Thursday, March 16, 2017

TT Công An LÊ VĂN CƯƠNG : Trung Quốc,Mày Là Thằng Nào?

 
(KHẨN 811) TÂM THƯ K/g TÔN ĐỨC TĂNG NI & ĐỒNG BÀO VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC 

- TT công an Trương Giang Long chửi Tàu dạy Mỹ khen Nhật bợ Trọng, nổ đảng 

- TT Công An LÊ VĂN CƯƠNG : Trung Quốc,Mày Là Thằng Nào?

 - Tổng Biểu Tình VN Thất Bại NHƯNG ĐÁNH ĐỘNG đến THẾ GIỚI và ĐCSVN 

- TT THIỆN MINI KÊU GỌI TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT PHẾ TRUẤT CỘNG SẢN GÂY SỐC ĐCSVN

 - ĐÃ CÓ TIẾNG NÓI MẠNH TRONG QUỐC HỘI VIỆT CỘNG - HỠI TOÀN QUỐC HÃY VANG LỜI QUYẾT CHIẾN

'' LIÊN TỤC THAM GIA BIỂU TÌNH CHO ĐẾN KHI TÀU CÔNG SẢN NGƯNG XÂM LƯỢC VÀ ĐẢNG csVN tôn trọng NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ, TRẢ TỰ DO CHO TẤT CẢ CÁC TÙ NHÂN TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, DÂN OAN, LÀ CỨU NƯỚC, CỨU DÂN, CỨU ĐẠO, YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, ĐỒNG THỜI TRÁNH ĐƯỢC HIỂM HỌA MẤT NƯỚC VÀ LÀM NÔ LỆ GIẶC TÀU CỘNG SẢN VÀO NĂM 2010 VÀ SỰ ĐÀN ÁP CỰC KỲ DÃ MAN VÔ NHÂN ĐẠO CỦA ĐẢNG csVN VÔ THẦN''.
Bs LÊ Thị Lễ


TÂM THƯ K/g TÔN ĐỨC TĂNG NI & ĐỒNG BÀO VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC

https://tienglongta.com/2017/03/11/dieu-an-rose-lee-tam-thu-kinh-goi-chu-ton-duc-tang-ni-va-dong-bao-cac-gioi-vehien-tinh-dat-nuoc-va-dan-toc-viet-nam-dang-keu-cuu/

Thiếu tướng công an Trương Giang Long chửi Tàu, dạy Mỹ, khen Nhật, bợ Trọng, nổ đảng

https://www.youtube.com/watch?v=pqsUvKovVkc

Trung Quốc,Mày Là Thằng Nào? Phỏng vấn Tướng Công An LÊ VĂN CƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=gmhazU2iJpQ

Tổng Biểu Tình Việt Nam Thất Bại NHƯNG ĐÁNH ĐỘNG đến THẾ GIỚI và CHÍNH QUYỀN

https://www.youtube.com/watch?v=HHEcRmXVjmA

TT THÍCH THIỆN MINH KÊU GỌI TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT PHẾ TRUẤT CỘNG SẢN GÂY SỐC ĐCSVN

https://www.youtube.com/watch?v=Le13DvbgZpg

ĐÃ CÓ TIẾNG NÓI MẠNH TRONG QUỐC HỘI VIỆT CỘNG

https://www.youtube.com/watch?v=0nOLAmmeemE

HỠI TOÀN QUỐC HÃY VANG LỜI QUYẾT CHIẾN

http://vietnamdanden.blogspot.fr/2017/03/hoi-toan-quoc-hay-vang-loi-quyet-chien.html


__._,_.___

Posted by: THI LE LE 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link