Saturday, January 14, 2017

Trump thắng cử, Nguyễn Phú Trọng ngã mạnh vào Bắc kinh

DÂN  VI  QÚY

Việt Nam đến lúc phải chung lòng
Chính thể bao năm bị diệt vong
Lợi thế Nhân hòa giương khí phách
Mạt thời Cộng quậy rối cờ hồng
Thiên La Địa Võng gom gian ác
Tổ quốc Tiên Rồng rậy núi sông
Văn Hiến nghìn năm tươi nắng mới


Mới hay Dân quý  nhiệt tâm  đồng

Tố Nguyên
__._,_.___

Posted by: tuyen do 


==== "......Thắng của Trump không làm sang trang thế giới, mà cùng lắm chỉ có thể làm trì hoãn một thời gian. 

Tại sao? Trào lưu toàn cầu hóa kinh tế-tài chánh mở ra cùng lúc thế giới CS tan rã và sự bùng nổ của internet đang tạo ra những điều kiện và cơ hội giúp phát triển các quyền tự do và dân chủ từ khu vực trở thành toàn cầu. Các trào lưu và phát minh công nghệ và kỹ thuật này có tầm vóc rộng lớn hơn cuộc Cách mạng Công nghiệp hai thế kì trước.
..........
Cuộc cách mạng mới đang diễn ra trong khi đó nhiều cơ chế cũ không còn thích hợp, như chiếc áo chật. Nhiều giới có ý thức trách nhiệm trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế đã nhận ra được một số khuyết điểm của hai cuộc cách mạng mới và đòi hỏi phải nghiêm túc thay đổi nhanh chóng. 
Đó là:
– Cần phải chấm dứt tình trạng nhiều công ty liên quốc và đại công ty đạt lợi nhuận hàng năm cả chục tỉ, thậm chí cả trăm tỉ Mỹ kim, nhưng lại chỉ phải đóng thuế rất thấp 1-2%. Cần thiết lập chế độ thuế khóa quốc gia và quốc tế để chấm dứt bất công này, trích các lợi nhuận của các công ty này cho các quốc gia liên hệ và các tổ chức quốc tế để giải quyết công ăn việc làm, chống bất công và bóc lột, tạo lợi ích cho đa số.
– Cũng cần chấm dứt sớm tình trạng lợi dụng thời cơ đục nước béo cò ở nhiều nước độc tài đảng trị và độc tài cá nhân. Ở một số nước toàn trị, như Trung Quốc và VN, những người cầm đầu đang lợi dụng sự viện trợ và đầu tư của các công ty nước ngoài lên tới hàng trăm tỉ Mỹ kim để đổ vào các doanh nghiệp nhà nước nhằm củng cố bộ máy độc tài và tạo ra nạn tham nhũng bất trị trong hàng ngũ bọn quan đỏ từ trung ương tới địa phương. 

Các chế độ độc tài đảng trị và độc tài cá nhân đang toa rập với nhiều công ty nước ngoài cùng nhau bóc lột công nhân qua các mánh lới thỏa hiệp và tham nhũng. Các thủ đoạn tồi tệ này giống hệt như thời kì đầu của Cách mạng Công nghiệp, bọn tư bản và vua chúa đã cấu kết với nhau dựng lên chế độ tư bản rừng rú!
– Cần có những định chế quốc tế qui định pháp lý công khai, minh bạch và nghiêm khắc để ràng buộc và ngăn cấm những hoạt động Hacker (phá hoại, ăn cắp thông tin điện tử cho các mục đích đen tối). Các công ty làm dịch vụ điện tử xã hội phải chịu trách nhiệm về những tin cố tình bịa đặt (Fake news), cố súy cho kỳ thị tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đồng thời phải nghiêm khắc ngăn cấm mọi biện pháp độc tài xâm phạm tự do báo chí, thông tin và tự do tư tưởng của nhân dân....."11.207. Trump thắng cử, Nguyễn Phú Trọng ngã mạnh vào Bắc kinh và ý chí kiê...

* Trump chống lại những giá trị căn bản của xã hội Hoa Kỳ và lẫn lộn giữa bạn và thù * Trump có thể thực hiện cá...Do Thi Thuan 
FREE MẸ NẤM
__._,_.___

Posted by: Thuan Do 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link