Sunday, December 6, 2015

ĐẢ ĐẢO CỌNG SẢN.......Dân oan 3 miền Bắc - Trung - Nam tiếp tục biểu tình đòi quyền tư hữu đất đai


----- Forwarded Message -----
From: Nhon Nguyen <>
To: Nhon Nguyen <>
Sent: Friday, December 4, 2015 9:49 PM
Subject: Dân oan 3 miền Bắc - Trung - Nam tiếp tục biểu tình đòi quyền tư hữu đất đai

Kính chuyển
Nguyễn Nhơn

ĐẢ ĐẢO CỌNG SẢN
Sáng nay 4/12/2015, đồng bào dân oan ba Miền
Tụ họp nhau giữa lòng Hà Nội, trương cao biểu ngữ:
Đảng cộng sản còn, chế độ công an trị còn,
dân ta còn mất hết quyền làm người
Cùng hô vang: “ Đả đảo cộng sản “
Đả đảo là “ Đánh đổ “
Đánh đổ bọn cáo hồ bán nước, buôn dân
Đánh đổ chế độ toàn trị việt cọng bất nhân
70 năm sống kiếp nô lệ lầm than
Càng nhịn nhục, bọn hung tàn càng lấn tới
Tức nước phải vở bờ, thời cơ đã tới
Hởi những người nô lệ thế gian
Những ai đói khổ bần hàn hãy liên hiệp lại “
Này công nhân bị áp bức, bốc lột
Này tuổi trẻ bế tắt tương lai
Tất cả hãy vùng lên đánh trận cuối cùng
Giành lại quyền sống, quyền làm người
Quyền Dân tộc tự quyết – Tự do – No ấm
Muốn sống đời Tự do
Phải tranh đấu mới có
Tự do không cho không, biếu không
Hãy can trường dũng mãnh đứng lên!
Nguyễn Nhơn
Dân oan 3 miền Bắc - Trung - Nam tiếp tục biểu tình đòi quyền tư hữu đất đai
Trần Quang Thành (Danlambao) - Sáng nay 4/12/2015, nhiều tốp dân oan 3 miền Bắc - Trung - Nam đã vượt qua thời tiết giá lạnh, tiếp tục biểu tình trước trụ sở tiếp dân của Đảng và Nha nước ở 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội đòi giới cầm quyền cộng sản Việt Nam trả lại quyền tư hữu đất đai cho người dân.

Nhiều biểu ngữ đã bị công an tước đoạt khi đi diễu hành đòi công lý ở tượng đài Lý Thái Tổ và quanh hồ Hoàn Kiếm hôm trước 3/12/2015, hôm nay lại xuất hiện những biểu ngữ mới tố cáo quan chức cộng sản tham nhũng, làm giàu bằng cách tước đoạt đất đai, tài sản của dân. Nổi bật vẫn là biểu ngữ “Đảng cộng sản còn, chế độ công an trị còn, dân ta còn mất hết quyền làm người” và bà con đã hô vang “Đả đảo đảng cộng sản”, “Trả quyền tư hữu đât đai cho dân”.

Sau đây là một số hình ảnh cuộc biểu tình sáng nay 4/12/2015 do chị Trương Thanh Quang, dân oan tỉnh Tiền Giang ghi lại.
--
Đây là diễn đàn cuả moị lủ́a tuỗi,mọi giỏ́i tính, vỏ́i mục đích và chủ trủỏng nhủ sau:
-cố gắng đem thoãi mái đến moị ngủỏ̀i
-chấp nhận đăng tãi mọi đề taì: tôn giáo xả hội,thể thao,du lịch,âm nhạc,chính trị,tuy nhiên không đủọ̉c đề cao cs.
-

For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

__._,_.___

Posted by: Phu Van 

Popular Posts

Popular Posts

My Link