Sunday, April 23, 2017

Ông nội và cháu...


From: Daploisongnu>
Sent: Saturday, April 22, 2017 6:54 AM
To: DienDanDapLoiSongNui
Subject: [Daploisongnui] Ông nội và cháu...

 
Ông ni và cháu...

  
Đ
a cháu va xem đon video trên Youtube, va cười thích thú...va la hét om sòm. Sau khi xem, hình như còn khoái chí nên nói vi tôi là, như thế mi là chiến đu. Có l phi đi nó ln thêm vài tui na, tôi s nói cho nó biết thế nào là "Bt bo đng" và không bo đng.
 
H
đã nói là "chiến đu", ch mt mt mt còn. Trong chiến trường đã thế, trong tình trường không khác. Còn trong chính trường, ch có khác là đi th không lăn ra chết ti ch. Dĩ nhiên, b h đc th, nn nhân s chết t t...và chết mt nơi nào khác. Nói gn nht, c th nht, là trường hp Nguyn Bá Thanh, cu ch tch UBND tnh Đà Nng.
 
Xem cái màn hai đ
u th đè nhau trong thi đu Nhu đo trên Youtube càng rõ hơn. Trng tài cho thi gian đ k b nm bt đng ca quy, tung ht đch th đang nm trên. Thi gian có hn đnh. Nay, trên thc tế Vit Nam, đã hơn 40 năm ri, chưa lt được đi th, k nm dưới (người tht thế -mun gi là k bi trn- cũng được) phi đp tay ra hiu mình thua trn!. Còn "câu gi" cũng được...nhưng tìm thế g đi...đng nói tôi đu tranh theo kiu "Bt bo đng" mà người xem s cười !!... 
 
Trên th
ế gii hin nay, tình trng xung đt ti Israel và Palestin là mt thí d hùng hn. Israel lp quc bng nhng phương cách khng b. Plalestin cũng thế. Israel qua tha ước Oslo, chp nhn có mt nước Palestin láng ging. Nhưng, tình trng không nm yên như thế. Nhng yếu t khác đã làm cho tình trng hai nước tr nên căng thng trong nhng tun gn đây. Trong ln xung đt trước kia, khi được phng vn, mt thành viên ca Hamas (Palestin) đã tr li, ý rng, dù thit hi, nhưng h đã làm Israel ăn ng không yên.
 
Khi cháu tôi l
n lên, nếu Vit Nam chưa tr thành mt bang ca Tàu, tôi s k cho cháu nghe v tinh thn ca t tiên ca chúng ta, thi nhà Trn. Khi đó, thế gic Nguyên (bên Tàu) rt mnh. Chúng gn như thôn tính nhiu phn đt trên thế gii. Chúng đang như mun nut chng VN. Hi ngh Diên Hng đã được triu tp. Các bô lão khi được hi, ý rng, thế nước yếu ly gì lo chiến tranh. Câu tr li tht dõng dc và rõ ràng là, "hy sinh"!.
 
Ngày nay, th
ế gii tiến b hơn trước, nhưng vn có nhng người, nhng đòan th, li chm tiến...hay đi ngược trào lưu, ly li trường hp ông Ghandi (n Đ) đ c võ cho đường li bt bo đng. Nếu quay li tích cũ theo kiu này, sao không gi s rng, nếu n đ là thuc đa ca Pháp... (thay vì ca Anh) chc đường li ông Gandhi không th thành hình. Khi cn đi lui quá xa, ly thí d gn nht nước ta, mi vic rõ như ban ngày. Các đng viên CS k cu (chng hn Nguyn Văn Trn, Nguyn H...) h còn cho rng, đường li đc tài ca đng CS hin nay còn t hi hơn cách cai tr, thi thc dân Pháp.
 
Nh
ưng, vn có nhng người, nhng đoàn th, c chúi mũi ly tên tui ca các hc gi nước ngoài (chng hn ông Gene Sharp -thuyết bt bo đng-) đ bo kê cho thuyết ca mình, ca t chc mình. Cách làm đó chng khác nào ly thuyết ca CS nước Nga, nước Tàu đ nhp vào nước mình... mà hoàn cnh lch s ca c ba nước, không nước nào hoàn toàn ging như nước nào. Hai ông Phan Bi Châu và Phan Châu Trinh đu có cái nhìn đúng. Sau đó, dùng cách "khng b" đ chng li Pháp là đường li đúng ...nhưng dùng thuyết CS đ xây dng đt nước, đ ri kết qu ngày nay ra sao, mi người đu thy!
 
