Sunday, December 13, 2015

ĐIẾM THÚI OC. WEEKLY....Đểu và Điếm Chảy Cộng Phỉ Bắc-Kỳ 1975


----- Forwarded Message -----
From: Colleen Ha <
Sent: Thursday, December 10, 2015 6:15 AM
Subject: (Xin tiếp tay phổ biến) ĐIẾM THÚI OC. WEEKLY

Xin các bạn tiếp tục phổ biến .
Cám ơn Niệm-Từ Hoa Mộc Lan ,một bài phân tích chính xác .
TM
From :Hoa Mộc Lan 
ĐIẾM THÚI  OC. WEEKLY
                  “ Black propaganda --  OC.  WEEKLY

Đểu và Điếm Chảy Cộng Phỉ Bắc-Kỳ 1975  đã lật lọng..cứơp giựt đựơc miền Nam VN…Theo thời gian; đã đẻ ra vài thằng Ma Cô Điếm Thúi..như là OC. Weekly …

Thâm độc và ác ý của tấm hình đã vẽ ngừơi ký-gỉa..( báo-chí ) đã bị sát hại và đã đựơc phủ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ( = LCVBSĐ )  với chữ Terror In Little Saigon ( = TILS )…+ The old war in the new country ( = OWINC )

Đó là hình Biếm Họa .. Ám-Thị.. đầy ác tâm…buộc tội và tố-cáo…mục tiêu.. K9 ? Mặt Trận Hòanh-Cơ-Minh..nay là Việt-Tân..đã ám-sát  5 ký-gỉa trong phim Terror In Little Saigon . ( mà Họa-Sĩ và OC-Weekly không có can đảm đủ để khẳng định…chỉ chơi chữ..cái trò mật mờ …qua cây bút …trí-thức hạ-cấp…tránh né sự thưa kiện…! )

Tạo cho thính-gỉa và độc-gỉa trong dân chúng ( civilian proselyting = dân vận ) cái cảm nghĩ với ý- tửơng xấu xa…đối với Cộng-Đồng Ngừơi Việt tị nạn Cộng-Sản…mang biểu-tựơng LCVBSĐ(lá cờ vàng ba sọc đỏ-TM) tại Little Saigon nói riêng và khắp nứơc Mỹ nói chung..( kể cả thế-giới )
Vì công-lý trung-thực của báo-chí…mà nạn nhân đã bị ám-sát bí mật…bởi vài tên KHỦNG BỐ ( có tổ-chức…? ) đang ở trong cộng-đồng ngừơi Việt  tị-nạn Cộng-sản khu phố Little Saigon và khắp nứơc mỹ...dứơi biểu-tựơng LCVBSĐ.

… Mĩa mai, chua chát  và cay-đắng hơn…là đã đựơc Họa-Sĩ.. đã dụng tâm vẽ LCVBSĐ phủ trên ngừơi Ký-Gỉa / Báo-Chí đã bị “ GIẾT “…rất là kinh-hòang, khủng-khiếp, man rợ…
   Để tôi phân tích tấm hình theo Tâm-Lý-Chiến & Tình-Báo Phản Tuyên-Vận cho qúi độc-gỉa rõ…nếu có gì sai trái…kính xin đựơc tha cho…Tôi xin đựơc lạm dụng vài từ-ngữ..tiếng Việt…Cái trò con nít  “ ấu-trỉ “ rẽ tiền..của Ông Hoạ-Sĩ + OC. Weekly…thêm vào Nguyễn-Đình-Thắng + Đinh-Tù-Thức + Tony-Nguyễn với TILS …chỉ lừa đựơc ngừơi dân quê  bình thừơng , chất phát, hiền lành…trong xã-hội mà thôi…giống như Lãnh-Đạo Cộng-Sản Việt-Nam và Tàu đã và đang lừa toàn dân Việt-Nam…!
    ( Tôi không phải là một Đảng Viên hay Cảm Tình Viên của Việt-Tân  )
                       PHÂN  TÍCH
1/  Tấm hình mới đựơc nhìn sơ qua …đơn giản đựơc hiểu là ký-gỉa ( nhà báo ) đã bị
     Ám-sát và đựơc phủ LCVBSĐ..diển tả, biểu-thị ngừơi đã bị giết…đã chết cho lý
     tửơng của Quốc-Gia đó…
2/  Nghĩa bóng không phải dzậy..vì tấm hình có hàng chữ Terror In Little Saigon và The
     old war in the new country…Cái ý-nghĩa thâm độc và gian ác hơn…

Mục đích của phim TILS là đi tìm thủ phạm đã giết 5 ký-gỉa ngừơi Mỹ gốc Việt…
Mục tiêu tội phạm là Mặt Trận Hoàng-Cơ-Minh/Việt-Tân…( trong nghi-vấn..)

