Monday, July 27, 2015

Kiev sắp mở bảo tàng về « thời Xô Viết chiếm đóng »


Kiev sp m bo tàng v « thi Xô Viết chiếm đóng »

RFI
media
Tượng Lenin b lt đ ti Kiev, 08/12/2013.REUTERS/Gleb Garanich

Ngày 23/07/2015, Hi đng thành ph Kiev đã thông qua quyết đnh thành lp mt vin bo tàng ngoài tri, « thi Xô Viết chiếm đóng ». Quyết đnh này có nguy cơ gây thêm căng thng mi vi Matxcơva.

Theo AFP dn li thông tin t truyn thông Ukraina, đa s đi biu thành ph, 78 trên tng s 120 người, đã b phiếu thông qua quyết đnh trên, sau khi Ngh vin Ukraina đã thông qua mt lot đo lut v vic bãi b tàn dư ca chế đng cng sn trên toàn quc được.
Chính quyn thành ph đã đưa ra xem xét ba v trí có th xây dng bo tàng mi này, trong đó có c khu vc xung quanh bc tượng khng l « Mu Quc ». Được xây dng t thi Liên Xô trên mt ngn đi ti trung tâm lch s Kiev, bc tượng th hin mt người ph n cm mt thanh gươm vi mt tm lá chn. Di tích này cũng nm trong qun th tưởng nim Thế Chiến th hai.

Bn thông cáo ca thành ph nêu rõ « Bo tàng thi Xô Viết chiếm đóng » s tiếp nhn nhng công trình và tác phm tượng trưng thi Liên Xô cũ sp được tháo d khi các khu vc công cng, chiu theo các lut v bãi b tàn dư chế đ cng sn được thông qua tháng Tư va qua.
Đi biu thành ph Oleg Gariaga nhn mnh, cn phi thn trng trong quá trình tháo d các di tích trên vì rt nhiu công trình có giá tr kiến trúc và văn hóa.
Vào tháng Tư va qua, B trưởng Văn hóa Ukraina đã đ xut thành lp « mt bo tàng v chế đ chuyên chế quy t các di tích thi cng sn sau khi tháo d. Trong bn thông cáo, ông viết : « Cn phi cho mi khách tham quan hiu rõ v quy mô ti ác ca chế đ cng sn đc tài toàn tr chng li dân tc Ukraina ».

Là quc gia thành viên Liên Bang Xô Viết và nm ca ngõ vi Liên Hip Châu Âu, hàng triu dân thường Ukraina đã chết trong thi k Xô Viết, trong đó phi k ti đi nn đói nhng năm 1932-1933.

T khi chính quyn thân phương Tây lên nm quyn, Ukraina c gng rũ b quá kh Xô Viết vi kết qu là mt cuc xung đt vũ trang vi các phe ly khai thân Nga ti min Đông nước này. Trước đó, vào tháng 03/2015, Matxcơva đã sáp nhp bán đo Crimée vào lãnh th Nga.
Vi 2,8 triu dân, Kiev đã có mt bo tng nh v thi k chiếm đóng Xô Viết do chi nhánh ca mt t chc phi chính ph bo v nhân quyn. Tuy nhiên, bo tng này không nhn được s h tr tài chính ca Nhà nước. Khi khai trương vào năm 2007, chính quyn Matxcơva đã đánh giá hành đng này là mt li « s v ».

Ân xá Quc tế t cáo Iran gia tăng t hình

Trng Thành


Tha thun ht nhân gia Teheran và các thành viên thường trc Hi đng Bo An Liên Hip Quc và Đc va được ký kết, cho phép hy vng gim căng thng ti Trung Cn Đông. Tuy nhiên, tình trng nhân quyn ti Iran tiếp tc gây lo ngi ln. T chc Ân xá Quc tế (Amnesty International) hôm qua, 23/07/2015, thông báo gn 700 người b hành quyết ti quc gia Hi giáo này ch riêng t đu năm đến nay.

Amnesty International, có tr s ti Luân Đôn, khng đnh : « Chính quyn Iran đã hành quyết 694 người, trong khong thi gian t ngày 01/01/2015 đến ngày 15/07/2015 », s lượng người b t hình ti quc gia này là nhiu chưa tng có. Theo Ân xá Quc tế, vi tc đ kinh hoàng này, chng bao lâu, s người b t hình năm 2015 ti Iran s vượt quá s lượng năm 2014. Ông Said Boumedouha, tr lý chương trình Trung Đông và Bc Phi ca Ân xá Quc tế, nhn xét, thông tin nói trên cho th« hình nh ghê s ca mt b máy nhà nước giết người quy mô ln ».

V phn mình, t chc bo v nhân quyn Human Rights Watch, có tr s ti New York, lên án Rp Xê Út tiến hành « mt chiến dch giết chóc », vi hơn 100 người b hành quyết trong sáu tháng đu năm nay, vượt quá tng s người b thi hành án trong năm ngoái.

Vn theo Ân xá Quc tế, Cng hòa Hi giáo Iran thm chí không ngng thi hành án t hình ngay c trong tháng Ramadan thiêng liêng ca người theo đo Hi. 

Ít nht bn người b hành quyết trong thi gian này. T chc bo v nhân quyn t cáo tình trng xét x hết sc ti t ti Iran, khi nhiu tòa á« không h đc lp và thiếu khách quan » đưa ra các phán quyết t hình. Theo Amnesty International, vi các thông tin mà t chc này có được, thì đa s nhng người b hành quyết, liên quan đến các v buôn bán ma túy.

Popular Posts

Popular Posts

My Link