Saturday, May 28, 2016

Tuổi Trẻ VN đã thức tỉnh
 http://hoc.vtc.vn/wp-content/uploads/2016/05/bo-anh-dung-de-tot-nghiep-la-tiec-nuoi24.jpg

                     THEO CÙNG MỆNH NƯỚC NỔI TRÔI:
                                               Lê Nguyễn Huy Trần - Ngọc Đan Thanh thực hiện

             Tuổi Trẻ  VN đã thức tỉnh
                                                         VIDEO1       &    VIDEO2    


__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Popular Posts

Popular Posts

My Link