Wednesday, October 12, 2016

HÃY LẮNG NGHE MÀ KHÔI PHỤC...............Toàn dân Việt Nam hãy nghe Lời thiêng của CON NGƯỜI - Tạo Hóa đã dựng loài Người khác loài Vật - làm người không thể là tôi mọi giống như loài vật - Đảng Cộng sản VN đã ... biến dân tộc Việt Nam là món hàng bán đổi chác biến thành tôi tớ , mọi rợ sống như súc vật lại còn rước ngoại bang độc hại môi trường biển , đào bâu-xít phá hoại đất đai - cam tâm Hán hóa - xóa Nước Việt Nam biến thành 1 tỉnh của Tàu Cộng - Lương tâm người Việt Nam đâu :

 
Toàn dân Việt Nam hãy nghe Lời thiêng của CON NGƯỜI - Tạo Hóa đã dựng loài Người khác loài Vật - làm người không thể là tôi mọi giống như loài vật - Đảng Cộng sản VN đã ... biến dân tộc Việt Nam là món hàng bán đổi chác biến thành tôi tớ , mọi rợ sống như súc vật lại còn rước ngoại bang độc hại môi trường biển , đào bâu-xít phá hoại đất đai - cam tâm Hán hóa - xóa Nước Việt Nam biến thành 1 tỉnh của Tàu Cộng - Lương tâm người Việt Nam đâu :

HÃY LẮNG NGHE MÀ KHÔI PHỤC

hãy lắng nghe lương tâm Việt mình
xin  đừng  vô  cảm  chớ  làm thinh
bản  thân  buộc  sống  đời  tôi mọi
làng xóm lâm hoàn cảnh mạt đinh (*)
tiên  Đế  dày  công  gìn  Tổ  Quốc
giặc Tàu  xâm lược  nát  Gia Đình
nguyện từ bỏ Cộng mà khôi phục
cứu Nước Nhà đang mất thái bình .

Tố Nguyên
(*) đúng chữ " cùng đinh "  vì luật thơ , đổi chữ đồng nghĩa :"mạt"
__._,_.___

Posted by: tuyen do 
Dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi !

Nếu không, người dân Việt trong nước  tự phủ khăn tang cho chính mình khi Trung Cộng thi hành sự đồng hoá VN.  Chỉ 1% dân TC đang sống tại những thành phố kỹ nghệ ô nhiễm di dân đến VN vì có không khí trong lành, họ sẽ giết hết dân Việt để chiếm bất động sản cư ngụ, đàn bà con gái VN sẽ là vật tế thần cho 200 triệu đàn ông TC giải quyết sinh lý vì khg có đàn bà; lãnh tụ CSVN sẽ bị hành quyết vì kế hoạch chống tham nhũng của Tập Cận Bình... Nói chung, người dân Việt sẽ phơi thây trên đất nước mình như cá đang phơi thấy trên nước sông, nước biển !

Nước mất, nhà tan thì còn gì khác để nuối tiếc ?

Người Việt hải ngoại phải thức tỉnh và hiểu rằng .. Năm 1975, Vài trăm triệu bị cắt viện trợ, miền Nam mất; hơn 41 năm qua, CSVN còn tồn tại vì có ngoại tệ. Đau buồn thay là số ngoại tệ này được cung cấp bởi người Việt hải ngoại... Và 90 triệu dân trong nước phải sống trong đau khổ vì chế độ CSVN còn sống... Nói khác đi, dân VN đang là nạn nhân của người Việt hải ngoại cung cấp ngoại tệ cho CSVN.  Do đó, yềm trợ người VN đấu tranh trong nước hữu hiệu là phải giảm gửi tiền và không du lịch VN.

Hậu Cộng sản, cộng đồng hải ngoại sẽ là bộ Ngoại Giao, là cān bản kinh tế vững mạnh cho đất nước, và với 1/2 triệu chuyên gia hải ngoại; người Việt có tiền, có tài, có quyền, sẽ cùng nhau xây dựng một dân tộc no ấm, một VN hùng mạnh. Chỉ có sự hùng mạnh, VN sẽ là đồng minh của những cường quốc thay vì làm nô lệ cho TC như bây giờ !

Sent from my iPad

On Oct 11, 2016, at 3:49 PM, Tho Nguyentan 


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link