Wednesday, November 4, 2015

TẨY CHAY CHÓ SÓI TẬP-CẬN-BÌNH


Thái-Dương Thành, NOV-03-15

Thấy lời của BS Lê-Thị-Lễ kêu gọi biểu-tình chống con chó sói Tâp-Cận-Bình (qua VN), khó mà làm ngơ không hưởng úng :

TẨY CHAY CHÓ SÓI TẬP-CẬN-BÌNH

Đả đảo ! Tẩy chay TẬP-CẬN-BÌNH !
Cả kêu dân Việt Thượng như Kinh.
Trương muôn biểu-ngữ nêu chung ý.
Căng vạn bích-chương tỏ triệu tình.
Lấn chiếm đất-đai mau nhổ cọc.
Giựt giành biển đảo gấp lui binh.
Nhớ : “Còn Cộng-Sản còn thì vong quốc”.
Đừng để cháu con gánh ngục hình.

TDT, NOV-03-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

=============================================================================================================================================================================

From: Thi Do PHAN
Sent: Monday, November 2, 2015 7:52 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Fwd: (KHẨN 534) CHÂU ÂU ỦNG HỘ MỸ TRONG VỤ TÀU CHIẾN TUẦN TRA BIỂN ĐÔNG - MỸ VÀO HOÀNG SA : CSVN PHẢN ỨNG CẦM CHỪNG - CHỦ TỊCH CỘNG SẢN TÀU SẼ PHÁT BIỂU TRƯỚC QUỐC HỘI CSVN - XÃ HỘI DÂN SỰ VN CÒN GẲP NHIỀU KHÓ KHĂN

(KHẨN 534) CHÂU ÂU ỦNG HỘ MỸ TRONG VỤ TÀU CHIẾN TUẦN TRA BIỂN ĐÔNG - MỸ VÀO HOÀNG SA : CSVN PHẢN ỨNG CẦM CHỪNG - CHỦ TỊCH CỘNG SẢN TÀU SẼ PHÁT BIỂU TRƯỚC QUỐC HỘI CSVN - XÃ HỘI DÂN SỰ VN CÒN GẲP NHIỀU KHÓ KHĂN

Trân trng kính chuyn đ QUÝ V, ĐNG BÀO thân thương tham kho, ph biến rng rãi trong ln ngoài nước và cùng nhau kết hp, áp dng mi phương cách kh thi:

- tích c
c dn thân tham gia tranh đu cho nhân quyn, t do, dân ch, bo v vn toàn lãnh th Vit Nam

- và
dũng cãm xung đường đông đo, tham gia biu tình chng đi tên gic cướp ngày Tp Cm Bình và đng Cng Sn Tàu cng đã đánh chiếm, cướp cn các đt đai, hi đo thuc ch quyn ca Vit-Nam.

Hoa Kỳ, các n
ước t do Âu Châu, Úc Châu, Á Châu...đã tích cc ym tr công cuc tranh đu đy chính nghĩa ca chúng ta đ bo v vn toàn lãnh th VN, đng bào các gii khp thế gii k c VN còn chn ch gì na mà không đng thanh xung đường biu tình?
Kính m
ến,
Bs LÊ Th
L
CHÂU ÂU ỦNG HỘ MỸ TRONG VỤ TÀU CHIẾN TUẦN TRA BIỂN ĐÔNG

http://www.voatiengviet.com/content/chau-au-dung-ve-phia-my-trong-vu-tau-chien-tuan-tra-o-bien-dong/3031223.html
CHỦ TỊCH CỘNG SẢN TÀU SẼ PHÁT BIỂU TRƯỚC QUỐC HỘI CSVN
XÃ HỘI DÂN SỰ VN CÒN GẲP NHIỀU KHÓ KHĂN

__._,_.___

Posted by: <ngophu7
San Jose: Ðồng hương biểu tình phản đối Tập Cận Bình đến Việt NamHôm qua, ngày 1/11/2015 tại khu Little Saigon San Jose, đồng hương biểu tình phản đối tên Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam trong vài ngày tới.

Ðồng hương mang các biểu ngữ có nội đung "Tập Cận Bình cút khỏi Việt Nam", "Tận Diệt Tàu Cộng Xâm Chiếm Việt Nam", "Xi Jinping get out of Vietnam"...

Theo dư luận vì thấy VN xích gần với Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, tên Tập Cận Bình sang thăm các thái thú trá hình là ban lãnh đạo CSVN để răn đe và ra các chỉ thị mới.

Kính gởi đến đồng hương các hình ảnh ghi nhận được.
Vietlist.usvietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
Vietlist
__._,_.___vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
Vietlist
__._,_.___

Posted by: Viet Li

Popular Posts

Popular Posts

My Link