Saturday, June 13, 2015

DIỆT VONG..Nước Việt mất dần ai biết không?


DIỆT VONG
                         
Nước Việt mất dần ai biết không?
Giặc Tàu mưu hiểm, chiếm non sông.     
Tây nguyên đưa lính đào bauxit,
 Nguồn suối xây đồn thủ thế công.
Tô giới, phố làng bền trọng điểm.
Tài nguyên, biển đảo chận đường đông.
Độc chiêu hóa chất dân mòn chết,
Êm ngủ, tiêu vong giống Lạc Hồng. 

Đồ Quảng
=========
 Bài Họa 1:

DIỆT VONG

1.-
Mưu sâu Hán hóa, biết hay không?...
Đặt móng xong rồi khắp núi sông.
Lính chiến bình phong viên kỹ thuật,
Quân binh đội lớp những nhân công
Chờ khi lệnh tấn từ phương Bắc,
Tới lúc công đồn đến phía Đông.
Tái diễn ngàn năm trông hiện rõ,
Triệt tiêu Việt tộc vốn đời Hồng!!!....

2 .-

Triệt tiêu Việt tộc vốn đời Hồng!!!
Bành trướng chư hầu Nam Á Đông
Tây Tạng vùng lên từng kháng cự,
Việt Nam thỏa hiệp để đền công
Cha Ông giữ vững thềm bờ biển,
Cháu chít đem trao dãy núi sông!
Yêu nước mít-tinh thì đánh đập!!!
Ươn hèn Hán tặc, có đau không???

Mặc Hậu 
=============
Bài họa 2 :

CHẲNG LẼ

1.-
Nước non chẳng lẽ mất dưng không
giặc Bắc ngang tàng cướp núi sông
đào  mỏ  phá  thôn  trang   khổ   chủ
xua dân giành xưởng hãng nhân công
lấn ranh  Bản Giốc  thác  biên   Ải
liếm lưỡi Trường Sa đảo biển Đông
đảng  bộ đội quân  phò Chệt  Cọng
sao vàng  liềm búa  phất  cờ Hồng

2.-
sao vàng  liềm búa  phất  cờ Hồng
khiếu kiện dân lành đứng chật đông
thánh thất  đền  thờ  gom  phá  đổ
ruộng vườn nhà cửa giật xung công
khai quang nhân tạo hạ cây phố
đổi biến thiên nhiên san lấp sông
tội  ác  tầy trời  đương  tiếp  diễn
đồng bào chẳng lẽ cúi đầu không

Tố Nguyên

__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Featured Post

Xa hoa trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

---------- Forwarded message ---------- From: Quynh Tran < Date: 2017-11-12 19:12 GMT-08:00 Subject: Fw: Xa hoa trong siêu du thuyền...

Popular Posts

Popular Posts

My Link