Wednesday, January 27, 2016

Bạn SHARE thông điệp này đi ....Hy vọng cho những đứa trẻ Châu Phi---------- Forwarded message ----------
From: Nguyen Binh <
Date: 2016-01-26 11:22 GMT-08:00
Subject: Fwd: tre em - chau phi
To:
Congtin.net's photo.
Congtin.net's photo.
Congtin.net's photo.
Congtin.net's photo.

Bạn SHARE thông điệp này đi , chỉ mất 1 phút , nhưng cả thế giới sẽ chú ý đến điều này, và thêm hy vọng cho những đứa trẻ Châu Phi.
Trước khi v...ứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn, xin các bạn hãy nghĩ tới còn rất nhiều người như những người trong hình bên dưới đang chết vì đói!!!

Ở Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, Trong đó có Việt Nam có những trẻ em đang chết đói, sau hiệp định được ký kết giữa Unicef và MSN, cho trẻ em đã mất và các trẻ em khác, một chương trình cứu giúp mới bắt đầu.
Bao nhiêu lần bạn SHARE hình này đi cho bạn bè , thì bấy nhiêu lần quỹ của Unicef nhận được 5 euros. chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết này được sống. Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây , thì có một trẻ đang chết vì đói.
Việc này chỉ đáng giá gần 2 phút trong cuộc sống của các bạn, nhưng đối với trẻ em Châu Phi, thì điều này chiếm cả đời của các em.Nào chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé các bạn !


--
That Tran


__._,_.___

Posted by: thanh nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

My Link