Saturday, March 18, 2017

TRẢ LẠI QUÊ HƯƠNG TÔI

Người Việt yêu nước vẫn tiến lên : " TRẢ LẠI QUÊ HƯƠNG TÔI "

 Hồ Tấn Vinh ! :
(tri'ch)
a. Đã có được lời kêu gọi của LM Nguyễn Văn Lý là một thành công lớn rồi.
b. Đã có một số địa phương ở trong nước và ở hải ngoại hưởng ứng là một thành công lớn rồi.
c. Lời kêu gọi đã đặt mọi người trước lương tâm của mình. Những người dấn thân, những người thờ ơ đứng nhìn, những người chống đối, tất cả đều phải đối diện với lương tâm của mình.Con người có thể gạt gẫm lẫn nhau nhưng không thể gạt được lương tâm của mình. 
d. Và qua cuộc biểu tình lần này, cái bản chất thật sự của từng con người hay của tổ chức, đảng phái hay của một giáo hội nào cũng đã lộ ra ngoài rồi.
e. Người dân đã khôn ngoan biết - một mình - tự chọn cho mình con đường đi theo lương tâm. Con đường có khi phải đi một mình. Nhưng họ sẽ không có lẻ loi. Trên đường đi, có rất nhiều người đồng hành.
f.- Thật là vô lý nếu đòi hỏi LM Lý phải hoàn hảo. Thật là ba xạo nếu đòi hỏi LM Lý phải làm hết mọi sự. Ông ấy chỉ khởi đầu thôi. Mọi người phải góp sức vô thì mới đi đến thành công. Còn bỏ mình ông ấy là thất bại của mọi người chớ không phải của LM Lý.
g.- Nhưng hồn thiêng sông núi không để bọn ba xạo cản đường. Người Việt yêu nước vẫn tiến lên : TRẢ LẠI QUÊ HƯƠNG TÔI


TRẢ LẠI QUÊ HƯƠNG TÔI

trả lại  đây  quê  hương  Việt  Nam
mọi quyền sống Quốc Tổ bao hàm
biên thùy  lãnh hải  bảo   toàn   cõi
làng xóm ruộng nương sẵn việc làm
thịnh soạn mâm cơm hạt gạo trắng
chỉnh   tề   lễ   hội    áo   màu   lam
Nước lâm nguy khốn thề kiên quyết
quét sạch  giặc thù  chết  cũng  cam

Tố Nguyên


[Chấn động] Xuất hiện bài QUỐC CA MỚI được người dân khắp nơi công nhận và ...

[Chấn động] Xuất hiện bài QUỐC CA MỚI được người dân khắp nơi công nhận và ca hát trên cả thế giới Một bài hát t...
----------------------------------------
 Hồ Tấn Vinh ! :
(tri'ch)
....................................................
8.- CÁM ƠN CÁC BẠN CỦA NGÀY 5 THÁNG 3
 Tác giả Nguyễn Hoàng Vi khéo léo ráp nối hai sự kiện trái ngược làm một:
Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng nay đã cho tôi thấy được rằng người dân họ đơn thuần lắm, họ xuống đường theo tiếng gọi của trái tim và lương tri con người. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân họ, cũng như không một hội nhóm nào có thể thao túng được họ. Trong hoàn cảnh đất nước ngổn ngang những thảm trạng, khi người dân cần những hoạt động quy tụ lòng yêu nước để họ góp tâm góp sức thì một số hội nhóm XHDS gần như bị bế tắc trong các hoạt động trong một thời gian dài do bận làm những việc “to lớn” khác hoặc đang bận... bất đồng, bất hòa vì những khác biệt, hiểu lầm, tranh chấp. Nhưng cũng chính lúc những người biểu tình bị giam cầm cũng là lúc anh chị em gác bỏ lại hết những khác biệt để đoàn kết đòi cho bằng được những người đang bị giam cầm.
 Tôi thực sự biết ơn những người đã bước chân xuống đường sáng Chủ nhật 5/3 và cũng thực sự trân trọng tấm lòng của các anh chị em đấu tranh đã không ngại nguy hiểm để đòi người biểu tình bị bắt.
 Và kết bằng một câu trích Marther Luther King:
"có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải."
 9.- THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?
 a. Đã có được lời kêu gọi của LM Nguyễn Văn Lý là một thành công lớn rồi.
b. Đã có một số địa phương ở trong nước và ở hải ngoại hưởng ứng là một thành công lớn rồi.
c. Lời kêu gọi đã đặt mọi người trước lương tâm của mình. Những người dấn thân, những người thờ ơ đứng nhìn, những người chống đối, tất cả đều phải đối diện với lương tâm của mình.Con người có thể gạt gẫm lẫn nhau nhưng không thể gạt được lương tâm của mình. 
d. Và qua cuộc biểu tình lần này, cái bản chất thật sự của từng con người hay của tổ chức, đảng phái hay của một giáo hội nào cũng đã lộ ra ngoài rồi.
e. Người dân đã khôn ngoan biết - một mình - tự chọn cho mình con đường đi theo lương tâm. Con đường có khi phải đi một mình. Nhưng họ sẽ không có lẻ loi. Trên đường đi, có rất nhiều người đồng hành.
f.- Thật là vô lý nếu đòi hỏi LM Lý phải hoàn hảo. Thật là ba xạo nếu đòi hỏi LM Lý phải làm hết mọi sự. Ông ấy chỉ khởi đầu thôi. Mọi người phải góp sức vô thì mới đi đến thành công. Còn bỏ mình ông ấy là thất bại của mọi người chớ không phải của LM Lý.
g.- Nhưng hồn thiêng sông núi không để bọn ba xạo cản đường. Người Việt yêu nước vẫn tiến lên.
 

HỒ TẤN VINH
Melbourne
ngày 10 tháng 3 năm 2017
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link