Sunday, July 19, 2015

DÂN TỘC VN TRẢ LỜI ĐẠI SỨ MỸ TED OSIUS: "PHẢI CHÔN VÙI HẲN CSVN", MỘT CƠ CHẾ PHI NHÂN TỪ BẢN CHẤT

 


DÂN TỘC VN TRẢ LỜI ĐẠI SỨ MỸ TED OSIUS:
"PHẢI CHÔN VÙI HẲN CSVN",
MỘT CƠ CHẾ PHI NHÂN TỪ BẢN CHẤT

Nguyễn Phúc Liên,
Geneva 18.07.2015
Hai điều làm cho Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn CSVN phải ngạc nhiên và nghi ngờ về thái độ «Yêu Dân Chủ và Tự Do«  của Hoa kỳ:

1)      Ong Đại sứ Hoa kỳ tránh né không chịu chụp hình chung với lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ mà Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hải Ngoại coi là tượng trưng cho những Giá trị Cộng Hòa Tự Do. Việc không cắm lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ trong Phòng Họp của Ong Đại sứ là trách nhiệm của Ban Tổ Chức (Việt Tân).

2)      DÂN TỘC Việt Nam tin tưởng ở lòng «Yêu Dân Chủ  và Tự Do«  của Hoa kỳ, nên tin vào câu thường nói với nhau giữa người Việt trong cũng như ngoài nước :

«CSVN ĐI VỚI MỸ LÀ MẤT ĐẢNG«

Nhưng không ngờ đã phải nghe chính lời của Oâng Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam tuyên bố thẳng thừng như sau (nguyên văn) :

“CHÍNH PHỦ HOA KỲ
KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ,
nhưng chỉ có kế hoạch dùng ảnh hưởng để thay đổi về nhân quyền«

Điều kiện Nhân quyền đặt ra một cách lùng bùng co dãn như dây thung. Chính CSVN sẽ đánh lừa Mỹ về điều kiện Nhân quyền co dãn này như chúng nó đã đánh lừa trong quá khứ từ khi CLINTON bỏ cấm vận cho đến nay. Cũng như CSVN, nhiều những nước lớn cũng đánh đĩ hai chữ Nhân quyền cho quyền lợi Kinh tế ! DÂN TỘC VN đã sống đau khổ nhiều những chục năm trường dưới tội ác CSVN và biết rằng những tội ác ấy có nguồn từ chính Tổ chức CHẾ ĐỘ CSVN. Cả DÂN TỘC mong muốn cả Xã Hội VN được giải thoát khỏi Nhà TÙ LỚN, nghĩa là dứt bỏ CHẾ ĐỘ CSVN, chứ không phải Nhân quyền ở chỗ chỉ thả mấy cá nhân ra khỏi Nhà TÙ NHỎ !

Nguyễn Phúc Liên
Geneva, 18.07.2015


  
DÂN TỘC TIẾP TỤC ĐẤU TRANH
KHÔNG CHẤP NHẬN KÉO DÀI CSVN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.07.2015Chú thích :

Đầu đề này là câu hỏi thứ 3 thuộc Bài viết ngày 07.07.2015. Xin Độc giả đọc Bài viết ấy đính kèm ngay bên dưới đây.

Câu hỏi thứ ba này là Kết Luận cho hai câu hỏi đã trình bầy trước đây, nghĩa là câu hỏi thứ nhất trình bầy rõ rệt về Ý chí sắt đá và trường kỳ của DÂN TỘC VN là phải CHÔN VÙI HẲN Cơ chế CSVN, câu hỏi thứ hai cho thấy đám tay sai CSVN sống tại Mỹ bao vây nâng bi một số Nghị sĩ, Dân biểu Mỹ để lấy Giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo nhằm kéo dài Cơ chế CSVN.

Với câu hỏi thứ ba này, chúng tôi muốn nhắc đến những điểm : (i) Tại sao nhất thiết phải CHÔN VÙI CƠ CHẾ CSVN ; (ii) Những nhân chứng Thế giới xác nhận Cơ chế Cộng sản không thể cải thiện mà phải xóa bỏ đi ; (iii) Giữa Mỹ và Tầu,  DÂN TỘC VN chua chát chọn Mỹ; (iv) DÂN TỘC VN nhất quyết nổi dậy CHÔN VÙI CSVN dù Hoa kỳ ủng hộ việc kéo dài CSVN.

