Wednesday, January 11, 2017

TIỀM LỰC SỨC MẠNH DÂN TỘC VIỆT NAM

 TIỀM LỰC SỨC MẠNH DÂN TỘC VIỆT NAM

        Sự thật đã minh chứng Dân tộc Việt Nam phải trường tồn – hơn bốn nghìn năm Lịch sử Tổ quốc Việt Nam vẫn giữ vẹn toàn lãnh thổ , văn hóa dân tộc Việt Nam, ngôn ngữ và đời sống , đạo đức, phong tục Việt Nam – giao thương quốc tế đem cái hay cái đẹp Nước Người để tô đẹp cho  dân tộc Việt Nam  – không hề bị Hán hóa – không hề bị lai căng – dù bị đô hộ nghìn năm và trăm năm thực dân – Đến lúc được Độc Lập được nửa Nước vỏn vẹn 20 năm lại bị Chủ Nghĩa Cọng Sản : một mớ lý thuyết không tưởng – nghĩa lả không thực dụng – chuyên xảo trá , quỷ quyệt - Thằng Tàu nham hiểm cay cú nghìn năm không nuốt được Việt Nam - dựa vào Chủ nghĩa Cọng sản hào nhoáng với cái mã Độc Lập Tự Do Dân Chủ tiến đến Cọng Sản chuyên chính để cấy ngưởi Hán Chệt vào - Trước tiên dùng thằng Tàu tên Hồ Tập Chương đội lốt Nguyễn Tát Thành – tên này giỏi xảo trá hình một con Quỷ Sống Đỏ thu hút đánh lừa  được cả miền Bắc - hắn cải danh Nguyễn Ái Quốc rồi danh cuối cùng là Hồ Chí Minh - Hắn có tài lừa được cả thế giới phục tài hắn đến nỗi hắn chết rồi được ướp khô , được xây lăng tại quảng trường Ba Đình – Giặc Tàu đã cài được Người của nó , là tay sai đắc lực , đó là Đảng Cọng Sản Việt Nam - gọi tắt là VIỆT CỌNG . Việt Nam dần dà đã mất ! nhưng :

Thằng Tàu nó biết rõ Chủ nghĩa Cọng Sản không tưởng , không thực dụng - Hiện nay không còn là Cọng Sản mà đích thực chúng là SÔ VANH NƯỚC LỚN cá lớn hiếp cá bé - Bản chất chúng là “ mềm thì nắn nếu dắn thì buông “ Lịch Sử Việt Nam nghìn xưa cho thấy chúng chỉ xâm lăng khi dân Việt yếu mềm ; chúng bỏ chạy không dám tiến công khi tinh thần dân Việt cứng dắn – Nay chúng đã cấy được Việt Cọng là tay sai – chúng đã ký kết được MẬT NGHỊ THÀNH ĐÔ – chúng đưa người cài vào làng xóm dân Việt - hủy hoại mầm sống rừng núi cao nguyên bằng khai thác Bâu Xít - hủy hoại môi trường đồng bằng thải chất bã độc Formosa – chúng thè lưỡi liếm toàn đảo Biển Đông ,hòng Hán Hóa Việt Nam !

VIỆT CỌNG là Giặc Tàu đã thống trị cả Nước - hệ thống cai trị tận cùng xã ấp khu khóm tổ dân - Hễ dân hở môi là chúng tóm !!! - Thế nhưng Giặc Tảu ĐÃ LẦM ! –
Chúng đã từng thua bỏ chạy nhiều lần mà chưa chừa !!!
 NGẪM XEM :

Những trận đánh chỉ dùng mưu trí ít thắng đông của các Vua các nghĩa sĩ các anh hùng khiến chúng tháo chạy !Tinh thần Dân vi quý - hội nghị DIÊN HỒNG – “ Bình Ngô Đại Cáo “ có câu :
 ĐEM ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN
LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO
Đó là Tiềm lực sức mạnh Dân tộc Việt Nam .


Ngoài ra có Thực lực quốc tế yểm trợ - Nhất là Hoa Kỳ - từ xưa tới nay đối với Hoa Kỳ , khi tham chiến Việt Nam giúp Miền Nam Việt Nam chưa bao giờ : "Viêt Nam có ý định liên minh với nước này để chống nước khác, nhưng Việt Nam cần có đồng minh trong cuộc chiến để tự vệ.".Nhin trong Bản Đồ Việt Nam thấy Giặc Tàu cuỗm hết Hải Đảo bao bọc cả Nước Việt Nam - Quốc Tế nhìn vào im lặng để yên sao được – đó là việc làm của đồng bào hải ngoại nhất là Hoa Kỳ vừa có Tổng Thống mới sẽ trực diện với Giặc Tàu về Biển Đông – Trên những giòng hiểu biết thô thiển Tố Nguyên sáng tác vần thơ lần lượt như sau với mưu cầu triệt tiêu Việt Cọng- chấm dứt Hán Hóa  để Tổ Quốc Việt Nam trường tồn .
 Tố Nguyên


CỨU  QUỐC


 hiệp thông hỡi quốc dân  đồng bào
cả Nước  biểu tình  trước  nỗi  đau :
“Đảng,Phủ gục đầu  vâng giặc Hán
“Quân,Công ngả nón  phục Ba Tàu
Diên Hồng nhất loạt miệng hô chiến
Thánh Thất hai tay chắp nguyện cầu
tin tưởng đấng quan phòng Tạo Hóa
Việt Nam được Cứu  rỗi  qua  mau

Tố Nguyên__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Featured Post

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!

http://hon-viet.co.uk/PhamQuangTrinh Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần! Khi Mỹ âm mưu l...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link