Sunday, May 1, 2016

GHI NHỚ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ


From: Tan Nguyen <
To: Tan Nguyen <l
Sent: Saturday, April 30, 2016 11:11 PM
Subject: GHI NHỚ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ

Kính thưa quý chiến hữu,
Kính thưa quý vị.

30 tháng Tư, sau một chuyến công tác dài qua các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ, về đến nhà, sau một giấc ngủ hồi sức,
chúng tôi xin kính gởi đến quý vị bài ca "THÁNG TƯ ĐEN - Nhạc Hoàng Hoa/ Thơ Ngô Minh Hằng" để cùng 
"GHI NHỚ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ"
.

K
ính thưa quý chiến hu,
Kính thưa quý vị. 

Ngày nào chúng ta còn sống, chúng ta cương quyết "GHI NHỚ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ".

Chúng ta phải ghi nhớ r
ằng, trước ngày 30 tháng Tư năm 1975 
hàng triệu quân, dân, cán, chính VNCH đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc.

Chúng ta phải ghi nhớ rằng, sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, 
  -100,000 quân, dân, cán, chính VNCH b thủ tiêu,
  -95,000 quân, dân, cán, chính VNCH đã bỏ mình trong các nhà tù trá hình "trại học tập cải tạo"  và các vùng 'kinh tế mới",
  -500,000 con dân Việt Nam cả hai miền đã bỏ mình vì vượt biển, vượt biên.

Chúng ta cương quyết "GHI NHỚ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ" và lên tiếng để nhắc nhở thế giới tự do, nhắc nhở người dân Việt Nam từ hải ngoại đến quốc nội, nhắc nhở những người " trí thức"  mong muốn hòa giải hòa hợp với cộng sản, nhắc nhở những tên Việt gian cò mồi làm lợi cho ngụy quyền cộng sản Hà Nội vì một chút danh lợi.
Chúng ta phải nhắc nhở họ về 

       tội lỗi của những nhân vật quốc tế đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa,
       tội lỗi của ngụy quyền cộng sản Hà Nội đã gây nên đau khổ cho dân tộc Việt Nam.

Chúng ta cương quyết ghi nhớ "NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ",  gạt bỏ những lợi danh cá nhân
nhỏ nhen, những hiềm khích cá nhân, cùng nhau đoàn kết, biến đau thương thành hành động, khuyến khích
đoàn hậu tấn tạo cơ hội vùng lên giải cứu Việt Nam, điều mà chúng ta ngày đêm hằng mong ước,
nhưng có thể sẽ không thực hiện được. 

Một lần n
ữa, xin kính gởi đến quý vị bài ca "THÁNG TƯ ĐEN - Nhạc Hoàng Hoa/ Thơ Ngô Minh Hằng" 
để cùng lắng nghe và

                                     "GHI NHỚ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ".

Kính
TM. BCH / Liên Hội Cựu Chiến Sĩ / VNCH
Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận
Nguyễn Văn Tần - HTD
04/30/2016
                 


 


__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link