Monday, November 21, 2016

QUYẾT ĐẤU TRANH GIÀNH SỰ SỐNG


QUYẾT ĐẤU TRANH GIÀNH SỰ SỐNG

thông hiệp biểu tình quyết đấu tranh
đồng lòng bỏ  Đảng Cộng lưu manh
xua   dân  cho  Chệt  làm   nô   lệ
xóa nước Việt Nam  hạ   triệt  dần
quyết hiến mạng mình vì  tổ quốc
liều thân xương máu bởi tiền nhân
xông vào cõi  chết giành nguồn sống
vững mạnh Niềm Tin được cứu lành .

Tố Nguyên

__._,_.___

Posted by: tuyen do Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link