Monday, October 12, 2015

DÂN VIỆT BIẾT CHĂNG ?


Thái-Dương Thành, OCT-09-15

DÂN VIỆT BIẾT CHĂNG ?

“Bắc thuộc” 13 lần trước đây,
Muôn căm vạn hận khó mờ phai.
Nhờ không khuất-phục hèn theo tháng,
Quyết chẳng cam-tâm nhục nối ngày.
Tổ-phụ nòi Hồng nêu dũng chí,
Tiền-nhân giống Lạc trổ thần oai.
Đuổi bầy Hán, Tống, Mông, Minh, Mãn,
Trung-Cộng bầm gan nuốt nhục lây.
/_
Trung-Cộng bầm gan nuốt nhục lây.
Dịp may cho chúng bấy lâu nay.
Đè đầu nón cối kẹp trôn dạy.
Thộp cổ dép râu nhét háng sai.
Chiếm biển cá tôm chài lưới bắt,
Lấn ranh cây cối tịch thu xài.
Chung quy Hà-Nội bầy nhu-nhược,
Quần-chúng chờ ngày diệt chúng bây.

TDT, OCT-09-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.

Ngô-PhủTrung cộng chiếm Hoàng Sa và đặt giàn khoan tại thềm lục địa VN, đảng VC im không dám phản đối.  Khi dân trong nước phản đối, biểu tình chống Tàu thì đảng đàn áp, đánh và tù họ. Nhưng ở hải ngoại  đảng VC lại tổ chức cho du học sinh và bọn nằm vùng cầm cờ đỏ đến sứ quán Trung cộng biểu tình rồi chụp hình đăng báo và bịp dân như trong link này:

 Gởi cây, những cây đảng dại dột, bị đảng lừa,vác cờ đỏ biểu tình chống chệt chiếm Hoàng Sa che tội đàng bán nước cho Tàu cộng và để đảng chụp hình đưa lên NET lừa dân VN và thế giới.

Biết bao người tự xưng là trí thức, cầm đọc bài diễn văn đã viết sẵn, 
lắp ba lắp bắp, lẩm cà lẩm cẩm ...

Thua xa một người nông dân !

Đã 40 năm nay chưa nghe một người nào kể cả lãnh đạo tối cao của nhà nước, ăn nói lưu loát, chính xác, tuyệt vời như bà này, nói trong nước mắt uất nghẹn không sai một chữ. 
Xin bái phục người nông dân nầy.


 
                                                                   

Popular Posts

Popular Posts

My Link