Friday, June 10, 2016

BẢO TOÀN XÃ TẮC !....HỒI CHUÔNG BÁO TỬ LŨ THÁÍ THÚ, PHẢN QUỐC ĐÃ ĐIỂM!


 
BO TOÀN XÃ TC !

Ba-Đình Cng-ph, Ma-đu
Giết-dân bán-Nước, Chư-hu Bc-phương !
Quen ngh din-kch, gt-lường
Cháy lòi mt Vm bt-lương, côn-đ !
Môi-trường Vũng-Áng nhim-ô
Cá-tôm bin chết, xô-b ni-trôi
Biu-tình hi rõ đu-đuôi
Côn-an trn-áp, tơi-bi dã-man !

Đng-bào ht-hãi, lo-toan
Chóp-bu Cng-ph, vô-can mi-đường !
Nhân Ngày Quc-Tế Môi-Trường
Ba min đng-lot xung-đường, oan-khiên !
Côn-an ging lũ Chó-điên
Hành-hung bt-nht, liên-miên cc-hình !...
Khp nơi ht-hong, bt-bình
''Ăn gì cũng chết'', Dân-tình xn-xang !

Trin miên ám-nh tóc-tang
Môi-trường nhim-đc, Thiên-đàng nhp-nhô !
Sp gn sát-nhp Thành-đô
Dân ta Nô-l, r H Bc-phương
Tàu-phù bành-trướng bt-lương
Âm-mưu dit-chng, phi-thường phát-kinh !
Hãy mau t cu chính-mình
Bo-toàn Xã-tc, gia-đình thnh-hưng.//.
Paris, 9/6/2016
Xuân-Nương

  

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ LŨ THÁÍ THÚ, PHẢN QUỐC ĐÃ ĐIỂM!
Toàn dân: Bắc - Trung - Nam hãy vùng dậy biến thành cơn bão CÁCH MẠNG DÂN CHỦ quét sạch tập đoàn CS bán nước, phản quốc, hại dân, hút máu đồng bào.
Kêu gọi các Ban Đại Diện CĐ Yêu Nước chuẫn bị kế hoạch cứu trợ cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bào quốc nội đang vùng lên tiêu diệt lũ giặc CS, kẻ thù trong chống dân tộc, đàn áp đẩm máu đồng bào biểu tình.
      Máu đồng bào đã đổ, báo hiệu ngày CÁO CHUNG tập đoàn tội ác trên chu kỳ khách quan của lịch sử mà cụ Trạng Trình/

Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên tri:
         "Khỉ mẹ ôm con ngồi khóc mếu
    Gà kia chấp cách chập chùng bay"

     Lũ tội ác CS bay đi đâu?
       
Xin click vào youtube.com để xem và chuẫn bị cuộc cứu trợ đồng bào. 

 CHÂN LÝ

Đất Nghệ Tĩnh là  nơi khai sinh Đảng Cọng Sản Đông Dương trước đây. Và ngày nay chính đất Nghệ Tĩnh là nơi  khai tử Đảng Cọng Sản Việt Nam một ngày không xa . NDHV
Kinh Chuyen
__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

__._,_.___

Posted by: Pham Van Duc 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link