Wednesday, January 27, 2016

Năm kia Phật bỏ Thái Bình
From: HungThe <
Date: 2016-01-25 14:00 GMT-08:00
Subject: Fw: Năm kia Phật bỏ Thái Bình  
      Kính chuyển quývị, ht   

25 mins ·
Năm kia Phật bỏ Thái Bình
Sài Gòn mưa máu thất kinh mất hồn
Đồng Nai cá chết trắng dòng
Nay con Rùa Quý rũ lòng bỏ đi
Tôi thì không mê tín gì
Nhưng có tín ngưỡng theo điều Phật răng
Vậy theo nhân quả suy rằng
Điềm trời đã báo cái ngày nát tan
Chiến tranh binh lửa lan tràn
Bởi ông trời phạt loài người sống cam
Can qua tang tóc đổ tràn
Diệt quân Việt cộng vô loài một phen
Diệt luôn cái lũ sống hèn
Để cho con cháu thấy đèn mà soi

Trạng Trình Xưa đã đoán rồi
Chắc rằng điều đó đến hồi xảy ra
Bao giờ chết bảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình

Cũng vì dân sống bất minh
Không biết sáng tối, vô tình với nhau
Để cho Việt Cộng đè đầu
Nên TRỜI và PHẬT. ..phát rầu bỏ luôn
Để cho dân Việt si cuồng
Chìm trong bể khổ mới cường đứng lên

Ôi thôi dầu vậy còn hên
Tương lai con cháu mới nên mới hùng
TRUÔNG 11..... (2/9 - 19/1)

Thằng cụ hồ chết ngày trùng
Nên bầy con cháu nữa khùng nữa điên
Nay rùa chết đụng ngày thiên
Nên người dân Việt nổi lên trùng trùng
Rồi đây oán hận nổ bùng
Cả bầy Việt Cộng chết trùng một hôm
Chết mà không có hòm chôn
Lạng quạnq con cháu chết luôn một ngày

Công an các đảng nhìn đây
Trung Đông họ xử những tay độc tài
Tử hình, treo cổ phơi thây
Đó là cái giá cho bầy bất nhân
Bây giờ còn chút bình an
Mau buông tay trảo để mà cứu thân
Mau quay về với nhân dân
Không thì mai mốt tấm thân úa nhàu
Đừng tham thân phận chó trâu
Sáng đầu tối đánh gây bao oán hờn
Đảng viên cộng sản bây giờ
Khôn thì bỏ Đảng bỏ thờ hán nô
Còn không làm kẻ tội đồ
Mai này dân oán không còn chốn dung
Đây là cảnh tỉnh cuối cùng
Nếu không thức tỉnh chết trùng toàn gia


Truc T Vo.
Like · Reply · 1 · 11 hrs
Christina Dotson
Christina Dotson Sống nhục sống làm chi
Thân ta có xá gì
Niềm đau hoài “phỏng giái”
Nổi khổ mãi nâng bi ( Trung cộng)
Liệt nữ xưa Trưng Trắc
Anh hùng Nguyễn sánh bì ( Nguyễn Thanh Quang)
sang hùng sinh trọng dũng
bác đãng cộng loài gì? (lũ hán gian không bằng cẩu)
Christina Dotson's photo.
__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

Popular Posts

My Link