Tuesday, April 25, 2017

Kính xin đồng bào hưởng ứng và phổ biến rộng rãi. Tập Hợp Quốc Dân Việt Lời Kêu Gọi 9 Nhân Quốc Hận 30 4 2017


MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Kính xin đồng bào hưởng ứng và phổ biến rộng rãi.

Tập Hợp Quốc Dân Việt Lời Kêu Gọi 9 Nhân Quốc Hận 30 4 2017

Kính mong đồng bào ý thức trách nhiệm đứng lên cứu nước, chỉ còn 3 năm nữa là Việt Nam đã lệ thuộc hẳn vào Tàu c...


Tiếng Dân Việt # 21 Ý thức chống bắc phương trong tiến trình cứu nước

Tiếng Dân Việt # 21 - Hội luận giữa Nhà văn Hải Triều, ông Huỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu, đề tài "...


                                                                                                                                                                     
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link