Tuesday, June 14, 2016

HỒN VIỆT Ở ĐÂU BÂY GIỜ?

From: LUCKY NGUYEN <
Date: 2016-06-10 17:34 GMT-07:00
Subject: bài viết
To: Dao Nguyen <

HỒN VIỆT Ở ĐÂU BÂY GIỜ?

Inbox
x

LUCKY NGUYEN <>

10:17 PM (12 hours ago)
to me
Đã có người viết " Bởi vì sự lãng quên luôn hàm chứa hiểm nguy"thôi thúc bài này được trình bày sớm hơn.
Chiều SÀI GÒN 5/24/2016,buổi chiều của khát vọng Tự do,của lòng người khi hàng hàng lớp lớp đón TT OBAMA,phải chăng MÃ QUY,MỸ QUA!

Bài này chỉ ghi nhận và đề cập phần TT ghé Chùa Phước Hải (Điện Ngọc Hoàng)

Theo phong tục(custom) người Tàu thì như mọi người đã rõ danh xưng NGỌC HOÀNG này.Người US và phương Tây thì họ dùng GOD là phổ cập nhất, một phần ý nghĩa tương tự là TRỜI.Trong dân gian VN ,điển hình từ Nam Trung phần cho chí vùng cực Nam Cà mau thì đại đa số có bàn thờ Thông Thiên trước nhà.

Ngoài yếu tố Thiên ,Địa ra còn có thêm lối kiến giải rằng:Vua Lương Võ Đế có công xây dựng 72 cảnh chùa,công đức to lớn nhưng chỉ là mặt thế gian,nếu đặt thờ tự trong chùa e không hợp cách.Nếu đặt ra ngoài thì  thoạt đầu người chọn vị trí trân trọng nhằm nói lên công tâm đức của vị vua này.Tất cả cũng chỉ là sự sùng bái và nhập nhằng danh xưng giửa Trời và chuyện ông vua này.

Miền Trung ra cho tới ngoài Bắc hiếm khi chúng ta thấy bàn thờ Thiên.Cũng có thể cho rằng khi người Tàu tràn sang VN vùng Hà Tiên ,Rạch Gía như họ Mạc (Mạc Cửu chẳng hạn)Văn hóa quê hương gốc đã đi theo họ. Hi vọng sẽ có những nhà sưu khảo kiến giải rõ ràng hơn.


Inline image 1

OSHO nhà thần bí ,bậc thầy tâm linh của Ấn Độ cho rằng:Tôn giáo đang thất bại trong việc truyền hóa ở phương Đông vì chủ nghĩa CS,cũng như có triết gia luận rằng : Trong một xã hội vô thần không bao lâu sẽ đẻ ra một tôn giáo khác.

Tôn giáo tạp lục,cầm nhầm kiểu CS,kiểu chùa Tàu ,chùa Việt như trong trường hợp này.
Khoa học biến con người phương Tây thành cổ máy nhưng cũng có số ít tìm về phương Đông ,họ đang đi tìm cái mới lạ.Khoa học cũng vì say mê tính thưc dụng nên bỏ bê thế giới bên trong,chính trong họ.TT OBAMA đã đến.

 Chính OSHO đã than rằng:Phương Đông đã đau khổ vì có qúa nhiều tôn giáo.Lược sơ chúng ta thấy hệ thống Tam giáo :Phật,Lão,Trang.
Cao đài thìTam giáo quy nguyên.
Thuần Việt thì Phật,Thánh,Tiên.

 Đại sư Thuần Tâm trong Triết học học PG thì  cho rằng:Nhân đạo,Tiên đạo,Phật đạo.Ngoài ra còn vô số vị Thần xuất hiện cùng khắp Đình,Chùa Miếu,Điện.
Sau này có thêm  Công giáo,Cao Đài.v.v

Inline image 2

Điện Ngọc Hoàng tên gọi khi mới thành lập,ngày nay  là chùa Phước Hải.Công tâm mà nói: Thoạt đầu là Điện thuần văn hóa Tàu.Họ là những người lưu vong sống trên đất VIỆT những biểu tượng Thần kia,Thánh nọ này mang ý tưởng tâm linh cội nguồn của họ,không dính dáng gì tới Việt tộc chúng ta cả.

 Khi PG truyền từ Ấn Độ qua Tàu hệ Đại Thừa,xong xuôi Nam xuống VN.

Để dễ bề hoá đạo,hóa độ các đại sư Tàu đã kết hợp phong tục tập quán địa phương và giáo lí nhà Phật , danh xưng phương tiện hóa được chú ý.Nếu đơn thuần giáo lí Phật đà mà bỏ "Địa phương tính" thì làm sao  được số đông,làm sao hấp thu khi mọi người còn ảnh hưởng Thần giáo sâu nặng.Trong Chùa thờ cả Phật ,có Thần xuất xứ từ đây.

