Wednesday, October 19, 2016

TÔI THỀ TRUNG THÀNH VỚI HONG KONG, ĐẶC KHU HÀNH CHÁNH CỦA “PEOPLE’S REFUCKING OF SHINA”On Saturday, 15 October 2016, 3:39, "Dq  [kqvn]" <> wrote:
Sent from my iPhone

Begin forwarded message:
From: Linh Ba <lr>
Date: October 13, 2016 at 12:56:52 PM PDT
To: Balinh Nguyen <lr>
Subject:     HONG KONG  chống      TAÙ  //      V  C    thờ  TÀU
Reply-To: Linh Ba <lir>
Nht ký yêu nước

TÔI TH TRUNG THÀNH VI HONG KONG, ĐC KHU HÀNH CHÁNH CA PEOPLES REFUCKING OF SHINA

Đó là li tuyên th ca cô Yau Wai-ching, 25 tui, mt Tân Ngh Viên thuc thành phn dân ch trong l nhm chc vai trò Ngh Viên Hong Kong hôm qua, Th Tư 12/10/2016.

Cô không phi là người duy nht. Các tân ngh viên thuc khuynh hướng dân ch và tranh đu cho mt Hong Kong t tr đã biến l nhm chc Ngh Viên thành din đàn bày t s chng đi ca h vi Bc Kinh.

Ln lượt, các tân ngh viên đã lên đc li tuyên th “trung thành vi t quc. Nhưng thay vì da theo mt bn đã quy đnh sn h đã biến ci đ bày t quan đim ca mình.

Nathan Law, 23 tui, mt trong 6 tân ngh viên tr tui thuc phe dân ch đã dùng din đàn đ nói lên câu châm ngôn bt h ca Mahatma Gandhi “Anh có th xing xích tôi, tra tn tôi. 

Anh có th hu hoi thân xác này. Nhưng không bao gi anh cm tù được trí óc tôi.

Trước đó, Sixtus Leung, 30 tui, thuc đng Youngspiration, tiến lên bc vi mt lá c xanh ghi dòng ch Hong Kong is not China.” Và thay vì gi Trung Quc là China, anh đã dùng ch Shina, mt danh xưng mang tính cách mit th Trung Quc.

Cô Yau Wai-ching thot đu cô ch ha trung thành vi Hong Kong và b lng đon nói “Hong Kong là Đc Khu Hành Chánh ca Cng Hoà Nhân Dân Trung Quc.
Khi được yêu cu phi lp li li tuyên th cho đy đ thì cô nói trung thành vi Hong Kong, Đc Khu Hành Chánh ca the Peoples Refucking of Shina”.

Nhiu tân ngh viên khác cũng bày t quan đim ca mình như vic cm theo chiếc dù vàng, xé bn hiến pháp Hong Kong, hay mt người khác hài hước hơn, đc li tuyên th ê a chm rãi theo kiu slow-motion.

Phn ng trước hành đng này, phía chính quyn thân Bc Kinh tuyên b h s coi li các yếu t pháp lý hu chng minh các li tuyên th ci biên này là vô giá tr đ trut phế vai trò ngh viên ca các nhà dân ch.

 Trước s đe do này, phe dân ch cho rng chính quyn không có thm quyn đó bi vai trò ngh viên không phi do nhà nước trao ban mà chính người dân Hong Kong đã trao cho h.

Fb Nguyn Hoàng-Thanh Tâm
Kili
59K lượt xem
ThíchHin th thêm cm xúc


__._,_.___

Posted by: loc huong 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link