Cách đây vài tháng, m
i người xôn xao bàn tán v cái chết ca B trưởng quc phòng ca Cng quyn, Phùng Quang Thanh. Phi chi cuc ám sát đó do nhng người, nhng nhóm người Vit hi ngoi thc hin, s tán thành và ng h ca người dân trong và ngoài nước đi vi t chc thc hin vic đó s lên cao đến chng nào!. Tht là tréo ngoe, khi có t chc đã ám sát nhng người đng chiến tuyến vì h dám nói lên s tht...nhưng t chc đó đến nay, sau 30 năm, chng làm gì đng đến si lông chân ca các cán b VC, đi công tác hoc tham quan ti nước ngoài!... Cũng t chc này, khi ai chê thuyết "bt bo đng đ tháo g đc tài" ca h, h c s dng chiêu, ý rng, ai có th thành lp sư đoàn ti VN, c làm th

Chưa đánh du kích được mà đòi lp sư đoàn. Ti sao h có th dùng cách khng b, uy hiếp tinh thn nhng người cùng chiến tuyến... mà không th dùng cách đó đ uy hiếp tinh thn ca nhng cán b CS có "n máu" (ch dùng ca người CS) vi nhân dân?. Dân oan khiếu kin là s vic kéo dài đã hàng chc năm nay, mà h còn chưa khơi dy được s quan tâm ca s đông người trong xã hi hin nay ti VN, nói chi có th làm được điu gì khác. Do đó, cách mà h có th dùng được là kêu gi "Bt bo đng"(điu này, cá nhân nào nói cũng được, đâu cn đưa nó tr thành phương châm chiến lược ca mt đoàn th, t chc). Chưa k rng, có người cho rng, đây cũng là cách "cm chân" tinh thn chng đi li bn Thái thú tân thi ngày nay.
 
Ti
n đây nói đến mt thc tế gn nht. Chính quyn CS hin nay ti VN đã cho cán b ca h hc v điu h gi là "din biến hòa bình" và "t din tiến". Trong chúng ta, có người biết điu đó, li đùn trách nhim cho người CS, khi cho rng, lâu nay, h đc tài, quyết đnh mi vic thì nay h mun "t din tiến" là vic ca h. Chúng ta phi thy là, h là nhng con nòng nc chưa đt đuôi. Bi h, h mun thiết lp mt nn kinh tế th trường mà còn "theo đnh hướng XHCN"! (khi nào h ct được cái đuôi đó là h thành "ếch" ch có gì l). Nhưng, cái đuôi đó đã gn vi h t nhng năm 1985 đến nay, h còn chưa t tháo g được, dù h là người ch đng, có lc trong tay. Nói chi, nói theo li lý thuyết "dùng bt bo đng đ tháo g đc tài".
 
Nói đ
ến k cùng s vic, người CS đã bám theo Liên sô, Tàu đ gây chiến tranh t 1954-1975. Sau đó, h bám cht li xây dng kinh tế theo kiu hai nước đó, kiu xã hi ch nghĩa. Kết qu, hơn 40 năm qua, chng có thành qu gì ln. Bây gi, nếu nói huch tot rng, h đã sai lm hơn 60 năm qua (nht là gây ra cuc chiến tranh tương tàn huynh đ quá đm máu!) đ ri quay tr li đường li ca tư bn thì điu này h không th làm được...nên nói quanh co thế thôi. Người CS, đ tránh trách nhim vi nhân dân, h nói quanh co. Chúng ta, nhng đoàn th, t chc được hình thành, đ đu tranh li vi nhng di trá, quanh co đó, không l cũng theo cách quanh co như h?!...
 
Đ
sinh tn, mt người, mt dân tc phi chiến đu chng li k thù. Khi chiến đu, ch có sng hay chết. Còn sng mà không mun chiến đu, có th ch làm thân nô l là yên được tm thân. Ch bt bo đng không th là mt chiến lược ca bt c ai. Hãy ngm li cho k v sc mnh đi nhà Trn ca nước Vit ta. Mc tiêu là đui quân Nguyên ra khi b cõi. Sau khi đánh thng chúng, tù binh được đi đãi t tế...và vua ta còn sai người sang Tàu triu cng. Nhưng, đó là thái đ khôn ngoan...ch chng có phi là hay khiếp nhược, ươn hèn!. Nên nh rng, khi chng Tàu (quân Nguyên), ta phi thc s chiến đu, ch chng có "Bt bo đng" nào đây hết. Chiến đu là ch có mt sng, mt chết. Bn Tàu ngày nay, đã "xâm lăng" đt nước (qua các dng kinh tế và đưa dân sang lp nghip mt cách hp pháp)... thế mà đã chiến đu chng chúng (qua vic đu tranh dp b thế hp pháp ca bn Thái thú là nhóm CS cm quyn hin nay) còn mơ màng nói chuyn bt bo đng!!...
 
Tôi mong sao đ
a cháu ni vn còn tính chiến đu trong người cho đến khi chúng ln khôn. Nhưng, tình thế s như thế nào (?) nếu bc cha ông ca tui tr chúng nó mt đi hào khí ca nhng bc bô lão thi Hi ngh Diên Hng?!. Hào khí này đã to ra sc qut cường ca lp trai tráng và toàn th người dân trong nước thi đó, khi các bô lão ngày xưa được hi: "Thế nước yếu ly gì lo chiến tranh" đã tr li: "hy sinh". Đó là câu tr li đã khiến cho đt nước được trường tn đến ngày nay.
 
 
Đng Quang Chính
__._,_.___

Posted by: Bich Huyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link