The old war in the new country..hàm xúc ý-nghĩa không mập mờ : sự khủng bố, giết ngừơi khủng-khiếp, đáng lo sợ tại Little Saigon…giống như chiến-tranh đổ máu ác liệt tại Việt-Nam trứơc 30-4-1975…đã và đang xảy ra trên vùng đất MỚI  ( new country )…khu định cư  của ngừơi Việt tị nạn Cộng-Sản nói riêng và tòan nứơc Mỹ nói chung mà Ông Ts Nguyễn-Đình-Thắng đã định-nghĩa… ( thêm vào hình ảnh của những ngừơi lính chiến oai hùng của QL/VNCH…cùng đòan ngừơi đi diển hành…trong phim TILS )
3/  Tấm hình còn ẩn-ý thâm độc và sâu xa…trong chiến-lựơc phản tuyên-vận…có lợi cho CS/XHCN-VN với âm mưu đen tối “ sinister scheme “  qua  ba chiến thuật

      phản  tuyên-vận…để đánh gục đối phương…đó là :
To strike panic …       ( kích động sự hoang mang…)
To create fear …      ( tạo sự sợ hải…lo lắng dẩn đến khiếp sợ…) To create dissension…( tạo sự chia rẽ , đố kỵ, nghi ngờ và ly-gián…) “…dẩn đến kết-qủa là nghi kỵ nhau..đánh phá nhau và tố khổ lẩn nhau…”

            Giống như thời xưa,  Trang Vương đã chết…đất nứơc sắp mất vào tay quân thù…con cháu và hàng thần chia phe nhóm tranh gìanh nhau …chữơi bới nhau…Kẻ vì không biết…hoặc chưa biết tới nơi…thêm vào sự khích tứơng…xúi
            giặc sau lưng…của kẻ thù…Cải Bứơng…đưa đến sự chém. giết nhau và thù hằng…Ai kia…phổi bò…hữu dủng vô mưu…Tịnh tâm lại và suy nghĩ cho thật  sâu xa…về cái thâm độc của kẻ thù…! ! !  Qua bức hình “ ký-gỉa đựơc Phủ Cờ
            Vàng Ba Sọc Đỏ … “

                       NGHI-VẤN    CHỨNG-MINH 
1/  Trong 5 nhà báo ngừơi Mỹ gốc Việt đã bị Giết :
     Nôm na, Ông Dương-Trọng-Lâm thuộc thành phần khuynh-tả thân Cộng = theo Cộng. Ông Lâm đã công khai..công kích, khinh chê chính-quyền và QL/VNCH…sau khi ho đã bị “ ngã ngựa “ không còn quyền-lực. Thêm vào, Ông Lâm không thích, chống đối Đế-Quốc- Mỹ với chiến tranh VN . Đồng thời, đã chống đối hảng xửơng với chính-sách chế tạo vũ-khí tại Mỹ…

Đặc biệt FBI  đã kết thúc hồ-sơ…+  nghi ngờ Ông Lâm đã bị Giết vì Tiền…với băng đảng Xả-Hội-Đen…
2/  Nhà báo Đạm-Phong thì công kích Mặt Trân HCM..sát ván...không nương tay…
Sự việc Ông Phong đã bị Giết …có chắc chắn là đã do MT-HCM  ám sát…hay không ?
FBI  không tìm ra đủ yếu-tố về tội phạm để buộc tội…và đưa ra Toà-Án

Chúng ta có quyền “ nghi ngờ  MT-HCM  đã bí mật hành-động…Nhưng sự việc điều tra và buộc tội là do FBI…( hãy mở mắt ra để hiểu rằng .. biết đâu; Phim Terror In Little Saigon của A.C Thompson…là đã và đang theo dỏi + điều tra tội phạm…chúng ta có thể đang bị theo dỏi và điều-tra…A.C. Thompson đã và đang xử dụng chiến thuật Gỉa Nai để điều-tra…một số u mê Việt-Nam cứ ngồi đó mà chữơi nhau…! ! )