Cùng một thể,PG vào miền Bắc VN ,những vị Đại sư tiền nhiệm cũng có mô hình,phương pháp hóa đạo tương tự.

Thống kê vùng ngoại ô Hà Nội đã có 72 ngôi chùa thờ kết hợp Tiền Phật hậu Thánh,khác với các chùa miền Trung và Nam thuần thờ Phật,chỉ có số rất ít ảnh hưởng theo miền Bắc.Tại tư gia lại có 2 phần rõ rệt: Thờ Tiền Phật,hậu Linh (ông bà),hoặc Tiền Linh (ông bà) hậu Phật.


Ngày nay người CSVN không còn hùm hổ tuyên bố thay Trời làm mưa,họ kiến tạo nhiều công trình mang tính tâm linh,tôn giáo,để khoe tự do tôn giáo ,để xin xỏ nhiều hơn giá trị nguyên bản.

Họ đã biết sợ Trời phạt nên cho thiết lập Tế đàn NAM GIAO trở lại.Miền Bắc thì Đạo Mẫu được họ cho danh xưng mới Văn hóa phi vật thể.Tất cả cũng  chỉ là  để bảo vệ  túi tham của chế độ,chứ mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.

 Nếu chúng ta không làm sáng tỏ thì các thệ hê kế tiếp,hiểu lầm,mất dần cội nguồn Việt tộc .Việc đòi bỏ môn lịch sử
là một sai lầm lớn.

Theo lời phó cố vấn an ninh quốc gia BEN RHODES;"Bày tỏ thành kính và ngưỡng mộ truyền thống văn hóa VN "
 Chùa Tàu (Điện Ngọc Hoàng) là biểu tượng đầy đủ Truyền thống Văn hóa VN ,thưa ông Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng?
Xin cho lời giải thích?

Inline image 1
Xin mạn phép trình bày với Ph d DŨNG rằng:Nhiều chùa VN có lối kiến lập,về hình thức na ná chùa Tàu  Gam màu sặc sỡ của chùa Tàu thì được qúy Đại sư,vị trù trì chùa VN  giản lược bớt .Vì vậy chùa VN ít lòe loẹt hơn. không gian trầm mặc,thanh thoát hơn..Chính thức PG Trung Hoa có 14 Tông phái :

Gồm: Tỳ-đàm tông (Tây Tấn 265-317), Thành Thực tông (Đông Tấn 317-420), Tam Luận tông (Đông Tấn 384-418), Luật tông (Đông Tấn 384-418), Niết Bàn tông (Bắc Lương 397-439), Địa Luận tông (Bắc Ngụy (386-535), Duy Thức luận (Đông Ngụy 534-550), Tịnh Độ tông (Tây Ngụy 535-557), Thiền tông (Nam Lương 502-557), Nhiếp Luận tông (Trần 557-589), Câu Xá tông (Trần 557-589), Thiên Thai tông (531-597), Hoa Nghiêm tông (643-712), Pháp Tướng tông (596-664), Mật tông (Chân Ngôn tông -khoảng thế kỷ thứ VII và VIII) (Xem Các Tông Phái của Đạo Phật, Tuệ Sĩ dịch (The Essentials of Buddhist Philosophy by J. Takakusu), tr. 26-28).
Chùa Phước Hải thuộc Hoa Nghiêm tông.Tông này  mới đầu từ Tàu sau qua Nhật Bản.
 Tịnh Độ tông được Phật tử  VN đón nhận nhiều hơn hết.
, kế đến là Thiền Tông.
 Tùy vào vị đại sư giáo hóa truyền đạt bằng ấn chứng ,bằng giác ngộ,bằng hạnh nguyện của vị đó mà phát triển tông phái mình theo.
Miền Nam VN lại có thêm nhiều Tịnh Xá ,ảnh hưởng Phật giáo Nam tông ,nên việc thờ tự có khác hơn về mặt hình tướng.

Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn  do vậy tùy căn cơ để khế hợp với pháp môn mà mình tu học,xin miễn bàn ở đây.
Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu .Ngoài yếu tố nô lệ đơn thuần mà người Tàu gieo vào VN thì yếu tố tư tưởng văn hóa,chữ viết cũng ảnh hưởng khá sâu.Ví dụ thống kê 70% chữ viết người VN dùng ảnh hưởng Hán tự.