(i) Tại sao nhất thiết phải CHÔN VÙI CƠ CHẾ CSVN

Việc cứu quốc đòi phải bỏ hẳn Cơ chế CSVN. Lý do là vì những tha hóa Xã hội đến chỗ thác loạn và sự phá sản Kinh tế quốc dân đến tình trạng cạn kiệt phát nguồn từ chính Chủ trương và Cơ chế điều hành của CSVN. Xã hội bị cai trị bằng những dối trá và bịp bợm. Chính trong nội bộ đảng CSVN, việc dối trá trở thành hệ thống từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Nền giáo dục tuổi trẻ cũng dựa trên dối trá.

Cơ chế CSVN chủ trương Chính trị độc tài độc đảng nắm Chủ đạo Kinh tế. Cái Cơ chế như vậy tự nó làm phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Đó là mấu chốt từ nguồn gốc làm phá sản Kinh tế quốc dân.

Cái Cơ chế CSVN còn tồn tại như lời tuyên bố của Ong Đại sứ Ted OSIUS về chính sách của Hoa kỳ là :

“CHÍNH PHỦ HOA KỲ KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ»

Quan điểm như vậy của Hoa kỳ chắc chắn không phù hợp với Ý chí đấu tranh của toàn DÂN TỘC VIỆT NAM.

(ii) Những nhân chứng Thế giới xác nhận Cơ chế Cộng sản không thể cải thiện mà phải xóa bỏ đi

Những Nhân chứng này đều là những Vị đã từng sống hay Lãnh đạo đảng Cộng sản. Với những kinh nghiệm sống đau đớn, những Vị này đã tuyên bố chắc nịch rằng Thể chế Cộng sản không thể sửa chữa hay cải cách được mà chỉ phải vứt bỏ nó đi mà thôi.

Những Vị đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Cựu Tổng Thống đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev, Cố Tổng Thống Nga Sô Boris Yeltsin, Tổng Thống Nga Sô Vladimir Putin, Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, Cựu Bí Thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas. Xin xem Hình đính kèm để thấy lời các Vị này tuyên bố về Cộng sản.

Những Vị này khẳng định Ý chí quyết tâm của DÂN TỘC VN là CHÔN VÙI HẲN Cơ chế CSVN.

(iii) Giữa Mỹ và Tầu,  DÂN TỘC VN chua chát chọn Mỹ

Nếu là ở thời kỳ còn tin tưởng vững chắc vào lòng yêu thành thực « DÂN CHỦ &TỰ DO«  của Hoa kỳ, thì người dân Việt Nam vui mừng chọn đứng về phía Mỹ khi phải so sánh  phía Tầu hay Mỹ. Dân Việt nội ngoại thường nói với nhau rằng : »CSVN đi với Mỹ là mất đảng« . Như vậy vấn đề chủ yếu của việc lựa chọn Mỹ là nhằm dứt bỏ đảng CSVN.

Trước đây, khi viết về biến cố nổi dậy của Ukraine và nước này chọn Liên Au về Kinh tế và NATO về an ninh, chúng tôi cũng ao ước Việt Nam chọn Hoa kỳ và Tây phương về Kinh tế cũng như về An ninh.

Ngày nay giữa Trung Cộng và Hoa kỳ, tất nhiên DÂN TỘC VN chọn phía Hoa kỳ. Chúng tôi nói CHUA CHÁT mà chọn lựa Hoa kỳ chính vì Hoa kỳ lại vẫn giữ lại Cơ chế CSVN. Chúng tôi nghĩ đến hai lần chua chát :

=>     Hoa kỳ biết rất rõ những ác độc của Cơ chế Cộng sản, nhưng năm 1975, Hoa kỳ ra đi và giao Dân Miền Nam vào nanh vuốt Cộng sản, nghĩa là vào một chế độ mà Hoa kỳ tiên thiên biết rằng là phi Nhân bản chứ không phải chỉ nguyên không có Nhân quyền.

=>     Ngày nay năm 2015, dưới Giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo, Hoa kỳ lại bắt Dân Tộc Việt Nam phải tiếp tục sống kiếp nô lệ dưới Cơ chế CSVN đầy tội ác phi nhân bản nữa. Chính đây là sự chua chát vì Dân Tộc Việt Nam thấy mình buộc phải chọn Mỹ như bị Hoa kỳ bức tử vậy !

(iv) DÂN TỘC VN nhất quyết nổi dậy CHÔN VÙI CSVN dù Hoa kỳ ủng hộ việc kéo dài Cơ chế CSVN.

DÂN TỘC VN chọn phía Mỹ trong chua chát như bị bức tử. Nhưng cái Ý chí sắt đá trường kỳ đấu tranh nhằm CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN vẫn còn đó. Nhìn lại Lịch sử gần một Thế kỷ nay, Dân Tộc như thấy mình bị vứt bên này, quẳng bên kia. Khi thì phải cầm súng của Nga rồi của Tầu để bắn Mỹ. Biết đâu rồi đây lại phải cầm súng Mỹ bắn Tầu và Nga.

