Thursday, March 23, 2017

HÃY VÙNG DẬYKính gởi quý thi hữu trong và ngoài Nước !
        Trước đại họa toàn Dân VN sắp bị  diệt chủng ! Nước mất ! sát nhập Tàu xâm lược - Toàn Dân thức tỉnh phải tổng nổi dậy với hai bàn tay trắng, nhưng có tâm lòng vô cùng sắc bén , nhu thắng cương Tiên Tổ truyền dạy : " đem Đại nghĩa thắng Hung tàn ; lấy Chí nhân thay Cường bạo " - đấu tranh " Bất bạo động "  với tâm nguyện : " Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm " - ca dao VN truyền bảo : " chơi dao có ngày đứt tay " - Việt Gian Tay sai Đảng Việt Cộng đã bán Tổ quốc : dâng đất dâng biển dâng công an bộ đội bộ chính trị nhằm Hán hóa trong mật nghị Thành Đô - Tình thế  giờ này , tâm lòng yêu Nước toàn Dân bùng cháy rồi - còn thiếu tình Đoàn kết , kêu gọi người Việt Nam bỏ Đảng bỏ hàng ngũ Tàu hóa bộ đội công an , nhất là bỏ cái TÔI ! -  trở về với đồng bào - Cùng đồng bào vùng dậy tiến lên làm Cách mạng toàn Dân - Kêu gọi tình Đoàn kết ! lòng yêu Nước! Hãy cầm bút Xướng&Họa  Thi hữu trong và ngoài Nước theo thể Đường luật " gậy ông đập lưng ông " sau đây :

VIỆT CỘNG CHÍNH MI


nội  thù  dâng  bán  Việt  Nam  ta !
Đảng Cộng chính mi biến nước nhà
diệt chủng  xổ  nho mưu  Hán  hóa
giết  dân  thải  độc  Phoóc Mô  Sa
lưỡi      liếm  biển Đông Hải
bâu  xít  bới  đào  đất  Quốc  Gia
   lệ    nghìn  năm  xưa  tái  lại ?
Đồng Bào cam chịu mất Quê Cha ?

Tố Nguyên
__._,_.___

Posted by: tuyen do 


TQuang Ton anvihy
                                    HÃY VÙNG DẬY         Nỗi ám ảnh mỗi tháng ba khi đến 
         Tháng đau buồn khởi điểm của Miền Trung 

          Giặc tràn vào cướp sạch đến từng vùng 

          Máu nhuộm thắm tóc tang từ tháng ấy.

          Đà Nẵng Huế Khe Sanh như đã thấy 

         Máu thành sông thân xác ngã đọc đường 

          Liên Lộ Bảy hồn ai oán còn vương 

          Sợ Cộng Sản Cao Nguyện chạy bỏ ngõ 

         Trọn tháng Ba Miền Trung vào nghiệt ngã 

         Từng gia đình Lễ Giỗ những người thân 

        Vành khăn sô đan kín đến thật gần 

        Trên cả Nước của Tháng Tư Quốc Hận 

         Tổ Quốc ơi bao đêm trường lận đận 

         Tháng Tư buồn từ ngày ấy hôm nay 

         Người vào tù kẻ vượt thoát banh thây 

         Nghèo khắp Nước một kiếp người đầy ải
          Bốn hai năm Quê Hương mình khắc Khoải 

          Trong gông xiềng loài quỷ dữ xâm lăng 

          Trấn lột, nhà tù, đàn áp hung hăng 

          Bỏ Đất Nước dân mình còn muốn trốn 

          Nhớ Tháng Ba bắt đầu từ khốn đốn 

          Vào Tháng Tư nỗi Uất Hận triền miên 

          Bao kinh hãi nỗi ám ảnh ưu phiền 

         Ngày Mất Nước chết điếng lòng sợ hãi 

         Làm gì đây mỗi con người nên phải 

         Đạp bạo quyền xây dựng lại Quê Hương 

         Hạnh Phúc Tự Do trên khắp nẽo đường 

         Hay cúi rạp chịu thân làm nô lệ 

         Đất Biển mất biết bao nhiêu chưa kể 

         Niềm tự hào bất khuất mất luôn sao 

         Chống ngoại xâm phương Bắc đã anh hào 

         Hãy vùng dậy Đồng Bào ơi phải chống 

         Giặc bên ngoài thù trong nếu muốn sống 

         Một Việt Nam trường cữu với Non Sông 

         Không bị mất chúng ta hãy một lòng 

         Phá xiềng xích vùng lên đánh đưỗi giặc 

         Chờ gì nữa triệu muôn người tâm đắc 

         Hãy Xuống Đường đòi Dân Chủ Tự Do 

         Không tự nhiên cũng chẵng có ai cho 

         Đồng Bào hỡi HÃY VÙNG LÊN giành lấy           Nguyễn Trãi 


TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT

vùng lên Tổ Quốc Việt Nam nào
tiêu  diệt  vô thần Cộng Sản mau
tội  ác  tày  trời  dâng bán  Nước
cúi hèn  mọp  đất   giặc  cờ   sao
tham gia " tập hợp quốc dân Việt "
đánh đuổi "xâm lăng lũ  Chệt Tàu "
quyết chiến Diên Hồng Tiên Tổ chỉ
vùng lên Tổ Quốc Việt Nam nào

Tố Nguyên
__._,_.___

Posted by: tuyen do <

Popular Posts

Popular Posts

My Link