Xưng rằng 4 ngàn năm văn hiến mà người Việt mình chưa thiết lập nổi VIỆN HÀN LÂM, chỉ vay mượn,ráp nối là chính.
Sau 1975 lại phát thêm văn hóa chợ,văn hóa mà không văn hóa chút nào.
CSVN có không biết bao nhiêu làng,khu ,ấp văn hóa ,nhưng thực tế thì khác.
Không thể một sớm một chiều cách mạng văn hóa xảy ra.Thuần VIỆT bị Hán hóa ,ngoại hóa nghĩ cũng xót xa lắm thưa Ph d DŨNG,trừ phi ông DŨng người Việt gốc Tàu.
 Ý nghĩa ba cây nhang mà người guide line (Ph d DŨNG)giải thích :biểu tượng Tinh,Khí ,Thần e rằng người đón nhận cách giải thích này chỉ biết vậy.

Ba nén nhang theo PG là phương tiện gởi  tiếng lòng của người Phật tử đến Tam bảo.Ngưỡng nguyện duyên tu học ,giải thoát được chấm phê sau đó thành tựu .
Nguyện đem lòng thành kính ,gởi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương....( trong phần đầu của nghi lễ Phật)
Trở lại vấn đề "TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM"xin thưa với Ph d DŨNG,người hướng dẫn TT OBAMA rằng:Trong không gian thiết trí chùa Phước Hải không thấy một bóng dáng nào VN cả.Trước khi PG hay Thiên chúa giáo du nhập vào VN thì ông cha ta thờ ai?Văn hóa theo đà văn minh tiến bộ có cải biên nhưng cái gốc vẫn còn thưa Ph d.
 Lịch sử VN có 4 đời ĐINH,LÊ ,LÝ TRẦN ,Phật giáo phát triển kéo theo Quốc gia thịnh trị,phú cường.Đặc biệt nhà TRẦN có Đức Trần Hưng Đạo thế giới còn công nhận là 1 trong 10 vị tướng tài  kia mà .Được con dân VN tôn xưng là bậc Thánh.

 Xem lại phần Tiến sỹ Phạm Nhan bị quân sỹ chém bởi gươm vàng của Đức THĐ mới thấy công trạng cao dày trong sứ mệnh khử bạo trừ gian để cho VN mình tồn tại ,không thấy trong Điện NGỌC HOÀNG. 

 Biết bao danh nhân dân tộc VN mình cũng đâu có trong Điện Ngọc Hoàng. Hay là Ph d đang chấp cánh cho TÀU để biến VN thành 1 Tỉnh của Tàu,qua con đường văn hóa ?hay Ph d sơ? Ph d làm &giải thích theo đơn đặt hàng.?
Chùa Tàu,chùa Việt với Văn hóa truyền thống đã trọn vẹn,đầy đủ chưa thưa Ph d DŨNG?

 Người US có ngày Đa văn hóa,nhưng sự đón nhân,thẩm thấu khác xa Đông phương,nói chung,VN nói riêng.Tốt nghiệp ở đại học danh tiếng bên US thiết nghĩ anh nên điều chỉnh thêm để TT OBAMA tường tận,người Mỹ nhận chân rõ ràng hơn bản sắc văn hóa VIỆT.Nhất là thế hệ con em chúng ta có thêm yếu tố phân định.

 Nếu anh không tôn trọng phong tục,tập quán của quê hương anh,thì người ta
không tôn trọng anh.Câu nói của 1 vị GS ngôn ngữ học người US đã làm cho tôi 
choáng váng khi đọc nó.
 Người viết bài này không có chủ đích tranh luận ,chỉ chú trọng phần "Tiền lệ" mà thôi. Mai này con cháu chúng ta không CLEAR ở sự kiện này,ai là người chịu trách nhiệm thưa Ph d DŨNG.

Trong lĩnh vực an ninh cho TT .Dựa trên sự thuận lợi bảo vệ khi chọn nơi đến viếng thăm ,xin miễn bàn.
 Thời điểm Tàu  đang gâm nhấm đất liền qua các hợp đồng.Biển là ao nhà của họ(Tàu),
Ph d lại đi QUÃNG CÁO văn hóa Tàu thì Ph d DŨNG đang đứng ở đâu?
 Xin  được  câu trả lời xác thực.
Xin lạy KIM HOA Thánh mẫu,12 bà MỤ đổi last name DƯƠNG qua MAO,BÀNH,TẬP..v.v khỏi trả lễ nồi chè,thưa Ph d DŨNG.chua ngoc hoang 3
Điện thờ Kim Hoa thánh mẫu, mười hai bà mụ và các nhũ mẫu trong các tư thế nuôi dạy cho trẻ nhỏ. 
Đây là gian cầu tự cho những người hiếm muộn

__._,_.___

Posted by: Nang 

Popular Posts

Popular Posts

My Link