Friday, January 15, 2016

Khi bác Cả Lú lên cơn lú


Khi bác Cả Lú lên cơn lú
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu người điên “có quyền” lên cơn điên, thì kẻ lú cũng có quyền lên cơn lú. Bác Cả Lú của “đảng ta” đang lên cơn lú khi tự chửi mình qua những tiêu chí mới bác đề ra cho người nắm chức vụ Tổng Bí thư Đảng của nhiệm kỳ sắp tới.

Để ngăn chặn cho bằng được “Một đồng chí Ủy viên Bộ chính trị” từng làm cho bác cả Lú phải mếu máo sụt sùi trước diễn đàn Quốc hội trước đây hơn 3 năm (Phiên họp thứ 4, Khóa 13, từ 23/10 đến 22/11/2012) lên ngồi ghế chóp bu của “Đảng quang vinh muôn năm” trong nhiệm kỳ 2016-2020 mà “Đồng chí X” đầy triển vọng, bác Cả Lú nhân danh “làm chủ tập thể” đã nhảy lên một tầm cao mới đứng trên cả Cương lĩnh Đảng vốn đang ngồi trên Hiến Pháp, đề ra nhiều tiêu chỉ mới cho chức TBT. Trong đó có ba tiêu chí: Một, phải là người miền Bắc; hai, phải người có lý luận; và ba, không có tham vọng quyền lực.


Chỉ với ba tiêu chí ấy thôi, cũng đủ nói lên cơn nổi lú của đương sự; nó “thăng hoa” vị Tổng Bí thư Đảng CSVN lên hàng Đại Lú:

“Phải là người miền Bắc”! Mới đó, trong lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày mà “có triệu người vui” (lúc đó) gọi là “Giải Phóng” lẫn “có triệu người buồn” gọi là “Phỏng Hai Hòn”. Để cho đỡ ngượng và cho nó có vẻ “hòa giải hòa hợp dân tộc”, bác kêu là “Ngày Thống nhất đất nước”. Mồm bác vừa hô đất nước thống nhất lại vừa hoán phân biệt Nam Bắc, kỳ thị người miền Nam, kẻ cả người miền Nam như “Đồng chí” Nguyễn Tấn Dũng và dòng họ đã “có công” chết và bị thương cho Đảng còn gấp bội “đồng chí” Nguyễn Phú Trọng và dòng họ trên đất Bắc. Ngay tại các nước có tiếng là phân biệt chủng tộc, người ta cũng không dám cấm dân sắc dân này sắc dân kia tham gia vào tổ chức đảng phái, chính quyến, đàng này bác cả ta lại phân biệt đối xử ngay với sắc dân mình, chỉ vì khác miền, mà miền ở đây không phải là miền tầm thường, nhưng là miền Nam “luôn trong tim bác Hồ”.

“Phải là người có lý luận”! Một trong những điều kiện để được làm TBT là phải đương kim Ủy viên Bộ Chính trị (BCT); Nay đòi hỏi một Ủy viên BCT “phải là người có lý luận” mới được làm TBT thì té ra trong số 16 ông vua tập thể ngồi đó có không nhiều thì ít kẻ “nhân bất học, bất tri lý”, dù là cái thứ lý luận “Đập chuột nhưng không để bể bình”, Đòi hỏi đa nguyên đa đảng là “suy thoái đạo đức”, hay “Yêu nước là yêu CNXH”, nhưng chưa biết mặt mũi nó ra răng/nà nàm thao/như thế nào khi “không biết xây dựng đến hết thế kỷ 21 này đã hoàn thiện chưa”.

Tiếp theo hai cơn động cỡn lên cơn lú của bác đương kim TBT/ĐCSVN trên đây là cơn giật thứ ba của bác cả lú: “Không có tham vọng quyền lực”.

Bác lên cơn nổi lú buộc “đồng chí” không được “có tham vọng quyền lực, nhưng chính bác là kẻ có tham vọng quyền lực hơn ai hết. Trong số “Tứ trụ” đã tuổi về hưu, bác cả Lú là lão khứa hơn ai cả, nhưng bác lại là người tiên phong năng nổ nhất vận động bằng mọi thủ đoạn để được hưởng “ngoại lệ” để bám trụ ghế TBT thêm ít ra được nửa nhiệm kỳ, thậm chí một năm nữa.

Bàn là bàn vậy thôi. Không ai trách người mông du đang ngủ ngon giấc bỗng dưng bỏ giường chiếu leo lên mái nhà đi tới đi lui, hay chui vào rừng núi giữa đêm khuya, vì đó là cái bệnh của người ta. 

Cũng thế, chẳng ai huỡn, công đâu mà đi phàn nàn việc làm của kẻ bị bệnh thiểu não, như bác TBT của “tảng ta” đang lên cơn lú.

Chỉ ớn, chỉ tởm một điều. Đó là, trong khi người bị mộng du chẳng hại ai, cùng lắm chỉ hại vợ đêm khuya lo lắng không biết chồng bỏ đi mộng du lúc nào, kẻ đứng đầu một đảng, lãnh đạo cả nước lại, đã bị bệnh lú rồi lại thỉnh thoảng lên cơn lú thì tai hại vô cùng đến vận mệnh của cả một quốc gia dân tộc.

14.01.2016

__._,_.___

Posted by: truc nguyen <

Popular Posts

Popular Posts

My Link