Friday, January 27, 2017

XUÂN DÂN TỘCXUÂN DÂN TỘC

trời  đất  giao  hòa  đón  chúa  Xuân
người người cảnh vật họp quây quần
phát  chồi  nẩy   lộc   áo   may  mới
mầm sống ơn Trên ban thấm nhuần

chúc nhau thêm tuổi dượm khôn ngoan
mọi  giới  hoan  ca   khúc  khải  hoàn
đất nước thanh bình  nhà  hạnh  phúc
an   vui   phủi    hết    mọi    lo   toan 

người Việt quốc gia kết  nguyện cầu
ân   cần   sớm   thoát   mọi   lo   âu
tảo  tần  tân   tiến   theo  khoa  học
đạo  đức  nhân quyền sống có nhau

đồng  bào  hải , nội  Việt Nam  ơi
Cộng  sản  phi  nhân  giải thể  thôi
hồi phục  Nước Nhà  về  mọi  mặt
tròn  Chân Thiện Mỹ đẹp tươi  đời

Xuân  này  Xuân  nữa  đón  Xuân  sang
người Việt mừng Xuân nước Việt Nam
hải  ngọai  năm  châu  cùng  quốc   nội
đan   tay   chung   sức   dựng   cờ  vàng

trước  bàn  thờ  Tổ  vái  tiền  nhân
chúc  tuổi  mẹ  cha  chúc  chị  anh
chúc  cháu  con  ta  ngày  tấn  tới
họ hàng bằng hữu láng giềng gần

bà con Công giáo đến nhà thờ
Phật tử vào chùa khấn trước lư
trai gái  trẻ già  tôn  giáo  khác
cầu  cho  đất  nước  đại  an  cư

tổ  quốc  ba  miền  Nam chí Bắc
non sông một giải  Ải  - Cà Mau
biển Đông duyên hải uốn hình “S”
hải  đảo  đất  liền  liên kết  nhau

lộc  phúc vào Xuân  thắm thái  bình
an   lành   no   ấm   mọi   sinh   linh
hoa cười trong nắng  Xuân Dân  Tộc
đất  nước Việt Nam mãi đẹp vinh .

Tố Nguyên

Image may contain: flower, text and nature
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link