     Còn 3 ký-gỉa--nhà báo khác …thì ở cái thế mập mờ…! ?
3/ Có một ký-gỉa mà tôi vô tình đã quên tên.. Ông ta đã và đang sống yên lành hạnh-phúc tại Mỹ…Ông ta đã có ứơc mơ …một ngày sẽ về Việt-Nam thăm Mẹ gìa…đến Ba-Đình thăm Gìa Hồ…cũng như mơ ứơc sẽ đến đứng giữa Công Trừơng Đỏ / Nga …để cất tiếng vang …” Hoan hô chiến thắng của Bác Hồ và đảng Cộng-Sản VN  “ . Vé máy bay đã mua sẳn…Anh ta đã bị giết…khi ứơc mơ chưa thành…Hình như , trong Cộng-Đồng ở Virginia  có bàn ra tán vào…Tên ký-gỉa này củng đã có ứơc mơ …đến Công Trừơng Thiên-An-Môn để ca ngợi Quần Đỏ Hồng-Mao.. .

Củng có sự bàn tán…một tên ký-gỉa đã bị bắn lầm…Thay vì Ông CHủ-Nhiệm phải bị hạ sát…Kẻ sát thủ đã nhận diện sai…vì hai ngừơi dáng dấp gần giống nhau…( Kính xin tác-gỉa đã viết bài có những ý-tửơng trên…vui lòng đưa lên diển-đàn một lần nữa …)

4/ Có  3 ký-gỉa ( nhà báo ) đã bị GIẾT …nằm trong lãnh-vực mập mờ…khó phân loại, xác định  vị-trí thuộc MÀU nào ? ( diện nào  ? ) trên hệ-thống trục..hàng dọc..hàng ngang…của Cảnh-Sát và an-ninh FBI …

5/ Có ai trong chúng ta… dám có thể quyết đóan và xác định…3 ký-gỉa ( nhà báo ) còn lại đã bị giết…không làm gián điệp, tình-báo phản tuyên-vận cho Cộng Việt hay Tàu Cộng ?

6/   5  ký-gỉa đã bị giết..khi miền Nam không còn Chính-Phủ và QL/VNCH nữa…Một số đồng-bào VN tại Hải-Ngoại chỉ còn có những Cộng-Đồng  Ngừơi Việt Tị-Nạn Cộng-Sản mà thôi…Không ai có quyền-lực và nhân danh Cộng-Đồng Tị-Nạn để phủ cờ cho những ký-gỉa trên…

Họa-sĩ có thể vẽ LCVBSĐ  phủ trên những ký-gỉa đã bị Giết…với nhiều dụng ý …thâm ý khác nhau (  mà Họa-Sĩ muốn…) nhưng không có quyền-lực và nhân danh Cộng-Đồng ngừơi Việt Tị-Nan Cộng-Sản để Phủ Cờ…
Vì những ký-gỉa trên đã và đang ở dứơi Âm-Phủ tức hộc máu…” chúng tôi  là công-dân Mỹ…sao các ngươi lại phủ cờ VNCH  ? “ Tôi sẽ thưa kiện các ông đã Phủ LCVBSĐ  với Tố-Cao-Pháp-Viện Hoa-Kỳ..về tội “  hiếp dâm tư-tửơng + cứơp đoạt quyền công dân Mỹ của tôi “

·         5 ký-gỉa ngừơi Mỹ gốc Việt đã bị giết…đã đựơc PHỦ  CỜ ( LCVBSĐ …) Vì họ là những ký-gỉa  Công-Chính và Trung-Thực …xem như là vinh-danh không có gì đáng nói…( theo nghĩa đen…trứơc mắt )

·         Nhưng trái ngựơc lại..theo nghĩa “ trừu tương “.. thì 5 ký-gỉa trên đã bị giết và đã đựơc PHỦ  CỜ ( LCVBSĐ …) xem như là :
-       Ám-chỉ  & buộc tội  MT-HCM / VT  là thủ phạm Khủng-Bố Giết Ngừơi…

