Friday, April 3, 2015

Sự thật thú vị về Nhật Bản
On Thursday, March 19, 2015 10:20 PM, Canh Truong <> wrote:

S tht thú v v Nht Bn

đt nước mt tri mc, s thú cưng nhiu hơn c tr em, ng khi làm vic là điu có th chp nhn được và tàu đin đây ch tr trung bình 18 giây.

Mt s điu dưới đây v đt nước hoa anh đào có th làm bn bt ng:

1. Nhy múa khi đêm mun là phm lut Nht Bn.
2. Nht Bn có hơn 58.000 người trên 100 tui.
3. Công ty lâu đi nht thế gii thành lp ti Nht năm 578 và tn ti ti tn năm 2006.
4. Nơi có nhiu Nht kiu nht là Brazil.
5. Tàu đin ca Nht Bn đúng gi nht thế gii, trung bình thi gian tr ch kéo dài 18 giây. 
6. x s hoa anh đào, s lượng thú cưng nhiu hơn c tr em.
7. T l sinh ca Nht Bn thp ti mc tã lót người ln bán được nhiu so vi loi dành cho tr em.
8. 90% đin thoi di đng Nht là loi chng nước vì thanh niên nước này thường s dng chúng c khi đang tm vòi sen.
9. Ng khi làm vic được chp nhn Nht, điu đó có nghĩa là quá mt mi do làm vic chăm ch.

n.jpg
Cà phê mèo xut phát t Nht Bn và đã có mt nhiu nước trên thế gii. nh: indiegogo.

10. C hc sinh và giáo viên nước này đu phi làm v sinh lp hc và phòng ăn tp th.
11. Mi năm người Nht s dng hết khong 24 t đôi đũa.
12. Nht có mt tòa nhà cao tng mà đường cao tc chy xuyên qua.

gate-tower-bldg-5-11-9046-1425961320.jpg
Vì đc đim cu trúc này mà tòa nhà có tên là Gate Tower Building. nh: Amusing.


13. Đt nước này tn ti c l hi "ca quý" mang tên Kanamara.
14. Người Nht quan nim mèo đen là con vt đem li may mn.
15. Nhiu đim tm sui nước nóng hoc nhà tm công cng Nht cm người có hình xăm vào.
16. Người Nht dùng giy đ v truyn tranh nhiu hơn c giy v sinh.
17. Ti mt th trn Tây Ban Nha nơi 700 người có chung mt h "Japon" vì đu là hu du ca các Samurai sng t thế k 17. H là nhng người li sau khi đi s Nht Bn đã tr v nước.


Hương Chi __._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

Popular Posts

My Link