DÂN TỘC VN muốn cầm chính phương tiện đấu tranh do mình tạo ra để dành lại cuộc sống của mình. Họ muốn tự mình dành lấy DÂN CHỦ, TỰ DO và Nhân quyền cho chính mình, chứ không phải chỉ nằm hy vọng vào thứ Nhân quyền lùng bùng như dây thung mà Mỹ và CSVN đang nhử hay lừa đảo họ.

Họ tự chế ra phương tiện đấu tranh như đòn càn, gậy tre, dùi đục… và NỔI DẬY chôn vùi đảng CSVN cho dù Mỹ vẫn bao che cái đảng bất lương này cho quyền lợi của Hoa kỳ. Lúc ấy Hoa kỳ, một nước tự hào là tôn trọng Nhân quyền, mà hùa với CSVN để đàn áp đẫm máu cuộc NỔI DẬY của Dân Tộc Việt Nam hay sao ?
Nguyễn Phúc LiênĐây là Kết Luận tóm gọn của Ý chí đấu tranh trường kỳ nhằm cứu nước của Dân Tộc VN gồm 90 triệu người. Phải chấm dứt (chôn vùi hẳn) Cơ chế CSVN. Tất cả những giải quyết nhằm Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN, dù được Hoa kỳ che chở, đều bị DÂN TỘC VN kết án. Những nhóm người Việt nào làm việc cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp như vậy đều bị Dân Tộc Việt Nam phỉ nhổ như những tên phản bội đê hèn !

Trước đây, tin tưởng ở Mỹ, chúng ta thường nói về CSVN:

"ĐI VỚI MỸ LÀ MẤT ĐẢNG"

Nhưng ngày nay, lòng tin ấy đã giảm xuống và chúng ta thấy CSVN đang muốn sử dụng đám bưng bô vây quanh giới chức Mỹ để hoạt động cho ý đồ CSVN:

"ĐI VỚI MỸ NHƯNG GIỮ ĐẢNG" !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.07.2015


KHÔNG THỂ KÉO DÀI THÊM CƠ CHẾ CSVN
DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC HAY LÝ DO NÀO

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.07.2015

Cách đây một số tháng, âm mưu xóa ngày Quốc Hận 30/4 của Ông Ngô Thanh Hải làm chúng tôi nhớ lại âm mưu này đã có từ năm 2005 do Việt Tân. Viết nhiều về âm mưu này, chúng tôi nhận thấy việc xóa ngày Quốc Hận và ngày Quân Lực VNCH như việc xích gần lại CSVN để đi xa hơn nữa là giúp cho CSVN tiếp tục Cơ chế CSVN dưới chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải mà Hoa kỳ có thể chủ trương (?)

Trước những diễn biến tình hình Việt Nam lúc này, có nhiền những câu hỏi liên hệ đến hướng thay đổi chính trị Việt Nam tương lai. Chúng tôi xin đề cập đến 3 câu hỏi chính sau đây mà chúng tôi coi là quan trọng:

(1)       ĐÂU LÀ Ý CHÍ SẮT ĐÁ VÀ TRƯỜNG KỲ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ?
(2)       TẠI SAO MỸ THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA ĐÁM NGƯỜI BƯNG BÔ CSVN ?
(3)       DÂN TỘC VN KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC KÉO DÀI CƠ CHẾ CSVN


ĐÂU LÀ Ý CHÍ SẮT ĐÁ VÀ TRƯỜNG KỲ
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ?

Ý chí sắt đá và trường kỳ của DÂN TỘC VN gồm những điểm tuần tự như sau:

a.         Chống lại xâm lăng đến từ Trung quốc: (i) xâm lăng Biển Đảo, Đất liền, (ii) xâm lăng Kinh tế,  mà chính đảng CSVN chủ ý tiếp tay cho những cuộc xâm lăng này.

b.         Muốn chống lại xâm lăng từ Trung quốc, chúng ta phải trước hết chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN. Để chôn vùi Cơ chế CSVN, phải loại trừ đám bưng bô tay sai CSVN đang sống giữa chúng ta.

c.         Dân tộc Việt Nam nhất thiết không chấp nhận giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp trá hình để kéo dài sự tồn tại của CSVN.

d.         Xây dựng tương lai Việt Nam: (i) thăng hóa Xã Hội VN; (ii) phát triển Kinh tế quốc dân trong một môi trường Chính trị—Luật pháp Dân chủ phù hợp.

DÂN TỘC VN vẫn tiếp tục đấu tranh nếu một giải quyết nào không tôn trọng những điểm trên đây của Ý chí sắt đá đấu tranh của Dân Tộc.


