Thursday, May 4, 2017

Nghịch lý trong cuộc đấu tranh tại Canada

---------- Forwarded message ----------

Cám ơn Quý v đã lên tiếng cũng như BS TVT ti Đc cũng đã nêu lên vn đ này.
Đây là 1 ngón đòn thâm đc ca VC đ xóa b ln ranh Quc Gia và vit cng ti quc ngoi này.
Không riêng gì ti Canada, mà ti Đc , ti Pháp cũng vy , trong các cuc biu tình va qua 30/4 đã hin din rt nhiu khuôn mt l hoc ca nhng tên "vit kiu yêu nước" đã đi đi v v VN và ngay c có nhiu con, nhiu thng gc đng viên cng sn VN nhưng du kín đến tham d cm c vàng và ca hát chung trn ln vi nhng người quc gia chân chính ca các hi đoàn t nn cng sn do các con, các thng vit gian, nm vùng dn dt vào đ phá hoi 1 cách tinh vi dưới hình thc ăn năn, hi hn quay v chính nghĩa quc gia mà vì chúng ta vn rng lượng nên chp nhn... nhưng  quá nguy him cho chúng ta.
Trong thi đim nhá nhem này , chúng ta phi hết sc cn thn vi đám ni ng này,
không th nhp nhng vi chúng nó được, phi luôn luôn gi vng ln ranh Quc cng....From:

Nghịch lý trong cuộc đấu tranh tại Canada

Vô cùng ngưỡng phục tinh thần và quyết tâm tranh đấu cho Tổ quốc Vệt Nam tự do của bà con cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản và các chiến hữu tại miền Đông Canada trong mùa Quốc Hận 30 tháng Tư năm 2017..

Vấn nạn của chúng tôi tại miền Tây Canada là chính phủ Canada và City of Surrey lại công khai chấp thuận cho lá cờ máu của tà quyền công sản được có mặt tham dự và diễn hành trong cái gọi lễ hội Surrey Fusion Festival 2017 được tổ chức trọng thể tại Holland Pak của thành phố Surrey, BC, Canada vào tháng July 2017 sắp tới. Fusion Festival là event dành cho các sắc dân Canada có ngưồn gốc các quóc gia tên thế giới, trong đó có người Việt t5 nạn côngsản, chứ không phải dành cho nhà nước VC!

Đó là một quyết định xúc phạm đến chính danh tỵ nạn của cộng đồng Việt Nam tại Canada và toàn thế giới của chính phủ Canada ( Trung ương và địa phương Surrey) và gần nhu thỏa hiệp, dung túng hổ trợ cho những thành phần Việt tỵ nạn úp dưới áo boat people để làm việc cho tà quyển Hà Nội dưới mầu cờ đỏ.
Chúng tôi sẽ có phản ứng về sự viện trên, và đang cảm thấy bị kẹt giữa các thế lực Việt gian, VC và chủ trương/ thái độ phi lý của Canada ...

Cuộc đấu tranh ở miền Tây Canada gay go và phức tạp hơn bà con và anh em miền Đông Canada...

Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội
604 879 11

Nguyet-San Viet-Nam

On Wednesday, May 3, 2017 12:53 PM, 'Que Nguyen' via 1 DĐKT > wrote:

THẬT VÔ CÙNG CẢM ĐỘNG KHI XEM VIDEO, TRỜI MƯA GIÓ LẠNH LẺO THẾ MÀ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ ĐÔNG ĐẢO
  LÒNG YÊU NƯỚC-LÒNG CĂM THÙ CỘNG SẢN BUÔN DÂN BÁN NƯỚC VƯỢT TRÊN TẤT CẢ
https://drive.google.com/drive/folders/0BxkCX9AjyMaQcDlJSVdWUWxleFU

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link