Tuesday, June 28, 2016

Thấy Gì Trên Quê Hương Ta?Thấy Gì Trên Quê Hương Ta?

của Nguyễn Sỹ Thùy Ngân

Nhạc và lời: Nguyễn Sỹ Thùy Ngân Arranger: Lý Tịnh Bang Trình Bày: Thanh Tâm
===========

VIỆT CỘNG 1

hèn  với  giặc  Tàu   dữ  với  dân
khôn ranh quỷ quyệt lẫn tồi bần
mánh mung quan chức lùa kho lẫm
lam  lũ  công  nông  đếm  ký  cân
chủ nghĩa đại đồng lâm  mất nước
thuyết nguyên tổ khỉ biến vô thần
đồng bào nội ngoại mau chung sức
lật  đổ   tà  quyền  độc ác  nhân.

Tố Nguyên


VIỆT CỘNG 2

Cộng Sản Vẹm ,Tầu trị bởi gông
Dân  ta  bị   xiết   cổ  hai  tròng
bọn đào  bâu - xít  đau  lòng Mẹ (*)
chúng hút mỏ dầu xót biển Đông
nông sĩ công thương đâu hết cả
quan quân cán chính đó như không
đồng bào thức tỉnh Lời thiêng báo
Nhà Nước mưu đồ phản Tổ Tông

Tố Nguyên
(*) Mẹ Việt Nam


VIỆT CỘNG  3

Việt Cộng gốc người chẳng phải người
khôn ranh ngạo ngược giống đười ươi
khổ, đau, bệnh, tử không thương khóc
cướp, lạm, tham, dâm nham nhở cười
phản  nghịch  tự   mi    thì  đắp điếm
sai    lầm   kẻ   khác  cố  moi   bươi
điêu  ngoa quỷ  quyệt làm  chân  
độc  ác  gian     đó  chính   ngươi

Tố Nguyên


VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC

1
dẫu bị nghìn năm lệ thuộc Tầu
dân mình văn hóa giữ bền lâu
cả gan Hà Nội dâng biên giới
lè  lưỡi Peijing  chiếm biển sâu
tổ quốc  ba miền Nam chí Bắc
non sông một giải  Ải – Cà Mau
ngụy danh yêu nước trùm ma mãnh
Việt Cộng chóp bu đáng chém đầu .

2
nước  Nam Văn Hiến một trời Đông
nay bị Cộng  xâm  đau  xót  lòng
Bách Việt  bốn nghìn năm đất Tổ
Tiên Rồng một giải gấm non sông
biên thùy  ải cống  nộp  Tầu  Phỉ
hải đảo  dầu  loang  thoát  Đại Đồng
Máu Đỏ Da Vàng mau phục quốc
Toàn Dân chẳng lẽ  bó tay  không

3
chẳng giống người thì  thú phải  không
quỷ  ma  thổ  phỉ  rỗng  tâm  lòng
dối  gian  tà  đạo  dạ  đồng  chí
độc ác bạo quyền thưa chúng ông
bán Nước buôn dân dâng ngược Bắc
hôi nhà  hiến  đảo  cuốn xuôi dòng
sao vàng nhuộm đỏ cờ Trung quốc
sát  nhập  Tàu  phù  cả  núi  sông .

Tố Nguyên


On Sunday, June 26, 2016 1:07 AM, "tuyen do tonguyenviet@yahoo.com [ThoVan]" <ThoVan@yahoogroups.com> wrote:

 
VIỆT CỘNG 1

hèn  với  giặc  Tàu   dữ  với  dân
khôn ranh quỷ quyệt lẫn tồi bần
mánh mung quan chức lùa kho lẫm
lam  lũ  công  nông  đếm  ký  cân
chủ nghĩa đại đồng lâm  mất nước
thuyết nguyên tổ khỉ biến vô thần
đồng bào nội ngoại mau chung sức
lật  đổ   tà  quyền  độc ác  nhân.

Tố Nguyên


VIỆT CỘNG 2

Cộng Sản Vẹm ,Tầu trị bởi gông
Dân  ta  bị   xiết   cổ  hai  tròng
bọn đào  bâu - xít  đau  lòng Mẹ (*)
chúng hút mỏ dầu xót biển Đông
nông sĩ công thương đâu hết cả
quan quân cán chính đó như không
đồng bào thức tỉnh Lời thiêng báo
Nhà Nước mưu đồ phản Tổ Tông

Tố Nguyên
(*) Mẹ Việt Nam


VIỆT CỘNG  3

Việt Cộng gốc người chẳng phải người
khôn ranh ngạo ngược giống đười ươi
khổ, đau, bệnh, tử không thương khóc
cướp, lạm, tham, dâm nham nhở cười
phản  nghịch  tự   mi    thì  đắp điếm
sai    lầm   kẻ   khác  cố  moi   bươi
điêu  ngoa quỷ  quyệt làm  chân  
độc  ác  gian     đó  chính   ngươi

Tố Nguyên


VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC

1

dẫu bị nghìn năm lệ thuộc Tầu
dân mình văn hóa giữ bền lâu
cả gan Hà Nội dâng biên giới
lè  lưỡi Peijing  chiếm biển sâu
tổ quốc  ba miền Nam chí Bắc
non sông một giải  Ải – Cà Mau
ngụy danh yêu nước trùm ma mãnh
Việt Cộng chóp bu đáng chém đầu .

2

nước  Nam Văn Hiến một trời Đông
nay bị Cộng  xâm  đau  xót  lòng
Bách Việt  bốn nghìn năm đất Tổ
Tiên Rồng một giải gấm non sông
biên thùy  ải cống  nộp  Tầu  Phỉ
hải đảo  dầu  loang  thoát  Đại Đồng
Máu Đỏ Da Vàng mau phục quốc
Toàn Dân chẳng lẽ  bó tay  không

3

chẳng giống người thì  thú phải  không
quỷ  ma  thổ  phỉ  rỗng  tâm  lòng
dối  gian  tà  đạo  dạ  đồng  chí
độc ác bạo quyền thưa chúng ông
bán Nước buôn dân dâng ngược Bắc
hôi nhà  hiến  đảo  cuốn xuôi dòng
sao vàng nhuộm đỏ cờ Trung quốc
sát  nhập  Tàu  phù  cả  núi  sông .

Tố Nguyên

__._,_.___


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link