TẠI SAO MỸ THAM KHẢO Ý KIẾN
CỦA ĐÁM NGƯỜI BƯNG BÔ CSVN ?

Trước cuộc gặp gỡ OBAMA—NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Hội Đồng Bảo An Hoa Kỳ đã gặp một phái đoàn người Việt Nam tại Mỹ, được coi như Đại diện cho Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn tại Hoa kỳ, để tham khảo ý kiến về cuộc gặp gỡ và có lẽ về một “Giải quyết“ nào đó cho tình hình chính trị tương lai Việt Nam. Những người Việt đại diện này được chụp chung trong tấm ảnh mà chúng tôi cho phổ biến kèm đây. Trên tấm ảnh, chúng ta nhận thấy: Ts.Nguyễn Đình Thắng, Bs Nguyễn Quốc Quân, Người Phát Ngôn viên của Việt Tân, Ts Cù Huy Hà Vũ.

Đây là những người không chủ trương dứt bỏ (chôn vùi hẳn) đảng CSVN và giúp Cơ chế CSVN tiếp tục trên đầu Dân Tộc. Đã từ năm 2005 và nhất là những tháng gần đây, nhóm người này hoạt động để sẵn sàng bắt tay với CSVN để có thể đi tới một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN, như vậy là chấp nhận sự kéo dài thêm nữa Cơ chế CSVN.

Xem hình và danh sách nhóm người này, chúng tôi đặt ra những câu hỏi sau đây:

=>       Tại sao Hội Đồng Bảo An Hoa kỳ lại tham khảo nhóm người này sẵn sàng bắt tay với CSVN cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo đi ngược lại Ý chí trường kỳ đấu tranh của Dân Tộc Việt Nam. Chúng tôi nghĩ  Hội Đồng Bảo An Hoa kỳ phải biết khuynh hướng chính trị của nhóm người này và như vậy phải chăng Hoa kỳ chủ trương bắt Dân Tộc Việt Nam phải  tiếp tục sống như nô lệ dưới Cơ chế CSVN nữa hay sao.

=>       Nhóm người này tỏ ra hãnh diện khi được Hội Đồng Bảo An mời đến để tham khảo như đại diện cho Cộng đồng Tỵ nạn VN tại Mỹ khiến chúng tôi phải viết ra những nhận định sau đây:

(i)        Khi chấp nhận lời mời đến gặp Hội Đồng Bảo An, nhóm người này tự nhận là đại diện Cộng đồng người Việt tỵ nạn, đó là việc làm không chính danh chính nhận, mang tính cách mượn đầu heo nấu cháo cho chủ trương đấu tranh đón gió trở cờ nhẩy bàn độc của mình.

(ii)       Nếu chính mình  tích cực “hoạt động“ để Hội Đồng Bảo An Hoa kỳ tham khảo mình nhằm tiến tới cùng với CSVN cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo kéo dài Cơ chế CSVN, thì đó là việc làm phản bội lại Ý chí của Dân Tộc VN, nghĩa là tòng phạm với tội ác CSVN trên đầu Dân Tộc đã chịu cực khổ nhiều chục năm trường rồi.   


DÂN TỘC VN KHÔNG CHẤP NHẬN
VIỆC KÉO DÀI CƠ CHẾ CSVN

Đây là Kết Luận tóm gọn của Ý chí đấu tranh trường kỳ nhằm cứu nước của Dân Tộc VN gồm 90 triệu người. Phải chấm dứt (chôn vùi hẳn) Cơ chế CSVN. Tất cả những giải quyết nhằm Hòa Giải Hòa Hợp với CSVN, dù được Hoa kỳ che chở, đều bị DÂN TỘC VN kết án. Những nhóm người Việt nào làm việc cho một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp như vậy đều bị Dân Tộc Việt Nam phỉ nhổ như những tên phản bội đê hèn !

Trước đây, tin tưởng ở Mỹ, chúng ta thường nói về CSVN:

"ĐI VỚI MỸ LÀ MẤT ĐẢNG"

Nhưng ngày nay, lòng tin ấy đã giảm xuống và chúng ta thấy CSVN đang muốn sử dụng đám bưng bô vây quanh giới chức Mỹ để hoạt động cho ý đồ CSVN:

"ĐI VỚI MỸ NHƯNG GIỮ ĐẢNG" !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.07.2015


__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN 
__._,_.___

Featured Post

Xa hoa trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

---------- Forwarded message ---------- From: Quynh Tran < Date: 2017-11-12 19:12 GMT-08:00 Subject: Fw: Xa hoa trong siêu du thuyền...

Popular Posts

Popular Posts

My Link