Sunday, January 24, 2016

Chuyện không cười

 
Chuyện không cười

Anh bạn già bên VN gọi tôi nói chuyện. Hỏi anh ta ở VN có gì lạ không. Anh ấy nói, có khi ở ngoài lại có tin nhanh hơn trong này. Rồi anh nói, hôm rồi, cả nhóm ăn sáng, bàn cãi nhau hăng lắm!

- Chuyện gì?. Tôi hỏi
- Chuyện Đại hội đảng
- Vậy là các anh bàn theo tin nước ngoài. Nói gọn, là tin từ các trang mạng nước ngoài...
- Một phần...phần khác là do một người có bà con làm lớn trong chính quyền
- Bàn ra sao..?
- Chắc Nguyễn Tấn Dũng bị loại...
- Thành phần tứ trụ ra sao?
- Trọng vẫn là TB.Thư, Lê thị Kim Ngân là Chủ tịch quốc hội. Thủ tướng là Đỗ xuân Phúc..còn Chủ tịch là...(tôi quên rồi)
- Trần Đại Quang..?
- Đúng rồi...
- Có gì lạ..?
- Lạ chứ..người ta cứ đồn đãi NT.Dũng có thể là Gorbachov
- NT Dũng nếu có "hạ cánh an toàn" như Nguyễn Minh Triết...thì thay vì giống Triết, an nhàn trong mảnh vườn trên Bình Dương (cũ) Dũng có thể ngao du vui chơi bên Mỹ cũng được...chứ có sao đâu.

Anh bạn không nói gì thêm vì "đứt mạng" (hai bên nói chuyện qua Internet). Mà, có dù anh bạn tôi nói gì thêm nữa, người Việt bói mù ở nước ngoài nói gì đi nữa... tôi vẫn cho là dù không thay đổi, dù thay đổi nhân sự ở VN, bọn lãnh đạo mới vẫn cúc cung đi theo đường lối "16 chữ vàng, bốn chữ bạc" gì đó của Tàu đỏ. Lộ trình của Hiệp ước Thành đô (năm 1990) giữa hai đảng CS, Tàu đỏ và "Hán ngụy" chưa có gì thay đổi.

Việc dẹp bọn Thái Thú và đánh đuổi sự xâm lăng theo lối "tầm ăn dâu" hiện nay của Tàu đỏ chỉ được thực hiện bởi toàn dân trong nước. Ngày nào toàn dân thấy rõ bộ mặt bán nước của bọn Cộng quyền và quyết tâm xóa bỏ tình trạng đó, ngày ấy mới thực sự là ngày đổi mới của đất nước chúng ta.

Đặng Quang Chính


--------------------------------------------
On Sat, 23/1/16, Patrick03 Lew 

Popular Posts

Popular Posts

My Link