-       Ám-chỉ Cộng-Đồng Ngừơi Việt Tị-Nạn CS tại Little Saigon và các Cộng-Đồng Ngừơi Việt  khắp nứơc Mỹ…hiện có Khủng-Bố giết ngừơi đã và đang sinh sống , ẩn trốn..ngoài vòng pháp-luật…

-       Đã gây ấn-tựơng về tâm-lý…sự xấu xa + hoang mang + khiếp sợ cho ngừơi Da Trắng, Phi-Châu, Trung Đông và khắp tất cả mọi dân-tộc ( quốc-gia ) trên thế-giới …đối với Cộng-Đồng ngừơi dân Việt tị-nạn tại Little Saigon và tất cả các Cộng-Đồng Ngừơi Việt tại Hoa-Kỳ…
-       Dựa vào những yếu-tố trên…Đó là điều xĩ nhục cho Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
-       Chính-nghĩa của LCVBSĐ…là Chiến đấu + chết cho tổ-quốc và an dân…trong danh-dự và trách-nhiệm…
-       LCVBSD không có PHỦ cho những ai .. đã KHÔNG chiến đấu và chết để bảo-vệ lá cờ đó.
-       Nếu lầm lở đã  Phủ cho kẻ thù là một điều ô-nhục…Ai đã lợi dụng , lạm dụng, xử dụng LCVBSĐ  để PHỦ CỜ cho kẻ thù…đó là sự cố tình châm biếm và bôi nhọ LCVBSĐ…hiểu  theo ý-nghĩa phản nghịch và thâm ý trừu tựơng…

TÓM  TẮT :   LCVBSĐ đã đựơc vẽ PHỦ CỜ cho ký-gỉa ( nhà báo ) chân-chính …thì không có gì đáng để bàn cải …
Nhưng với hai hàng chữ Terror In Little Saigon + The old war in the new country và nội dung..mục đích + mục tiêu của phim Terror In Little Saigon …riêng cá nhân tôi…đó là một đòn thù rất thâm hiểm có ác ý…để làm giảm gía trị danh-dự Cộng Đồng Ngừơi Việt tịn-nạn Cộng-Sản tại Little Saigon và đánh bại Đảng Việt-Tân…( Ông A. C Thompson có thể đã vô tình khi lấy đề tựa TERROR IN LITTLE SAIGON …không đáng trách…hãy mĩm cừơi…Ông ta không hiểu đựơc cái thâm ý + gian ác vụn vặt của vài Việt Nam và Tàu ..chơi chữ và chơi xỏ …Hơn thế AC. Thomp đã xin lổi trên TV. )

Nhưng Tấm Hình đã phân tích ở trên …KHÔNG thể là vô tình …trái lại, đó là một sự cố tâm và cố tình với ÁC Ý THÂM  ĐỘC  để buộc tội Đảng Việt-Tân và gây sự lo lắng, hoang mang,

khiếp sơ.. đối với ngừơi ngoại quốc…muốn đến viếng thăm Khu phố Little Sai-gòn thuộc City of Westminster / Ca.  

   ( Kính thưa qúi-độc gỉa…tôi chỉ viết căn cứ theo sách vở…để góp ý…Sự suy tư và phán xét là quyền của qúi-vị…không tức giận, thù ghét và tranh cải…)
                                                                            Hoamoclan      Dec. 9 – 2015

Kính thưa Ông Đòan-Trọng-Hiếu (  nếu có gì sai ..xin tha thứ…)
1/  Làm sao Ông biết + hiểu đựơc vịệc làm của FBI…Ông dám khẳng định là FBI đã nghi ngờ  MT-HCM  đã dính líu với cái chết của 5 ký-gỉa ngừơi Mỹ gốc Việt…
Nếu tôi không sai…từ ngày lập quốc đến nay…hình như có khoảng gần 80.000 vụ án mạng…mà FBI  không thể tìm ra đựơc thủ phạm…( ? ) Tuy nhiên, vẩn có những án mạng …sau từ 50 đến 60 năm mới tìm ra đựơc thủ phạm…

