Tuesday, September 20, 2016

TPP sẽ thay đổi chế độ đàn áp CSVN


Hiệp địng TPP là do Tổng thống Obama đưa ra 5 năm trước, chỉ định thành viên, song phương đóng cửa đàm fán,nhưng qua 5 năm mà ko đi đến đâu, 2 thành viên quan trọng nhất là Nhậtcsvn đều cũng ko thỏa thuận,vì đến gần hết nhiệm kỳ,Obama hâu như vô điều kiện chấp nhận, nhưng trong nước Hội đồng công nhân,và trong Đảng Dân Chủ bà Pelosis và Hilary Clinton đều đã lớn tiếng fản đối vì bất lợi cho người làm công,và đến nay Quốc hội cũng ko đề cập TPP, coi như TPP như thái nhi đã bị chết trong bụng mẹ! DĐ63 thực hiện mộng Bá chủ Thế Giới, Obma ở Á Châu, Thái Bình Dương đưa ra hiệp định TPP, ở Âu Châu, Đại Tây Dương đưa ra tương tự hiệp định TTIP, nhưng vừa rồi dân Đức và các nước Âu Châu đã biểu tình mãn liệt chống đối vì bất lợi cho họ, một quan chức Đức 4ã tuyên bố TTIP đã chết, chỉ chủ tịch Liên Âu còn nói TTIP đang thương lượng, hy vọng cuối năm thông qua. 

Đừng hònh mong vì TPP mà thay đổi được vc từ nhất đảng độc trị đột nhiên biến thành dân chủ,dù vc có hứa chăng nữa cũng chỉ là bịp anh My ngây thơ đấy thôi, mà Obama cũng biết 
sự độc tài, tàn nhẫn, dối trá của vc so bì thế nào được với cs Cuba và Miễn Điện mà cuối cùng gần hết nhiệm kỳ cũng fải vội vàng sang csvn tuyên bố bỏ hẳn cấm vận, bất quá chỉ để mở cửa công khai bán vũ khí cho vc để chống TQ ..., bất quá đôi bên chỉ là lợi dung nhau mà thôi, chỉ có dân Cộng Hòa Quốc Gia từng bị bịpbán đứng mà còn vẫn chưa tỉnh ngộ!!!  09/19/2016        

On Monday, September 19, 2016 6:35 PM, "Huyen Phan [DienDanCongLuan]" <> wrote:

 
TPP sẽ thay đổi chế độ đàn áp CSVN

__._,_.___

Posted by: cam nang ly 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link