Tuesday, November 1, 2016

CẢ NƯỚC ĐẤU TRANH
CẢ  NƯỚC  ĐẤU  TRANHDân  tộc  ta  bốn  nghìn  năm  văn  hiến
rất  hiền  hòa  nhân  ái    bao  dung
sống đức độ giữ tam cương ngũ thường
trai thanh gái đảm vẹn toàn lễ nghĩa
nước láng giềng Tàu phương Bắc độc địa
đất rộng dân đông ôm mộng xâm lăng
tham lam đã đô hộ suốt nghìn năm
đã bao phen thua nhục nhã bỏ chạy
bởi uy hùng các triều vua ta đánh , dạy
nuốt được đâu mà cũng vẫn chưa chừa
nhờ  thuyết Cộng xúi tên cáo già Hồ
rất ranh ma gian hùng dùng gian dối
với chiêu bài Cộng Hòa chủ nghĩa xã hội
núp   Sản   hầu  ra  sức   vét   
phản Tổ Tông phò ngụy thuyết Tam Vô
Tàu xâm lăng khỏi cần đem quân đánh
sẵn có Đảng Lao động trá hình Cộng Sản
cờ 1 sao  sẽ nhập cờ 6 sao cùng đỏ màu
mật ước Thành Đô Hán hóa chẳng bao lâu
Đồng Bào ơi quyết đứng lên chứng tỏ
diệt xâm lăng Việt trá Tàu bao năm gian khó
địch là Đảng Cộng Sản Việt Cộng tay sai
Tàu không dám xua quân sợ chạy dài
xóa bỏ  Đảng kẻ thù chính là Việt Cộng
công an , bộ đội mở mắt nhìn thực sững
hãy quay súng trở về  giúp đỡ đồng bào
Thế Giới Tự Do  hỗ trợ góp công lao
lấy lại đảo biển Đông cùng biên ải
Dân tộc hùng cường đừng bao giờ sợ hãi
từ tay không bẻ gẫy cuộc xâm lăng
bài học xưa :” đem Đại nghĩa thắng Hung tàn
lấy Chí Nhân thay Cường Bạo “ .

Tố Nguyên ( 01-11-2016 )

Cả Nước Ðấu Tranh (Anh Bằng) - Ca Ðoàn Ngàn Khơi - Asia DVD "Dòng Nhạc...

Asia DVD Kỷ Niệm 36 Năm Viễn Xứ - Anh Bằng - Dòng Nhạc Lưu Vong (2011) Tác giả: Anh Bằng & Lê Dinh Cả Nước Đ...
  

VIỆT NAM TÔI ĐÂU *


đồng  bào ơi  biết Việt  Nam  đâu
kìa  phố  xóm  thôn  sao  trĩu  sầu
bùn đỏ cao nguyên chìm độc  hại
 trôi  sông suối  nổi  tanh ngầu
công an  giả  dạng  bọn  đầu  gấu
bộ  đội   ngó   ngơ  đám giặc Tàu
đạo  đức  nghĩa  tình  giờ  mất hết
thôi  rồi   Hán   hóa   tự   khi  nào ? .


Tố Nguyên
* nhân đầu 1 bài hát


Việt Nam Tôi Đâu - Đan Nguyên (HD exclusive clip from ASIA DVD 69)

ORDER NOW on DVD: [http://alturl.com/fz2qt] or Bluray: [http://alturl.com/smy8o] This is an official exclusive p...

__._,_.___

Posted by: tuyen do 
  
NỖI  LÒNG

Gươm đàn nửa gánh, quẩy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không
Xe muối nặng nề thương vó ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng
Vá trời lấp biển người  đâu tá
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước  thuở nào trong?

Tổng ThốngNgô Đình Diệm, 1953

NHỚ NGÔ CHÍ SĨ
Chí Sĩ quên mình với núi sông
Vì dân vì nước chẳng hề không
Cộng Hòa mở lối  giòng Dân Việt
Dân Chủ lưu danh giống Lạc Hồng
Quyết chí bài Phong, ngăn  giặc Bắc
Đồng tâm diệt Cộng, mở  trời Đông
Chao ôi ! Oan nghiệt! Ai ??? mưu giết !
Đất Nước dần tan … đục lẫn trong !

Tố Nguyên  19-10-2003

TƯỞNG NHỚ NGÔ CHÍ SĨ


Yêu nước thương dân lại nhớ Ngài
Bây giờ thiên hạ biết còn ai
Một phường tôi tớ không đầu óc
Mấy kẻ đồng minh thiếu mắt tai
Đến lúc Đông Tây cần chí sĩ
Đang khi Nam Bắc ngóng nhân tài
Chao ôi ! Chúa định là như thế
Đã giặc trong còn có giặc ngoài .

Tố Nguyên

THƯƠNG TIẾC NGÔ TỔNG THỐNG
 .
bốn bảy năm trời giết cụ Ngô
giang sơn tan tác loạn gia nô
dân đen mòn xác , hao tâm trí
phản tặc bán hồn , hám bạc Đô
Tổ Quốc vào tay bầy Cộng phỉ
Vong Linh lánh mặt lũ côn đồ
còn ai còn tỉnh còn yêu Nước
vâng mệnh Cơ Trời góp dựng tô .
.
Tố Nguyên 2010
__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link