Thursday, January 12, 2017

MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ ĐÃ BẮT ĐẦU


MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ ĐÃ BẮT ĐẦU

Cộng Tàu  quỷ quái  giết  Dân  ta
rải độc diệt nguồn sống quốc  gia
rừng  núi  nhuốm  bùn Bâu-xít đỏ
sông   ngòi   thải      For mô  sa
biển Đông đảo lập  binh đồn  giặc
Nam Bắc miền nhồi chữ  Hán  ma
xóa Việt Nam thành khu tỉnh Chệt
đâu còn thể thống Nước Non  nhà ?.

 Tố Nguyên


Image may contain: text

KC
===================================

diệt trừ Đảng Cộng hãy mau mau
ác  độc   tay  sai   của   Chệt  Tàu
cướp đảo lấn biên hòng Hán hóa
giành lại Việt Nam hỡi đồng bào

VÙNG LÊN HỠI ĐỒNG BÀO

vùng   lên   hỡi   quốc  dân  đồng bào
thế   giới   đồng   tình  thuận xiết bao
lực  lượng  dân  quân  lìa Đảng Cộng
phong trào  hải  nội   diệt  Tàu   Mao
giương  cao  Tổ   quốc  vàng  ba  sọc
xé    nát    Hồng   cờ   máu   sáu   sao
chính nghĩa Việt Nam không được mất
đứng   lên   cả   Nước   đứng  lên  nào !

Tố Nguyên


On Tuesday, January 10, 2017 4:34 PM, "Hugo Nguyen 

Featured Post

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!

http://hon-viet.co.uk/PhamQuangTrinh Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần! Khi Mỹ âm mưu l...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link