Wednesday, May 17, 2017

KÊU GỌI BIỂU TÌNHThứ bảy 13/05/2017, ở Công trường Trocadéro ngay Tháp Eiffel (PARIS), một số anh chị em dù trời nắng đẹp của một ngày nghỉ mùa xuân ấm đã bỏ công tham gia một cuộc biểu tình nhỏ. Mục đích là đòi QUYỀN TỰ DO cho Việt Nam và một Môi Trường Sạch cho Dân Việt. 


Tự Do đã bị tập đoàn việt gian cộng sản tước đoạt. Môi Trường đã bị bọn Tàu của nhà máy FORMOSA làm ô nhiễm với sự đồng lõa của bạo quyền việt cộng.


Tuy số người tham gia khiêm nhường nhưng cũng đã nói lên ý chí của đồng hương hải ngoại yểm trợ cao trào tranh đấu của đồng bào quốc nội! 


Và những buổi biểu tình này nằm trong chiến dịch chống bạo quyền cộng sản và sự hủy hại môi trường của những nhà máy ngoại quốc đang cấu xé đất đai nước Việt để khai thác quặng mõ khắp nơi!


Người dân Việt trong nước đã quyết định kéo dài chiến dịch này trong suốt năm 2017. Tại PARIS, chúng ta cũng một lòng với đồng bào.


Các anh chị nêu trên đã cùng hẹn nhau sẽ tiếp tục mỗi tuần đến nơi này báo động cho du khách và người Pháp đến viếng thăm Tháp EIFFEL biết về tình hình Việt Nam. 


Cũng trong mục đích đó, chúng tôi thân mời các bạn đến thật đông với chúng tôi:

Ngày Thứ bảy 20/05/2017
Giờ từ 11 giờ đến 12 giờ
Tại Parvis des Droits de l'Homme
(Tour EIFFEL)
Métro TROCADÉRO ( lignes 6 và 9 )

Nguyễn Cao Đường - Phan Lâm Khanh

Ghi chú: Préfecture de Police de Paris chỉ chịu cấp giấy phép 3 ngày trước ngày biểu tình, nên hôm nay thứ tư 17/05/2017, chúng tôi mới cầm giấy phép trong tay.Xin các bạn thông cảm !


__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

My Link