v=C3=A0_nxb_L=C3=A0ng_Van

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link