Wednesday, March 22, 2017

Quy hoạch sông Hồng chào mừng Thành Đô 2020 Babui


Quy hoạch sông Hồng chào mừng Thành Đô 2020
BabuiImage result for Quy hoạch sông Hồng chào mừng Thành Đô 2020
Tiếng vọng Quê Hương
Hồn ai đó chập chờn theo sóng vỗ
Tiếng vọng hờn con nước Cửu Long Giang
Vàm Cỏ Đông mây phủ ngút ngàn
Lệ lầm tủi...đường quê hương bão lộng.

Khí Trường Sơn ẩn hồn thiêng nòi giống
Đêm hiện hình ngàn bóng dũng sĩ xưa
Tàn trăng thanh mài kiếm cho vừa
Gươm thiêng bạc lời vua truyền lệnh.

Nhớ con thơ, mẹ yêu khi trăng tà khuất đỉnh
Chiến sĩ. Hề
Là vĩnh viễn biệt thôn xưa
Vàng sao lẻ loi, mù thẳm đong đưa
Bao dũng sĩ ra đi
Giờ hồn chưa chợp mắt.

Hương Giang ơi
Mây mù che ngõ tắt
Lối ai về đường đất thô sơ

Đau sông Hồng
Dài dòng chảy ơ hờ
Cùng Hà Nội mãi mơ thu ảo mộng.

Đường thênh thang
Quê hương dài trông ngóng
Rền âm xưa, dội trống giục Mê Linh.
Nẻo ai đi tìm đạo lý ân tình
Đành cúi mặt, nhục vinh theo phận số?

Con cháu Rồng Tiên nguyện vua Hùng Quốc Tổ
Dải giang sơn tiên tổ đã dày công
Đất Nước
Niềm tin
Chứng tích Diên Hồng
Cha ông đã diệt Hán Mông Nguyên tàn bạo.

Sĩ phu. Hề
Đành lòng theo cơm áo?

Dũng sĩ. Hề
Rau cháo ngại ngùng ư?

Áo trắng. Hề
Nuối tiếc mảnh thiên thư?

Giặc đã đến
Chần chừ chi thêm nữa?

Mau sánh vai dựng lại miền đất hứa.
Nguyên Thạch

Image result for Quy hoạch sông Hồng chào mừng Thành Đô 2020
"Sông Hồng là máu của ta
Thành đô Hà Nội sẽ là Mao Đô"

Image result for Quy hoạch sông Hồng chào mừng Thành Đô 2020
Tôi Sợ Lắm
Tôi chưa từng thấy dân tộc nào
Đầu độc hóa chất vào thực phẩm
Cực kỳ tàn độc như người Tàu
Mà chánh phủ tỉnh bơ vô cảm!

Tôi cũng chưa thấy dân tộc nào
Nhẫn tâm sẵn sàng bom nước vào
Heo gà tôm cá trước khi bán
Như người Việt Nam, miễn sao giàu!

Nếu phải đầu thai, tôi sợ lắm
Sợ làm người Việt lẫn người Tàu!
Nông Dân Nam Bộ
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link