Thursday, December 17, 2015

Han Huyen - Trao Doi cung GS Huynh Chieu Dang ngay 15.12.2015


  


                                                                   JUKEBOXalt
                                                                                                                                


* * * *
Hàn Huyên - Trao Đổi
cùng GS. HUỲNH CHIẾU ĐẲNG (attach) 
ngày 15.12.2015
~~~~~~~~~~~~ 

Kính thưa quí bạn
Hiện có một người nói tiếng Anh có accent của người Ấn Độ gọi phone đến "làm tiền" những người xài computer. Tôi nhận được email của hai vị bằng hữu (họ không quen nhau) kể lại chuyện nầy. Xin các bạn nên lưu ý kẻo mất tiền.
1. Kẻ gian gọi lợi dụng danh nghĩa Microsoft  gọi phone lại "làm tiền" người xài Windows
2. Hỏi về mưc in cho
HP Photosmart 8450
3. Chốn giang hồ nhiều chuyện thị phi: Một "huynh đệ" tên Hoa Hoàng Lan, không thù không oán, lại "đành lòng" gieo tiếng "tốt" cho Huỳnh Chiếu Đẳng. 
HCD (15-Dec-2015)
------------------

Trước tiên nhớ các bạn giúp giùm:

Một phòng Nha Khoa, tại vùng Little Saigon (Orange County, gần Los Angeles), cần một người nữ thơ ký front desk, tiếp khách, nhận phone (receptionist), làm việc full time. Cần nói được tiếng Việt, tiếng Anh.
Về chi tiết, về tiền lương, xin gọi 714-952-3746 hay reply email nầy tôi sẽ chuyển tới phòng Nha Khoa  cần người.

Xin các bạn biết ai cần thì chỉ giúp.
 
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc)
======================
Mời quí bạn xem bài viết để tại attachment. Cám ơn.
~~~~~~~~~~~~~    
- Nhng Mu Chuyn Vui Bui Sáng - Morning Tea Cup (MTC)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

My Link