2/  Bài phỏng vấn trả lời của Ông Nguyễn-Thanh-Tú  con trai của Ông Đạm-Phong                 xem như là qúa dại..vô tình đã gở tội cho  MT-HCM…Vô hiệu hóa để buộc tội MT-HCM /VT   ( Ông không phải là một sĩ-Quan thẩm-vấn…nên Ông không biết mà thôi…)
3/  Bà Nancy Dương chị của Dương-Trọng-Lâm đã trả lời với AC. Thomp…qua nét mặt, cử chỉ và dáng điệu rất vụng về, đóng kịch…theo tâm-lý..chứng tỏ trả lời không thật lòng…Không đủ yếu-tố để buộc tội MT-HCM +(  K9  ? )

4/ PHỦ CỜ trên mộ đất tại Nghĩa Trang Biên-Hòa…( ? ) Tôi đã có dịp chứng kiến và tiển đưa…những ngừơi chẳng may đã nằm xuống... Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã đựơc PHỦ trên quan tài…sau khi làm xong lễ truy điệu tập thể …trứơc khi  chôn cái quan tài xuống
đất…Người nhà quàn đã lấy Lá Cờ đưa  cho ngừơi nhà…hay phủ lên mộ đất…tùy theo ý muốn…Còn vòng hoa là do riêng tư thân nhân ..của ngừơi đã ra đi...
( Ở Mỹ …phe Annam ta…nay đã có ngừơi bỏ bớt Phúng Điếu và Vòng Hoa… )
5/  Ở Mỹ mới thanh-tóan…giết nhau có 5 hay 7 que…dứơi nhiều lý-do khác nhau…mà Ông  đã cho là giết nhau như ngoé…Yếu qúa dzậy…

Ông có nhớ Ngủ tứ-Tư…” Phù-Sai …ngươi có nhớ kẻ thù đã giết cha của ngươi không…? )
Phù-Sai đã trả lời:  “ Dạ thưa nhớ ! “

Nếu cháu của Ông đã lở miệng  hỏi Ông : “ Ông nội ơi ! Ông có nhớ kẻ thù đã bắt bỏ tù Ông nội…lấy đất, lấy nhà, lấy biển, lấy đảo, lấy thác nứơc…lập khóm, làng tự-trị ở Cà-Mâu..Hà-Tiên, Châu-Đốc , Cần-THơ, Trà-Vinh …Biên-Hòa, Chợ-Lớn ,Tây-Ninh, Bình-Dương . Mủi-Né, Nha trang, Tây Nguyên, Đà-Nẳng, Nghệ-An, Hà-Tỉnh, Vinh, Thanh-Hóa, Hà-Nội, Hải Phòng + 6 tỉnh phía Bắc Bắc Việt…Đầu độc dân-tộc của Ông cho chết bớt… chết dần chết mòn…Sau 1975…có gần 200,000 ngàn tù nhân đã bị chết…Ông Nội có nhớ kẻ thù của Ông nội không ! ? “ 

Kính xin hỏi Ông Hiếu sẽ trả lời ra làm sao ! ?

Nay Ông sao lại vụng về…nóng nảy lo sợ Gánh Mì  Vịt Tiềm…về Việt-Nam nắm quyền lãnh-đạo  ! ? ( không rõ..sau lưng Ông có ai làm thợ bàn…thợ dúi…? )

Nghe nói Ông đã và đang ở Ô-KỜ-LA-Ô-MA gì đó…? có cái ĐÀI…nên La tối ngày có phải không ? Cộng-Sản Tàu và Việt đã và đang giăng lứơi đón chờ Ông đấy…!

Coi chừng mắc mưu phe thằng Phương-Hùng…đang luẩn quẩn bên Ông ?  
     Một thời đã qua…Em gái hậu-phương…luôn thương nhớ ngừơi hùng BĐQ…
     Nay em gái hậu-phương đã gìa…nhờ có Mỹ-Viện kéo da+bơm …nên trông củng
     còn hấp dẩn…nhưng tòan đồ gỉa…Ông hiểu ý tôi muốn nói gì…! ?  Thì cái ý..thâm
độc và gian ác của tấm hình “ ký-gỉa đã bị PHỦ LCVBSĐ “  cũng như dzậy !
        Xin hiểu cho tấm lòng này…! ! !     Muối xát lòng ai nấy mặn mòi…! ! !

             Kính,                                           

Hoamoclan       Dec.  9 - 2015

__._,_.___

Posted by: Phu Van 

Popular Posts

Popular Posts

My Link