Saturday, April 9, 2016

30 - 4 Non Sông Bùng Cách Mạng

30 - 4 Non Sông Bùng Cách Mạng

  30 - 4  bùng cách mạng
 Mùa dân tộc quật cường
 Đập tan phường bán nước
 Cờ vàng rợp quê hương.
                            Triệu bước chân xuống đường
                            Triệu nắm tay giơ cao
                            Triệu tiếng hô đả đảo
                            Tiêu  diệt  giặc cờ sao.
  Bọn sứ quán giặc Tàu.
 Cuống cuồng chạy xối quanh
 Trang  sử  xưa  tái  diễn
 Quang Trung diệt giặc Thanh.
                             Thu biên cương hải đảo
                             Thác Bản Giốc, Hoàng Sa
                             Giang Sơn là hòn ngọc
                             Muôn đời đẹp như hoa.
Xuân về lay hoa thắm
Gió hôn má em hồng
Khúc khải ca chuyển đất
Long đất trời Á Đông.@

                        Trúc Giang


__._,_.___

Posted by: Dinh Mac 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link